Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

`Ατυπη Ομάδα myDATA - Ασφαλιστικές Εταιρείες - Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές / Εναλλακτικός Τρόπος
Θεματικές Ενότητες myDATA
Τελευταία Ενημέρωση 16.01.2023

Στην περίπτωση που Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές συνάψουν συμβάσεις με Ασφαλιστικές Εταιρείες, η εκκαθάριση των οποίων λαμβάνει χώρα σε μηνιαία βάση με σχετική παρακράτηση φόρου, προκειμένου οι προαναφερόμενοι, να προβούν στην διαμεσολάβηση για την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων, ακολουθείται ο παρακάτω χειρισμός:

Α. Δύναται οι ασφαλιστικές εταιρείες να εκδίδουν μηνιαία παραστατικά στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές με παρακράτηση φόρου.

1. Η Ασφαλιστική Εταιρεία διενεργεί παρακράτηση φόρου στα στοιχεία που εκδίδει στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές .

1. Στην περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία διενεργεί παρακράτηση φόρου επί των καταβολών στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, διενεργεί Μηνιαία Εκκαθάριση Προμηθειών με το ποσό της προμήθειας που καταβάλλει καθώς και με το ποσό της παρακράτησης φόρου και διαβιβάζονται τα παρακάτω δεδομένα:

1.1 Η Ασφαλιστική Εταιρεία διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Αυτοτιμολόγηση της κατηγορίας Α1.

2. Χαρακτηρισμός εξόδου 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (-) / (+) με την αξία που αφορά στην αμοιβή για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα - κωδ. 585[Σύνολο]_Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (κωδ._009).

Στην ίδια γραμμή σύνοψης εξόδου περιέχεται ο χαρακτηρισμός παρακράτησης φόρου με τη σχετική υποκείμενη αξία.

1.2 Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, στους οποίους καταβάλλονται οι προμήθειες με παρακράτηση φόρου του εν λόγω μηνιαίου φορολογικού στοιχείου, από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες με το ποσό της προμήθειας που τους αναλογεί, διαβιβάζουν στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Χαρακτηρισμός εσόδου 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) με την αξία που αφορά την αμοιβή τους για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

2. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

3. Χαρακτηρισμός Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Χονδρικές - Επιτηδευματιών (κωδ._001).

Στην ίδια γραμμή σύνοψης εσόδου περιέχεται ο χαρακτηρισμός παρακράτησης φόρου με τη σχετική υποκείμενη αξία.

2. Συμπεράσματα

1. Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA διαβιβάζονται όλα τα ποσά που περιέχονται στα εκδιδόμενα παραστατικά ανεξάρτητα αν αυτά επηρεάζουν ή όχι το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση που η σύνοψη των ποσών που περιέχονται στα παραστατικά αυτά δεν επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, για τον Εκδότη (έσοδα τιμολόγησης) χαρακτηρίζονται με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-) και για το Λήπτη (έξοδα τιμολόγησης) χαρακτηρίζονται με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+) / (-) χωρίς να συσχετίζονται με το Ε3.

2. Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τους παρακάτω Τύπους Παραστατικών:

2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Αυτοτιμολόγηση της κατηγορίας Α1 και

- Στην περίπτωση της έκδοσης Πιστωτικού Τιμολογίου διαβιβάζεται είτε με 5.1 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο με Αυτοτιμολόγηση είτε με 5.2 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο με Αυτοτιμολόγηση της κατηγορίας Α1, για τις συναλλαγές με τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.

- Για το ποσό της Προμήθειας που καταβάλλεται στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, στην περίπτωση της μηνιαίας Εκκαθάρισης Προμηθειών με την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου, διαβιβάζει χαρακτηρισμό εξόδων 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (-) / (+) και επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα. Ο χαρακτηρισμός ΦΠΑ είναι κατ. 7 [0%] άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

3. Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τους παρακάτω χαρακτηρισμούς συναλλαγών:

- Για το ποσό της Προμήθειας που τους καταβάλλεται, στην περίπτωση της μηνιαίας Εκκαθάρισης Προμηθειών με την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου, διαβιβάζει χαρακτηρισμό εσόδων 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) με την αξία που αφορά την αμοιβή τους για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης και επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα.

- Ο χαρακτηρισμός ΦΠΑ είναι κατ. 7 [0%] περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

- Ο χαρακτηρισμός Ε3 ανά περίπτωση συναλλαγής για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές αντιστοιχεί στον κωδικό Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Χονδρικές - Επιτηδευματιών (κωδ._001).

4. Σε σχέση με το χρόνο διαβίβασης αναφορικά με τα έσοδα, αυτός συνάδει με τα κανάλια διαβίβασης που επιλέγει ή έχει υποχρέωση να χρησιμοποιήσει κάθε Επιχείρηση. Αναφορικά με τα έξοδα, αυτά σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα (απλογραφικό, διπλογραφικό).

5. Επισημαίνεται ότι στην πρώτη φάση λειτουργίας του έργου, στην περίπτωση χαρακτηρισμού συναλλαγών, οι επιχειρήσεις επιλέγουν τους διαθέσιμους κωδικούς, ανεξαρτήτως αν είναι οι ενδεδειγμένοι αναφορικά με τη σωστή συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να διορθώνει τους χαρακτηρισμούς εσόδων - εξόδων Ε3 που διαβίβασε με τους σωστούς κωδικούς που υποβάλλονται στη ΔΦΕ_Ε3 διαβιβάζοντας Τύπους Παραστατικών 17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση και 17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων -Λογιστική Βάση αυξάνοντας και μειώνοντας τους σχετικούς κωδικούς Ε3 για έσοδα και έξοδα (αντίθετα πρόσημα).

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: