Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2019
Αρ.Πρωτ. Μ-Δ: 79

Προς:

1. Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΤΙΤΑ), Γ΄ Σεπτεμβρίου 48β, (Εργατικό Κέντρο, 5ος όροφος), 104 33 Αθήνα

2. Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος (ΕΤΓΤΒΕ), Αριστοτέλους 32 (Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης), 546 31 Θεσσαλονίκη

3. Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ), Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια.

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΝΤ. 1/2019
Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.Δ.
(του άρθρου 16 Α του Ν. 1876/1990)

Συνεδρίασε στην Αθήνα, στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 14:00, με την εξής σύνθεση: α) Σπυρίδων - Κωνσταντίνος Μαρκότης, Σύμβουλος της Επικρατείας (Πρόεδρος), β) Αρετή Παπαδιά, Αρεοπαγίτης (τακτικό μέλος), γ) Χαράλαμπος Μπρισκόλας Νομικός Σύμβουλος του Κρότους (τακτικό μέλος), δ) Κωνσταντίνος Παπσδημητρίου, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ. (τακτικό μέλος) και ε) Μίρκα (Μαρίκα) Καζιτώρη, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ. (τακτικό μέλος).

Θέμα της συζήτησης ήταν η εξέταση των υπ΄ αριθμ. πρωτ. α) Μ-Δ: 406/006Εφ/28.9.2018 και β) Μ-Δ: 418/007Εφ/4-10-2018 εφέσεων κατά της υπ΄ αριθμ. 8/2018 Διαιτητικής Απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια», (οι οποίες λόγω της συνάφειάς τους, αφού αφορούν την ίδια απόφαση πρέπει να συνεκδικασθούν), με ακρόαση των εκκαλουσών - εφεσιβλήτων «Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΤΊΤΑ)» και «Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος (ΕΤΊΤΒΕ)» και της εκκαλούσας - εφεσίβλητης «Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΓΓΗΣΕΕ)».

Κατά τη συνεδρίαση παραστάθηκαν οι εκκαλούσες - εφεσίβλητες «Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (Ε.Τ.Ι.Τ.Α.)» και «Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος (Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε.)», εκπροσωπούμενες από τους Γεώργιο Σκεπετζάκη, Ιωάννη Μανιάτη, Ιωάννη Βλάχο, Περικλή Τσιρίγκα, Κατερίνα Καδδά, Ρωμανό Κοτσερώνη και τον νομικό τους σύμβουλο Δημήτριο Περπατάρη, καθώς και η εκκαλούσα - εφεσίβλητη : «Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.)» εκπροσωπούμενη από τους Ευστάθιο Γεωργόπουλο, Βασιλική Μπουζούκη, Ισίδωρο Παπαμιχάλη, και τον νομικό τους σύμβουλο Αναστάσιο Τριαντάφυλλο. Οι εκπρόσωποι των μερών εξέθεσαν τις απόψεις τους επί των εφέσεων, απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής κα. χορήγησαν στην Εκτροπή προθεσμία μέχρι και τις 5 Μαρτίου 2019 για την έκδοση της αποφάσεώς της.

Μετά την προαναφερόμενη συνεδρίαση, η Επιτροπή διασκέφθηκε στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. και, ύστερα από εξέταση των εφέσεων των εγγράφων της προηγηθείσας διαδικασίας και όλων των στοιχείων του φακέλου της υποθέσεως,

Έκρινε σύμφωνα με τον νόμο τα εξής:

1. Με τις κρινόμενες, αντίθετες, εφέσεις προσβάλλεται η 8/2018 Διαιτητική Απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια (μελών ΕΤΤΤΑ, ΕΤΓΤΒΕ και ΕΓΓΗΣΕΕ)».

2. Με δήλωση των εκπροσώπων της Ε.Τ.Ι.Τ.Α. και Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε. χαρακτηρίσθηκαν - εν όψει των διαλαμβανομένων στα άρθρα 8 παρ. 1 και 10 παρ. 1, 2 και 3 της προσβαλλόμενης αποφάσεως - ως άνευ αντικειμένου οι λόγοι της κοινής τους εφέσεως περί καταβολής των επιδομάτων αδείας και εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων σύμφωνα με την περί αυτών ισχύουσα νομοθεσία και περί επαναφοράς όρων της ΣΣΕ του έτους 2005 για την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και καταβολή αποζημιώσεως για τον λόγο αυτόν. Η δήλωση αυτή ενέχει παραίτηση από τους ως άνω λόγους και, συνεπώς η κοινή αυτή έφεση είναι εξεταστέα ως προς τους λοιπούς προβαλλόμενους με αυτήν λόγους.

3. Η προσβαλλόμενη απόφαση διατήρησε την γενόμενη με την ΣΣΕ της 12.6.2009 - και έκτοτε με τις επακολουθήσασες διαιτητικές αποφάσεις- διάκριση των τεχνικών τηλεοράσεως σε τριάντα ειδικότητες τεσσάρων μισθολογικών κατηγοριών εξελισσόμενων σε δέκα οκτώ κλιμάκια βασικού μισθού. Με την έφεση της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. προβάλλεται, κατ΄ επίκληση των διαλαμβανόμενων στο από 14.9.2018 υπόμνημα προς την Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας και το από 9.3.2018 υπόμνημα προς την μεσολαβήτρια του Ο.ΜΕ.Δ., ότι, μετά και την κατάργηση, με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4254/2014 , του άρθρου 1 του Ν. 358/1976 και του καθορισμού των ειδικοτήτων των τεχνικών τηλεοράσεως με υπουργική απόφαση, η τεχνολογική εξέλιξη, αποτυπούμενη και στα προγράμματα των σχετικών σπουδών (Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Πρόγραμμα Διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου 2015 του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, Πίνακας ενδεικτικών συνδέσμων για τμήματα οπτικοακουστικών σπουδών επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Ελλάδα και το εξωτερικό) καθιστά αδικαιολόγητη την διάκριση αυτή και επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό των ειδικοτήτων σε πέντε μόνο (τεχνικός λήψεως και επεξεργασίας ήχου και εικόνας ηλεκτρολόγος κομμωτής/μακιγιέρ, παραγωγός σκηνοθέτης). Θέσεις δε εργασίας που απαιτούν ειδικές δεξιότητες μπορούν να καλύπτονται από τεχνικούς των πέντε αυτών κατηγοριών που τις αποκτούν μέσω μηχανισμού σχετικής πιστοποιήσεως από τους ίδιους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος διότι οι τεχνικοί των τηλεοπτικών σταθμών πρέπει να είναι ειδικώς εκπαιδευμένοι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι δε γνώσεις των ειδικοτήτων τους εξακολουθούν να παρέχονται από τμήματα ΑΕΙ, από ΙΕΚ και σχολές μελών της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. και ο διαχωρισμός ειδικοτήτων βάσει σπουδών δεν μπορεί να υποκατασταθεί από πιστοποίηση δεξιοτήτων αποκτώμενων εμπειρικώς. `Αλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 της προσβαλλόμενης αποφάσεως, «εάν η τεχνολογία διαφοροποιήσει ή τροποποιήσει τον μέχρι σήμερα τρόπο εργασίας την στελέχωση ή τις ειδικότητες τότε οι τηλεοπτικοί σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συζητήσουν τις αλλαγές αυτές με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Συγχρόνως αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το υπάρχον τεχνικό προσωπικό στις νέες ειδικότητες που τυχόν θα προκύψουν, εφόσον δεν απαιτούνται ειδικά αυξημένα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τον νόμο, με στόχο την διασφάλιση των θέσεων εργασίας».

4. Η προσβαλλόμενη απόφαση, έχοντας λάβει υπ΄ όψη τον υφιστάμενο εξοπλισμό των τηλεοπτικών σταθμών, όρισε, στο άρθρο 9 παρ. 1, ότι τα εξωτερικά γυρίσματα καλύπτονται από ομάδα αποτελούμενη από δύο μέλη, ήτοι από ένα Εικονολήπτη τηλεόρασης ή Διευθυντή φωτογραφίας και από ένα Τεχνικό ENG ή ηχολήπτη ή βοηθό εικονολήπτη, καθώς και ότι κάθε εξωτερική μετάδοση, ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη, καλύπτεται από ομάδα αποτελούμενη από δύο Ηλεκτρονικούς ράδιο-ζεύξεων-LINK σε κάθε σημείο στο οποίο απαιτείται ράδιο-ζεύξη. Συγχρόνως όμως όρισε στην παράγραφο 3 το ίδιου άρθρου ότι στην διάρκεια της ισχύος της τα μέρη θα εξετάσουν τυχόν αναγκαίες αναπροσαρμογές στην χρήση διμελών συνεργείων για εξωτερικές μεταδόσεις με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εξέταση των συνθηκών ασφαλείας των εργαζομένων. Με την έφεση της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. προβάλλεται ότι, όπως προέκυπτε από τις προσκομισθείσες από αυτήν γνωμοδοτήσεις του Γ. Παπαγεωργίου, καθηγητή ηλεκτρολόγου μηχανικού και του Β. Βασσάλου, καθηγητή Πληροφορικής τις οποίες η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας παρέλειψε να λάβει υπ΄ όψη ή, άλλως εσφαλμένως εκτίμησε, οι ως άνω ρυθμίσεις αυτές στοιχούν σε παρωχημένο στάδιο της τεχνολογίας και ότι με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων τεχνικώς εξελιγμένων μέτρων (κάμερες νέας τεχνολογίας κινητά νέας γενιάς με ελάχιστο βάρος και όγκο) είναι εφικτή η λήψη, επεξεργασία και αναμετάδοση οπτικοακουστικών προϊόντων ακόμη και από ένα άτομο και, επομένως είναι πλέον περιττή τόσο η ταυτόχρονη παρουσία εικονολήπτη και ηχολήπτη στα εξωτερικά γυρίσματα όσο και φυσική παρουσία δύο τεχνικών ράδιο ζεύξεων σε κάθε εξωτερική μετάδοση. Αυτός ο λόγος εφέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι στην προσβαλλόμενη απόφαση βεβαιώνεται άτι ελήφθησαν υπ΄ όψη και εκτιμήθηκαν όλα τα στοιχεία τα οποία επικαλέσθηκε η εργοδοτική πλευρά με τα υπομνήματα της καθ΄ όλη την διαδικασία της διαιτησίας και στα οποία περιλαμβάνονται και οι ανωτέρω γνωμοδοτήσεις που το περιεχόμενο τους εκτιμάται ελευθέρως δεν προέκυψε δε από τα προσκομισθέντα στοιχεία ότι τα μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. έχουν παύσει να χρησιμοποιούν παραλλήλως και μηχανές εικονοληψίας παλαιάς τεχνολογίας ούτε, εξ άλλου, οι ως άνω ρυθμίσεις αποκλείουν την χρήση μονομελών συνεργείων σε κάθε περίπτωση αλλά, αντιθέτως την επιτρέπουν κατόπιν συνεννοήσεως των μερών.

5. Η προσβαλλόμενη απόφαση όρισε, στο άρθρο 11 παρ. 1, ότι «Σε περίπτωση κήρυξης απεργίας οι οργανώσεις των μισθωτών υποχρεούνται να τηρούν όλες τις σχετικές προϋποθέσεις του νόμου, όσον αφορά την έγκαιρη προειδοποίηση των τηλεοπτικών σταθμών από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των παρεχόμενων από τους εν λόγω σταθμούς υπηρεσιών (υπηρεσίες ενημέρωσης του κοινού)». Με την έφεση της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. προβάλλεται ότι η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας κατ΄ εσφαλμένη εκτίμηση των προσκομισθεισών από την εκκαλούσα αποφάσεων 1898/2015 του Εφετείου Θεσσαλονίκης και 475/2011 του Εφετείου Αθηνών, παρέλειψε να περιλάβει όρο περί των υποχρεώσεων της Ε.Τ.Ι.Τ.Α. που απορρέουν από τον χαρακτηρισμό των τηλεοπτικών εταιρειών ως επιχειρήσεων κοινής ωφελείας ήτοι υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 1264/1982 , ενημερώσεως των εργοδοτών για τα αιτήματα και τους λόγους της απεργιακής κινητοποιήσεως με έγγραφο που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή τέσσερις πλήρεις ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της απεργίας. Ο λόγος αυτός εφέσεως είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί, διότι το ζήτημα αν σε περίπτωση απεργίας σε τηλεοπτικές επιχειρήσεις έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 1264/1982, ήτοι αν οι επιχειρήσεις αυτές είναι κοινής ωφελείας κατά το άρθρο 19 παρ. 2 του νόμου αυτού, δεν είναι μεταξύ εκείνων που μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1876/1990 , να αποτελέσουν περιεχόμενο συλλογικής συμβάσεως εργασίας και, ως εκ τούτου, δεν ρυθμίζεται με διαιτητική απόφαση, η επιβολή δε, με την ως άνω διάταξη της Προσβαλλόμενης αποφάσεως της υποχρεώσεως τηρήσεως των προϋποθέσεων του νόμου ως προς την έγκαιρη προειδοποίηση των τηλεοπτικών επιχειρήσεων είναι επαρκής και η νομιμότητα της κηρύξεως απεργίας μετά από τήρηση ή μη των οριζομένων στο άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 1264/1982 κρίνεται, κατά περίπτωση, από τα αρμόδια δικαστήρια.

6. Η προσβαλλόμενη απόφαση διατήρησε τους βασικούς μισθούς στο ύψος το οποίο είχε καθορισθεί με τις Διαιτητικές Αποφάσεις 8/2017, 4/2016 και 6/2015 της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας και το οποίο είχε προκύψει κατόπιν μειώσεως, με την τελευταία απόφαση, κατά ποσοστό 9-12%, των βασικών μισθών που είχαν καθορισθεί με την ΣΣΕ της 12.6.2009 και τις ΔΑ 39/2010 και 26/2011. Στον καθορισμό αυτόν κατέληξε αφού έλαβε υπ΄ όψη την εξέλιξη του πλέον πρόσφατου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., την πολιτική μισθών και απασχολήσεως της από 28.3.2018 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., που αποτυπώνει την γενική εισοδηματική πολιτική και την εξέλιξη των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων (αμετάβλητη για τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018) καθώς και στοιχεία που προσκόμισε η εργοδοτική πλευρά μετ΄ επικλήσεως στα από 14.9.2018 και 9.3.2018 υπομνήματά της και, συγκεκριμένως τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των τηλεοπτικών εταιρειών των τελευταίων ετών, τον -αναλυτικό πίνακα οικονομικών αποτελεσμάτων 2010-2016 των τηλεοπτικών σταθμών, την ειδική από μηνός Μαΐου 2015 Μελέτη επί της Εξέλιξης και των Τάσεων του Διαφημιστικού Εσόδου στην Ελλάδα που συνέταξε η εταιρεία Pricewaterhouse Coopers SA, τα Δημοσιευμένα Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/2015-31/6/2015 της εταιρείας Τηλέτυπος (MEGA CHANNEL) και την από 3.6.2015 επιστολή της εταιρείας MEDIA SERVICES SA προς τον ΟΜΕΔ (αρ. πρωτ. εισ. Ο.ΜΕ.Δ. 360/8.6.2015). Με την έφεση της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. προβάλλεται ότι, κατ΄ εσφαλμένη εκτίμηση των προσκομισθέντων από αυτήν στοιχείων και χωρίς να λάβει υπ΄ όψη τις νέες συνθήκες στον χώρο της ιδιωτικής τηλεοράσεως (ελάχιστο τίμημα των τηλεοπτικών αδειών, ποσοστό 2% επί του ετήσιου τζίρου υπέρ ΕΔΟΕΑΠ, αύξηση εργοδοτικών εισφορών), η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας απέρριψε το αίτημα της εργοδοτικής πλευράς για μείωση του μισθολογικού κόστους των τηλεοπτικών επιχειρήσεων στο ύψος που είχε ζητηθεί με τα ως άνω υπομνήματα. Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος διότι εξ ουδενός στοιχείου προκύπτει ότι έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι οικονομικές συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν οι τηλεοπτικές επιχειρήσεις οι δε επιπτώσεις από τις πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο των τηλεοπτικών επιχειρήσεων, τις οποίες επικαλείται η Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε., δεν μπορεί να προσδιορισθούν, επί του παρόντος επακριβώς ώστε να δικαιολογήσουν την μείωση των μισθών. Για τους ίδιους δε λόγους πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος και ο λόγος της εφέσεως των Ε.Τ.Ι.Τ.Α. και Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε. ότι κακώς δεν αυξήθηκαν, με την προσβαλλόμενη απόφαση, οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων στο ύψος που είχε καθορισθεί με την ΣΣΕ του έτους 2009 και άτι κακώς δεν αυξήθηκε το επίδομα γάμου από ποσοστό 5% σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού.

7. Κατά το όρθρο 4 της Π.Υ.Σ. 6/2012 (Α΄38), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 4046/2012 (Α 28), αναστέλλεται, από 14.2.2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί κάτω του 10%, η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας το επίδομα χρόνου εργασίας το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας. Η προσβαλλόμενη διαιτητική απόφαση περιέλαβε όρο (άρθρο 3 παρ. 3) περί αναστολής της μεταβολής των μισθολογικών κλιμακίων βάσει ωριμάνσεων. Ο όρος αυτός είναι σύμφωνος με την ως άνω διάταξη της Π.Υ.Σ. 6/2012, η οποία δεν επιτρέπει, υπό συνθήκες ανεργίας σε ποσοστό 10% και άνω, όπως οι τρέχουσες τις αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων ή επιδομάτων συναρτώμενες με την πάροδο χρόνου εργασίας και η οποία, με αυτό το περιεχόμενο, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα ( ΣτΕ 2307/2014 Ολομ. σκ. 36). Είναι, επομένως αβάσιμος και απορριπτέος ο λόγος της εφέσεως των Ε.Τ.Ι.Τ.Α. και Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε. ότι η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 της Π.Υ.Σ. 6/2012 απαγόρευση αντίκειται στο Σύνταγμα και ότι ο ως άνω όρος της προσβαλλομένης αποφάσεως πρέπει να απαλειφθεί.

8. Η προσβαλλόμενη διαιτητική απόφαση περιέλαβε όρο (άρθρο 4 περ. 3) σύμφωνα με τον οποίο στους τεχνικούς που εργάζονται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας χορηγείται, μεταξύ άλλων, επίδομα συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού για κάθε πενταετία εργασίας στον ίδιο εργοδότη και μέχρι την συμπλήρωση τριών πενταετιών πλην η καταβολή του επιδόματος αυτού αναστέλλεται κατά την διάρκεια ισχύος της εν λόγω διαιτητικής αποφάσεως (20.1.2018-19.1.2019). Ο όρος αυτός επαναλαμβάνει όμοια ρύθμιση των προηγηθεισών διαιτητικών αποφάσεων για το ίδιο ζήτημα και η θέση του στην προσβαλλόμενη απόφαση κρίνεται δικαιολογημένη εν όψει των προσκομισθέντων οικονομικών στοιχείων, από τα οποία, όπως αυτά εκτίθενται στην σκέψη 6, προκύπτει ότι δεν έχουν δημιουργηθεί, όπως αβασίμως προβάλλεται με την έφεση των Ε.Τ.Ι.Τ.Α. και Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε., συνθήκες που επιτρέπουν την αύξηση των αποδοχών των μελών τους μέσω της χορηγήσεως του επιδόματος αυτού, ανεξαρτήτως αν η καταβολή τούτου εμπίπτει ή όχι στην απαγόρευση του άρθρου 4 της Π.Υ.Σ. 6/2012.

9. Στο άρθρο 4Α της προσβαλλόμενης αποφάσεως ορίζεται ότι οι τεχνικοί της ειδικότητας Ηλεκτρονικού Δικτύου Εκπομπής που απασχολούνται στις εξωτερικές εγκαταστάσεις των δικτύων εκπομπής λαμβάνουν επίδομα σε ποσοστό 9%. επί του βασικού τους μισθού ή επίδομα σε ποσοστό 9% επί του 1/25 του βασικού τους μισθού για κάθε ημέρα απασχολήσεως σε μη μόνιμη βάση στις εξωτερικές εγκαταστάσεις των δικτύων εκπομπής. Συνεπώς, προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή για τους εργαζόμενους της ειδικότητας αυτής και το αίτημα των Ε.Τ.Ι.Τ.Α. και Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε. για επί πλέον ημερήσια αποζημίωση 50 ευρώ για κάθε ημέρα που, κατά την παροχή της εργασίας συντηρήσεως ή επισκευής συστημάτων "εκπομπής τυχόν αναρριχηθούν σε πακτωμένους πυλώνες ή ιστούς συστημάτων τηλεοπτικών σταθμών, όπως αβασίμως προβάλλεται, δεν κρίνεται δικαιολογημένο με βάση τα οικονομικά δεδομένα.

10. Κατά το άρθρο 1 της προσβαλλόμενης αποφάσεως στις διατάξεις της υπάγονται όλοι οι τεχνικοί τηλεοράσεως μέλη των Ε.Τ.Ι.Τ.Α. και Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε. που εργάζονται στους Εθνικής Εμβέλειας Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς της Ελλάδος που είναι μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της διαιτητικής αποφάσεως, ώστε σ΄ αυτό να περιληφθούν και εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να είναι μέλη της μετέχουσας στην συλλογική διαφορά εργοδοτικής οργανώσεως, δεν επιτρέπεται από τον νόμο. Συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο λόγος εφέσεως των Ε.Τ.Ι.Τ.Α. και Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε. ότι κακώς η προσβαλλόμενη απόφαση δεν συμπεριέλαβε στο πεδίο εφαρμογής της τις εταιρείες παραγωγής που είναι θυγατρικές των εταιρειών-μελών της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε., καθώς και τους μη συνδεόμενους με τα μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. με σχέση εξηρτημένης εργασίας.

11. Το αιτημά των Ε.Τ.Ι.Τ.Α. και Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε. περί υποχρεωτικής απασχολήσεως και οδηγού στα τηλεοπτικό συνεργεία και στα LINK, αμειβόμενου με βάση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενδεχομένως επιβαρύνει σημαντικά τα οικονομικά των τηλεοπτικών επιχειρήσεων. Συνεπώς ορθώς απορρίφθηκε, εν όψει των υφιστάμενων οικονομικών συνθηκών, με την προσβαλλόμενη απόφαση και ο περί του αντιθέτου λόγος εφέσεως των Ε.Τ.Ι.Τ.Α. και Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε. πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

12. Η προσβαλλόμενη διαιτητική απόφαση όρισε, στο άρθρο 14, ότι η ισχύς της αρχίζει στις 20.1.2018 και λήγει στις 19.1.2019. Σχετικός λόγος εφέσεως δεν προβλήθηκε από την Ε.Τ.Ι.Τ.Α. και την Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε. Συνεπώς το αίτημα των τελευταίων ενώπιον της παρούσας Επιτροπής για επέκταση της ισχύος της προσβαλλόμενης διαιτητικής αποφάσεως μέχρι 19.1.2021, πρέπει να απορριφθεί, λαμβανομένης υπ΄ όψη και της σχετικής διαφωνίας της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.

Για τους λόγους αυτούς
Συνεκδικάζει και απορρίπτει τις εφέσεις.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. στις 20 Φεβρουαρίου 2019
και εκδόθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2019.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: