Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ε.2034

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

A. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Β. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Α΄ /

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:

Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας μέσω TAXISnet.

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για την διευκόλυνση και ευχερέστερη εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών/κατόχων αυτοκινήτων οχημάτων, οι οποίοι επιθυμούν να μεταβιβάσουν αυτά ή να τα διαγράψουν, λόγω εξαγωγής ή επαναταξινόμησης, δημιουργήθηκε εφαρμογή στο TAXISnet (www.aade.gr) στην οποία δύνανται από την 24 Μαρτίου 2020 να εισέρχονται οι ενδιαφερόμενοι, με χρήση των προσωπικών τους κωδικών, να αιτούνται και να τους χορηγείται ηλεκτρονικά βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, για τους ως άνω λόγους.

Η βεβαίωση εκδίδεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών TAXISnet, όπου το φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιλέγει τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για το οποίο αιτείται βεβαίωση. Για τις περιπτώσεις όπου έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης δεν είναι εφικτή, είτε λόγω οφειλών τελών κυκλοφορίας, είτε για άλλους λόγους όπως εκκρεμότητες στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των οχημάτων (π.χ. κληρονόμοι), απαλλαγές οχημάτων, κ.λπ. οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. προκειμένου για την τακτοποίηση των σχετικών εκκρεμοτήτων και τη χορήγηση χειρόγραφης βεβαίωσης.

Η ως άνω χορηγούμενη μέσω TAXISnet βεβαίωση αποτελεί δημόσιο έγγραφο, φέρει τον τίτλο "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ" και φέρει ηλεκτρονική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Περιέχει υποχρεωτικά τον τίτλο της εκδούσας Υπηρεσίας, αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο ζητείται η βεβαίωση, τα στοιχεία των κατόχων του, ονοματεπώνυμο του φυσικού ή την επωνυμία του νομικού προσώπου στο οποίο χορηγείται, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του, το σκοπό για τον οποίο εκδίδεται, καθώς και τη λήξη ισχύος αυτής. (ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ).

Ως ημερομηνία λήξης ισχύος της βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους της έκδοσης αυτής.

Επισημαίνουμε ότι η ως άνω βεβαίωση αφορά οφειλές του τελευταίου κατόχου του οχήματος που μεταβιβάζει ή διαγράφει αυτό, λόγω εξαγωγής ή επαναταξινόμησης, για όσο χρόνο το είχε στην κατοχή του.

Η πιστοποίηση της εγκυρότητας της χορηγούμενης βεβαίωσης μπορεί να πραγματοποιείται μέσω του επίσημου ιστοτόπου της ΑΑΔΕ (www.aade.gr).

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να ενημερώσει τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών για το περιεχόμενο της παρούσας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: