Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 20/5/2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Α.Π: Φ80000/οικ. 19167/712

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ17)

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 81 του Ν. 4676/2020 για την υπαγωγή απασχολούμενων συνταξιούχων ΝΑΤ σε εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4670/2020.

Σε συνέχεια της απ Φ.80000/οικ. 14032/571/3.4.2020 εγκυκλίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 για την απασχόληση των συνταξιούχων σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 4676/2020 που οριοθετούν το χρόνο ένταξης των συνταξιούχων του ΝΑΤ που απασχολούνται σε εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων.

Με το άρθρο 81 του Ν.4676/2020 ορίζεται ότι οι συνταξιούχοι του e- ΕΦΚΑ/NAT που απασχολούνται στο εκπαιδευτικό έργο στη δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση από την 1.1.2017 έως και την 31.8.2020 εντάσσονται στις νέο νομοθετικό πλαίσιο του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 όπως ισχύει με το άρθρο 27 του Ν. 4670/2020 από 1.9.2020.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.
Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: