Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 27.11.2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ε.2193

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1377/07.10.2019 (ΦΕΚ 3820/Β/15.10.2019, ΑΔΑ 6ΧΨΒ46ΜΠ3Ζ-34Η) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία τροποποιήθηκε η Τ.636/5020/0019/21-12-89 (ΦΕΚ 918/Β/28-12-89) A.Y.O. «Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών του Κράτους» ως προς τις αρμοδιότητες του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος».

ΣΧΕΤ.: «Η αριθμ. Τ.636/5020/0019/21-12-89 (ΦΕΚ 918/Β/28-12-89) A.Y.O. «Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών του Κράτους» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση την αριθμ. πρωτ. Α. 1377/07.10.2019 (ΦΕΚ 3820/Β/15.10.2019, ΑΔΑ 6ΧΨΒ46ΜΠ3Ζ-34Η) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία τροποποιήθηκε η Τ.636/5020/0019/21-12-89 (ΦΕΚ 918/Β/28-12-89) A.Y.O. «Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών του Κράτους» ως προς τις αρμοδιότητες του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος».

Στην παράγραφο 3, του άρθρου 7, του Κεφαλαίου ΣΤ VII:Τελικές Διατάξεις, της ΑΥΟ Τ.636/5020/0019/21-12-89, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Το Τελωνείο Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος, πέραν των ανωτέρω, καθίσταται επιπλέον αρμόδιο για τον τελωνισμό των οδικώς αφικνούμενων/εξερχόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων».

Η αναγκαιότητα τροποποίησης της Τ.636/5020/0019/1989 ΑΥΟ προέκυψε ως συνέπεια και σε συνάρτηση με την υλοποίηση του BREXIT και αποφασίστηκε στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης ενδεχόμενης περίπτωσης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία (no-deal ΒREXIT).

Με την κοινοποιούμενη απόφαση ανακαθορίζεται η καθ΄ ύλην αρμοδιότητα του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» με στόχο τη διευκόλυνση λόγω BREXIT (no-deal ΒREXIT) του εμπορίου και συγκεκριμένα των εταιρειών ταχυμεταφοράς που δραστηριοποιούνται στον εκτελωνισμό ταχυδρομικών αντικειμένων και διακινούν ταχυδρομικά αντικείμενα από / προς το Η.Β οδικώς, καθώς στην περίπτωση που υλοποιηθεί το BREXIT, θα απαιτούνται τελωνειακές διατυπώσεις για τις ταχυδρομικές αποστολές που θα διακινούνται από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 της αριθμ. ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4092/20-12-2016 / ΑΔΑ: 7ΦΖΜΗ-265) ΚΥΑ αρμοδιότητα των τελωνειακών αρχών για τις ταχυδρομικές αποστολές που διακινούνται μέσω του ΦΠΚΥ (ΕΛΤΑ) εξακολουθεί να ισχύει.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: