Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αρ.Πρωτ .: 1038083/313/0015/5.5.2006
ΘΕΜΑ:

Χορήγηση διατακτικών γευμάτων από επιχειρήσεις προς το προσωπικό τους.

Απαντώντας στην από 14.4.2006 αίτησή σας με την οποία μας θέτετε υπόψη ότι επιχειρήσεις χορηγούν σε εργαζόμενούς τους διατακτικές με τις οποίες τους παρέχεται το δικαίωμα να γευματίζουν σε συγκεκριμένα εστιατόρια, ως μέρος εξόδων κίνησης αυτών για υπηρεσία που τους έχει ανατεθεί, και ρωτάτε για το είδος του φορολογικού παραστατικού που πρέπει να εκδίδεται για τις χορηγούμενες διατακτικές, σάς γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφό μας 1009685/81/28.5.96) οι επιχειρήσεις που χορηγούν σε εργαζομένους τους διατακτικές προκειμένου αυτοί να γευματίζουν σε συγκεκριμένα εστιατόρια οφείλουν να εκδίδουν αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών ή να καταρτίζουν ονομαστική κατάσταση κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).

Το παρόν έγγραφο με συνημμένη τη σχετική αίτηση κοινοποιείται στη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος για τις ενέργειες της ως προς τα θέματα δικής της αρμοδιότητας.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: