Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 6/7/2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ e-ΕΦΚΑ

Αρ.Πρωτ. 254545

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΘΕΜΑ:

Απεικόνιση της ασφάλισης των μετακλητών δημοσιογράφων στην ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

.

Σχετ: 1. Η υπ΄ αριθμ. 10/2020, εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ, 2. Το υπ΄ αριθμ. 257127 /14-10-2020 Γενικό Έγγραφο e-ΕΦΚΑ

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων της Γ.Δ. Εισφορών e-ΕΦΚΑ και κατόπιν αιτημάτων των φορέων του Δημοσίου σχετικά με την ασφάλιση των μετακλητών δημοσιογράφων και την απεικόνισή της στην ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Με τις διατάξεις του άρθρου 5Α του νόμου 4670/2020 προβλέπεται ότι οι διοριζόμενοι από την 1/7/2019 και εφεξής, σε οποιαδήποτε θέση μετακλητού υπαλλήλου, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, διατηρούν το καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχής, στο οποίο υπάγονταν πριν από τον διορισμό τους.

Ως εκ τούτου, για την απεικόνιση της ασφάλισης των μετακλητών δημοσιογράφων που υπάγονταν στο τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, έχει δημιουργηθεί νέα κωδικοποίηση στην ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

0821 0822 0823 0824

Μετακλητός Δημοσιογράφος

000478

3016

ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

0821 0822 0823 0824

Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ (2%)

000476

400

Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ (2%) με εξαίρεση ΟΕΚ

000477

498

Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ 1%

000688

1251

Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ 1% με εξαίρεση ΟΕΚ

000689

1252

Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ 0,50%

000691

1261

Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ 0,50% με εξαίρεση ΟΕΚ

000692

1262

Επισημαίνουμε ότι για τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης (υγειονομική περίθαλψη, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια οι ανωτέρω ασφαλισμένοι υπάγονται στον ΕΔΟΕΑΠ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: