Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παπάγου, 13 Ιουλίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Αρ.Πρωτ.: A 1/29818/3474

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό περί οικονομικής δραστηριότητας μετά την εφαρμογή της ΚΥΑ K 1-802/2011 περί Υπηρεσιών Μίας Στάσης.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1125/10.06.2011 (AM 4A3KH-N8)

Σύμφωνα με την αριθμ. K1-802/23.03.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 470 Β') από την έναρξη ισχύος της (04.04.2011) η σύσταση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών πραγματοποιείται στις οριζόμενες σε αυτή Υπηρεσίες μίας Στάσης (Συμβολαιογράφοι, Πιστοποιημένα ΚΕΠ, Επιμελητήρια).

Ειδικά για τη ρύθμιση του θέματος της χορήγησης της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του Κεφ. Γ της αριθμ. A2/29542/5347/1991 ΥΑ (ΦΕΚ 707 Β') βεβαίωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων μικτού βάρους κάτω των τεσσάρων τόνων για τις παραπάνω εταιρίες, οι οποίες ιδρύθηκαν σε Υπηρεσία μίας Στάσης, εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1125/10.06.2011 (ΑΔΑ 4Α3ΚΗ-Ν8)

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΠΟΛ., το πιστοποιητικό περί οικονομικής δραστηριότητας, το οποίο απαιτείται, μεταξύ άλλων, ως δικαιολογητικό για την ταξινόμηση των οχημάτων της παραπάνω κατηγορίας θα χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι την κατάθεση της πρώτης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης:

α) είτε με την έκδοση επανεκτύπωσης της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της επιχείρησης, όπως ίσχυε και εξακολουθεί να ισχύει

β) είτε με τη χορήγηση πιστοποιητικού ως το συνημμένο στην ΠΟΛ. 1125/10.06.2011 υπόδειγμα, όπως ισχύει μετά την εφαρμογή της ΚΥΑ K1-802/2011.

Μετά την υποβολή της πρώτης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης το παραπάνω πιστοποιητικό εκδίδεται από τη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Για την ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων μικτού βάρους άνω των τεσσάρων τόνων εξακολουθεί να κατατίθεται ως δικαιολογητικό το προβλεπόμενο στις διατάξεις του Κεφ. Δ της αριθμ. A2/29542/5347/1991 ΥΑ πιστοποιητικό περί πραγματοποίησης συγκεκριμένου ύψους ακαθάριστων εσόδων από τη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: