Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1142016 ΕΞ 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: Α΄

ΘΕΜΑ:

Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών στις αποδοχές εργαζομένων στους οποίους επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προστίμου με στέρηση μηνιαίων αποδοχών.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ από το ακαθάριστο εισόδημα.

2. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4172/2013 ορίζονται ρητά οι εξαιρέσεις από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

3. Μεταξύ των περιπτώσεων που ρητά εξαιρούνται σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις δεν περιλαμβάνονται τα πρόστιμα (πειθαρχικές ποινές) και τα ποσά που παρακρατούνται από τις αποδοχές των εργαζομένων και γενικά των μισθωτών που έχουν τεθεί σε αργία, που επιβάλλονται τόσο από τη Διοίκηση, όσο και από τα δικαστήρια εξαιτίας πειθαρχικού ή ποινικού αδικήματος κτλ. Επίσης, τα πρόστιμα ή τα ποσά αυτά που παρακρατούνται δεν αποτελούν πραγματοποιούμενη δαπάνη ούτως ώστε να εκπέσουν από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, τα προαναφερόμενα ποσά των προστίμων τα οποία μειώνουν τις μηνιαίες και κατ΄ επέκταση και τις ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων, ανεξαρτήτως του ύψους των προστίμων αυτών, δεν εξαιρούνται και δεν εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Συνεπώς, κατά τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.4172/2013 και όσα έχουν διευκρινισθεί και με την ΠΟΛ.1072/2015 εγκύκλιο, τα ποσά αυτά δεν αφαιρούνται από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Τέλος, κατά την υποβολή του ετήσιου αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου καθώς και κατά τη χορήγηση της σχετικής ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών στους δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ( ΠΟΛ.1045/2018 ), τα ποσά αυτά δεν αποτυπώνονται σε κανένα πεδίο ή στήλη κρατήσεων, αλλά αντιθέτως συμπεριλαμβάνονται στο καθαρό ποσό από μισθωτή εργασία που δηλώνεται στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: