Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αρ.Πρωτ.: Γ36/04/80

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Θέμα:

Πρόσθετες διευκρινίσεις επί της διαδικασίας διασφάλισης οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτων οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

α) η υπ΄ αρ. 47/2016 εγκύκλιος, β) το υπ΄ αρ. γενικό έγγραφο Γ36/04/34/20-1-2017 της Δ/νσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης Κ.Ε.Α.Ο., γ) το υπ΄ αρ. γενικό έγγραφο Γ36/04/42/27-1-2017 των Δ/νσεων Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης Κ.Ε.Α.Ο. και Εισφορών Μισθωτών ΕΦΚΑ, δ) η υπ΄ αρ. 97/2011 εγκύκλιος.

Σε συνέχεια των ήδη παρασχεθέντων οδηγιών με τα ως άνω σχετικά έγγραφα, διευκρινίζονται επιπρόσθετα τα ακόλουθα:

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας, αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την υποβολή αίτησης διασφάλισης οφειλής, αντί του ενημερωτικού σημειώματος του συμβολαιογράφου για την αντικειμενική αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου το οποίο αναφέρεται στο β΄ άνωθεν σχετικό έγγραφο, θα προσκομίζεται από τον οφειλέτη το "Φύλλο Υπολογισμού Αξίας Ακινήτου" το οποίο θα αντλείται μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) από τον συμβολαιογράφο στην οποία έχει πιστοποιημένη πρόσβαση και θα φέρει την υπογραφή του μεταβιβάζοντος οφειλέτη. Επίσης, δεν θα προσκομίζεται ως δικαιολογητικό η Βεβαίωση Οφειλής / αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

Στην περίπτωση όπου ο αιτών εντοπίζεται με οφειλή σε περισσότερες από μία περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. (ή κατοικεί απομακρυσμένα από την κατά τόπον αρμόδια), η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από αυτόν στην πλησιέστερη περιφερειακή υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο., η οποία αναλαμβάνει να συντονίσει τη διαδικασία με τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες διαβιβάζοντάς τα με κάθε πρόσφορο μέσο (e-mail, φαξ, κλπ), να συλλέξει το σύνολο των βεβαιώσεων περί διασφάλισης ή μη και να τις παραδώσει στον αιτούντα.

Επίσης, με αφορμή τα ερωτήματα τα οποία έχουν απευθύνει συμβολαιογράφοι σχετικά με τα πρόσωπα τα οποία απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας, σας γνωρίζουμε ότι οι πρόσφατα θεσπισθείσες διατάξεις του άρ.18 του Ν.4331/2015 δεν έχουν επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί υποχρέωσης ή μη.

Σχετικά με τον τρόπο είσπραξης του αποδοθέντος τιμήματος, διευκρινίζεται ότι το εισπραχθέν ποσό καλύπτει τις τρέχουσες απαιτητές δόσεις της ρύθμισης, ενώ αν έχει προκύψει και εκτός ρύθμισης οφειλή θα εξοφλείται αυτή κατά προτεραιότητα και τυχόν εναπομείναν ποσό θα καλύπτει τις τρέχουσες απαιτητές δόσεις.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι έχει υλοποιηθεί και σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή η δυνατότητα απόδοσης από τον Συμβολαιογράφο του παρακρατηθέντος τιμήματος μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος με χρήση ενός ειδικού κωδικού αριθμού "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΗΣ" (ανά ΑΜΟΕ/AME), η οποία θα αναγράφεται στο σώμα της Βεβαίωσης Οφειλής.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Κ.Ε.Α.Ο.
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: