Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 186

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4571

Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο 1 Τροποποιήσεις του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003 (Α΄ 309)
`Αρθρο 2 Τροποποιήσεις του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003
`Αρθρο 3 Προσθήκη του άρθρου 2Α στο Ν. 3213/2003
`Αρθρο 4 Τροποποιήσεις του άρθρου 3 του Ν. 3213/2003
`Αρθρο 5 Τροποποιήσεις του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003
`Αρθρο 6 Τροποποιήσεις του άρθρου 3Β του Ν. 3213/2003
`Αρθρο 7 Τροποποιήσεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3213/2003
`Αρθρο 8 Προσθήκη του άρθρου 6Α στο Ν. 3213/2003
`Αρθρο 9 Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 3213/2003
`Αρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 11 Τροποποιήσεις του άρθρου 48 του Ν. 4557/2018 (Α΄ 139)
`Αρθρο 12 Προσθήκη του άρθρου 19 στο Ν. 3213/2003 και κατάργηση του άρθρου 229 του Ν. 4281/2014 (Α΄ 160)
`Αρθρο 13 Παράταση ρυθμίσεων των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4489/2017 (Α΄140)
`Αρθρο 14 Τροποποίηση του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα και μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 15 Σύσταση οργανικών θέσεων στο κατάστημα κράτησης Δράμας Τροποποίηση διατάξεων του Οργανισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
`Αρθρο 16
`Αρθρο 17
`Αρθρο 18 Ρύθμιση για τις απαιτήσεις συνταξιούχων και εργαζομένων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) από το συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης με την Εθνική Ασφαλιστική
`Αρθρο 19 Παράταση αναστολής εκτέλεσης κατά του Ι.Γ.Μ.Ε.
`Αρθρο 20 Ρύθμιση αποδοχών υπαλλήλων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)
`Αρθρο 21 Συμπλήρωση του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017 (Α΄ 200)
`Αρθρο 22 Ρυθμίσεις Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και ΤΑ.ΝΕ.Ο. Α.Ε.
`Αρθρο 23
`Αρθρο 24

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: