Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ.Πρωτ . : 1118794/2312/Α0012

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:

Κάλυψη ή περιορισμός προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων με δάνειο.

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. 29332/4-12-2007 εγγράφου σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την 1037965/356/Α0012/ ΠΟΛ. 1094/23-3-1989 διαταγή μας, για να ληφθούν υπόψη τα δάνεια για κάλυψη τεκμηρίου. δεν πρέπει να είχαν ληφθεί νια άλλο σκοπό, π.χ. βιοτεχνικά δάνεια ή δάνειο για αγορά περιουσιακού στοιχείου που η αντίστοιχη δαπάνη του δεν αποτελεί τεκμήριο που θέλει να καλύψει ο φορολογούμενος (σχετ. Π. 1425/29-3-1988 έγγραφο).

2. Σύμφωνα με την περ.α΄ παραγρ. 2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994) κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης τους, των άρθρων 16 και 17, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά όταν τα ποσά αυτά είναι πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Στο έγγραφό σας αναφέρετε πως φορολογούμενοι, προκειμένου να καλύψουν αγορές διάφορων περιουσιακών στοιχείων, δηλώνουν δάνεια, τα οποία έλαβαν για διαφορετικό σκοπό, π.χ. επισκευή ακινήτου (Α΄ περίπτωση) και επίσης, με στεγαστικό δάνειο, το ποσό του οποίου υπερβαίνει τη συνολική δαπάνη αγοράς του ακινήτου, δηλαδή αντικειμενική αξία συν λοιπά έξοδα, να καλύπτουν άλλες δαπάνες των άρθρων 16 και 17 (Γ΄ περίπτωση).

Ακόμα, σε πολλές περιπτώσεις, ο ένας σύζυγος κάνει χρήση του δανείου που έλαβε ο έτερος σύζυγος για την κάλυψη δαπανών (Β΄ περίπτωση).

4. Επομένως, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, στην περίπτωση Α΄, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα επισκευαστικά δάνεια για άλλο σκοπό και στην περίπτωση Γ΄, το στεγαστικό δάνειο καλύπτει μόνο την αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου και όχι άλλες δαπάνες.

Τέλος, στη Β΄ περίπτωση, μπορεί ο ένας σύζυγος να επικαλεστεί δάνειο (εκτός του στεγαστικού), για κάλυψη τεκμηρίου, που έχει ληφθεί από τον άλλο σύζυγο, δεδομένου ότι η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων καλύπτεται σε οικογενειακή βάση.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: