Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: ΔΔΕΚΑ Α 1064400 ΕΞ2020

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Θέμα: Ενσωμάτωση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στο υποσύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου σύμφωνα με την τροποποίηση του παρατήματος Φ.Π.Α. για συγκεκριμένα αγαθά

ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. πρωτ. Ε.2080/05-06-2020 , ΑΔΑ: ΩΑ1Δ46ΜΠ3Ζ-ΥΤΙ εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, σας ενημερώνουμε ότι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για τα αγαθά που περιλαμβάνονται στις δασμολογικές κλάσεις 2201 και 2202, ενσωματώθηκε στο υποσύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου ως εξής:

• πραγματοποιήθηκε σύνδεση της δασμολογικής κλάσης 2201 με τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%

• πραγματοποιήθηκε σύνδεση της δασμολογικής κλάσης 2202 με τον νέο εθνικό πρόσθετο κωδικό 1142 με περιγραφή «Μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία» με 13% ΦΠΑ. Για τους υπόλοιπους κωδικούς εμπορευμάτων της κλάσης, που δεν εμπίπτουν στην περιγραφή του νέου εθνικού πρόσθετου, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1990.

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε 13% των παραπάνω αγαθών ισχύει από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2020.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: