Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2010
Αρ.Πρωτ.: 1784

Προς:

1. Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε.), Μενάνδρου 51, 104 37 Αθήνα

2. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, Πειραιώς 10431 Αθήνα

3. Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών, Πειραιώς 4, 104 31 Αθήνα

4. ΣΕΒ - σύνδεσμο επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα

5. Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας, Πλ. Μοριχόβου 1, 546 25 Θεσσαλονίκη

6. Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος, Ομήρου 45, 106 72 Κολωνάκι, Αθήνα

7. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), Μητροπόλεως 42, 105 34 Αθήνα

8. Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, (ΠΕΔΜΕΔΕ), Ασκληπιού 23, 106 80 Αθήνα

9. Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και ΕΠΕ, Φειδίου 14-16, 106 78Αθήνα

10. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα

11. Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, Αρκαδίας 26 & Μεσογείων, 115 20 Αθήνα

12. Σύνδεσμο ΑΕ και ΕΠΕ, Πανεπιστημίου 16, 106 72 Αθήνα

13. Σύνδεσμο Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, Γ Σεπτεμβρίου 75, Αθήνα

Κοινοποίηση:

14. Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων, Δεληγιώργη 26 (2ος όροφος), 104 37 Αθήνα 15-Π.Ο.Σ,Ε,Μ,, Σαπφούς 18, Αθήνα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
37/2010

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λ.π αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας.

Διαιτητής: Αναστάσιος Πετρόπουλος

1. Με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ: 042Δ/26.7.2010 αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.Δ., η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (Ο.Σ.Μ.Ε.)», νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή κατά τη διαδικασία μεσολάβησης δεν επιτεύχθηκε κατάρτιση ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής σύμβασης εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λ.π αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας».

2. Την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010 ο Αναστάσιος Πετρόπουλος, μετά από δεύτερη κλήρωση, αναδείχθηκα Διαιτητής, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ.

3. Την Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ανέλαβα τα καθήκοντά μου και κατόπιν συνεννοήσεως με τα μέρη κάλεσα, με την υπ΄ αρ. πρωτ. 1579/18.8.2010 έγγραφη πρόσκλησή μου, σε κοινή συνάντηση την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010, ώρα 10:00, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα. Κατά την συνάντηση αυτή, τα μέρη παραστάθηκαν νόμιμα με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.

4. To αντικείμενο της συλλογικής διαφοράς εντοπίσθηκε στα θέματα που αποτελούν περιεχόμενο της υπ΄ αρ. πρωτ. 1/4.1-2010 αίτησης μεσολάβησης που υπέβαλε η εργατική πλευρά στον Ο.ΜΕΔ, καθώς και στο περιεχόμενο της υπ΄ αρ. πρωτ. 1411/13.7.2010 Πρότασης Μεσολάβησης, που η εργοδοτική πλευρά απέρριψε.

5. Πραγματοποίησα με τα μέρη δύο κοινές συναντήσεις. Κατά την πρώτη συνάντηση, την Τρίτη 3 Αυγούστου 2010, με τη συναίνεση των παρισταμένων μερών, ορίστηκε ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας Διαιτησίας η 7 Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Τρίτη, λόγω επικράτησης εθιμικής διακοπής διαδικασιών μεσολάβησης και διαιτησίας κατά τον μήνα Αύγουστο. Κατά τη συνάντηση της 7 Σεπτεμβρίου 2010, οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς υποστήριξαν ότι πρέπει να συμπεριληφθεί αυτούσιο το όρθρο 1 της ΕΓΣΣΕ αναφορικά με τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και η μεσολαβητική πρόταση της παρ. 2 του άρθρου 3, ενώ οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς υποστήριξαν ότι πρέπει να υπογραφεί Σ.Ε.Ε με όσα έχουν συμπεριληφθεί στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

1. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΟΜΕΔ 042/Δ/26.7.2010 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε.)» προς τον Ο.ΜΕ.Δ για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας,

2. Την πρόσκληση της εργατικής πλευράς προς την εργοδοτική πλευρά για απευθείας διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη ΣΣΕ έτους 2010.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι οδηγοί των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λ.π, αυτοκινήτων, των αυτοκινήτων των εκπαιδευτηρίων για τη μεταφορά των μαθητών και νηπίων, των αυτοκινήτων για τη μεταφορά προσωπικού επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών γενικά, καθώς και των οδηγών - πωλητών όλης της χώρας.

Αρθρο 2
Βασικός μισθός

Ο βασικός μηνιαίος μισθός των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, όπως είχε διαμορφωθεί στις 31.12.2009 με βάση το άρθρο 2 της Δ.Α. 11/2009 ( Π.Κ. 5/27.5.2009), εξακολουθεί να καταβάλλεται.

Αρθρο 3
Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

To επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

To επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό ψα τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθια.

Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της ΕΓΣΣΕ ετών 2010-2011-2012 (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 14/16-7-2010).

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Αρθρο 4
Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι των προηγούμενων ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Αρθρο 5
Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης

Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν με την εφαρμογή της παρούσας δεν μειώνονται και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Αρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ρύθμισης αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2010.

Ημερομηνία Κατάθεσης: 20 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: