Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2202

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ: Α΄

 

 

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 37 του ν.4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190)

 

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθρου 37 (Παρακρατούμενα δικαιώματα υποθηκοφυλάκων)του ν.4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190).

Ειδικότερα:

1. Με το άρθρο 37 του κοινοποιούμενου νόμου, μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5του άρθρου 20 του ν.2145/1993 προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο σύμφωνα με το οποίο τα εν λόγω παρακρατούμενα δικαιώματα υποθηκοφύλακα, αποτελούν ακαθάριστα έσοδα του υποθηκοφύλακα και υπάγονται σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν.4172/2013 (ΚΦΕ).

2. Με το άρθρο 44 του ως άνω κοινοποιούμενου νόμου, η ισχύς του παραπάνω άρθρου 37 αρχίζει από τη δημοσίευση του ν.4640/2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 30 Νοεμβρίου 2019.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: