Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1033066/002/Α0012

ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:

Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης για ανέγερση κτηρίου.

Απαντώντας στην αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη διοίκηση τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικό στοιχείο των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων. Περαιτέρω, οι αποσβέσεις θα υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (σχετ. η 1040321/10238/Β0012/ ΠΟΛ. 1093/5.5.1992 εγκύκλιος). Συνεπώς, με βάση τα αναφερόμενα, η επιχορήγηση για αγορά παγίων στα βιβλία Β΄ κατηγορίας, καταχωρείται αρνητικά στην αξία αγοράς παγίων στο χρόνο που λαμβάνεται η επιχορήγηση (σχετ. το 1053838/1065/Α0012/2005 έγγραφο).

2. Με βάση τα παραπάνω, η επιχορήγηση που έλαβε η επιχείρησή σας, η οποία τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας, δεν αποτελεί ακαθάριστο έσοδο αλλά μειωτικό στοιχείο του κόστους ανέγερσης του κτηρίου και καταχωρείται αρνητικά στην αξία ανέγερσης του κτιρίου κατά τη χρήση 2006.

Σε ό,τι αφορά στη συμπλήρωση του εντύπου Ε3, η επιχορήγηση δε θα συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα έσοδά σας, θα δηλωθεί όμως στη πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, στον κωδικό 904. Σε ό,τι αφορά στον κωδικό 811, που αναφέρεται στις αγορές των παγίων χρήσης, θα αναγραφεί το κόστος ανέγερσης του κτηρίου μειωμένο κατά το εισπραχθέν ποσό της επιχορήγησης. Στην περίπτωση αυτή συνίσταται μια σημείωση φορολογουμένου που θα διευκρινίζει πώς προκύπτει το ποσό του κωδικού 811.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: