Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 18/6/2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Α.Π.. Φ80000/οικ.23869/998

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ17)

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4690/2020.

Σχετ.: Οι α.π. Φ.80000/οικ. 14032/571/3.4.2020 , Φ.80000/οικ. 15094/581/13.4.2020 και Φ.80000/οικ.19167/712/20.5.2020 εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 για την απασχόληση των συνταξιούχων σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4690/2020 που επανοριοθετούν το χρόνο ένταξης των απασχολούμενων συνταξιούχων για τους οποίους προβλέπονταν εξαίρεση από το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016 , καθώς και από τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση των συνταξιούχων. Ειδικότερα:

Με το άρθρο 78 του Ν.4690/2020 ορίζεται ότι οι συνταξιούχοι του e- ΕΦKA που είχαν αναλάβει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (Ν.4670/2020) εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση η οποία συνεχίζεται και για τους οποίους προβλέπονταν εξαίρεση από το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου (ν.4670/2020) από την 1η.3.2022.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των Υπηρεσιών σας.

Η Γενική Δ/ντρια Κ.Α.
Δρ. Παρασκευή Τσάμη

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: