Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ/νία: 22/03/23

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 141245

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΘΕΜΑ:

Η σύναψη σύμβασης μαθητείας ΟΑΕΔ δεν επιδρά στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω θανάτου που επήλθε πριν από τις 13/5/2016.

ΣΧΕΤ.: Α) Το με αρ. πρωτ. 25936 /09.03.2023 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ. Β) Η αριθ. 20/2022 εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Εισφορών του e-ΕΦΚΑ.

Σας κοινοποιούμε το ως άνω α"" σχετικό έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ., σύμφωνα με το οποίο ο πρακτικώς ασκούμενος ή ο μαθητευόμενος σπουδαστής Ι.Ε.Κ. δεν θεωρείται εργαζόμενος, καθώς το πρόγραμμα μαθητείας στο χώρο εργασίας ή η πρακτική άσκηση που πραγματοποιεί λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο σπουδών και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση αναβαθμισμένου τυπικού προσόντος (επιπέδου 5).

Επομένως, δεν διακόπτεται η σύνταξη που χορηγείται σε τέκνο λόγω θανάτου του γονέα του, με βάση διατάξεις νόμων που ίσχυαν για θάνατο πριν από τις 13/5/2016, εφόσον πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεωτική από το πρόγραμμα σπουδών πρακτική άσκηση στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης μαθητείας ΟΑΕΔ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: