Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ/α: 20/01/22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 29701

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διεύθυνση Νομοθεσίας Ε.Ε. & Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ)

Τμήμα Ασφάλισης, Συντάξεων & Παροχών Ασθενείας Ε.Ε.

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση της με ΑΠ: 85844/02.11.21 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με το Brexit.

Με το παρόν έγγραφο, σάς κοινοποιούμε τη με αρ. πρωτ. 85844 /02.11.21 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: «Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L444/14/31.12.2020) - Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου κοινωνικής ασφάλισης».

Επισημαίνουμε ότι η Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας αφορά πρόσωπα που διακινούνται μεταξύ ΗΒ και ΕΕ μετά την 01/01/2021 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της Συμφωνίας Αποχώρησης. Με το Πρωτόκολλο για τον Συντονισμό της Κοινωνικής Ασφάλισης (σελ. L.149/2292 ως L.149/2539) ρυθμίζονται θέματα κοινωνικής ασφάλισης για τα εν λόγω πρόσωπα. Θα ακολουθήσουν διευκρινιστικές οδηγίες της Υπηρεσίας μας.

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: