Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 3842/2010 - Άρθρο 73

Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4549/2018.

`Αρθρο 73 Κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και κίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής
1. ....

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως η παρ.1 του άρθρου 73 καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 116 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018) και σύμφωνα με την παρ.2 του ίδιου άρθρου του ιδίου νόμου ισχύει από το φορολογικό έτος 2018 και μετά.
2. ....

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως η παρ.2 του άρθρου 73 καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 116 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018) και σύμφωνα με την παρ.2 του ίδιου άρθρου του ιδίου νόμου ισχύει από το φορολογικό έτος 2018 και μετά.
3.....

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως η παρ.3 του άρθρου 73 καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 116 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018) και σύμφωνα με την παρ.2 του ίδιου άρθρου του ιδίου νόμου ισχύει από το φορολογικό έτος 2018 και μετά.
4.....

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως η παρ.4 του άρθρου 73 καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 116 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018) και σύμφωνα με την παρ.2 του ίδιου άρθρου του ιδίου νόμου ισχύει από το φορολογικό έτος 2018 και μετά.
5.....

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως η παρ.5 του άρθρου 73 καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 116 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018) και σύμφωνα με την παρ.2 του ίδιου άρθρου του ιδίου νόμου ισχύει από το φορολογικό έτος 2018 και μετά.
6.....

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως η παρ.6 του άρθρου 73 καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 116 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018) και σύμφωνα με την παρ.2 του ίδιου άρθρου του ιδίου νόμου ισχύει από το φορολογικό έτος 2018 και μετά.
7....

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως η παρ.7 του άρθρου 73 καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 116 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018) και σύμφωνα με την παρ.2 του ίδιου άρθρου του ιδίου νόμου ισχύει από το φορολογικό έτος 2018 και μετά.
8......

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως η παρ.8 του άρθρου 73 καταργήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 117 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018) και σύμφωνα με το άρθρο 131 του ιδίου νόμου ισχύει από 14/06/2018 και μετά.
9.......

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως η παρ.9 του άρθρου 73 καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 116 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018) και σύμφωνα με την παρ.2 του ίδιου άρθρου του ιδίου νόμου ισχύει από το φορολογικό έτος 2018 και μετά.
10.....

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως η παρ.10 του άρθρου 73 καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 116 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018) και σύμφωνα με την παρ.2 του ίδιου άρθρου του ιδίου νόμου ισχύει από το φορολογικό έτος 2018 και μετά.
11.....

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως η παρ.11 του άρθρου 73 καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 116 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018) και σύμφωνα με την παρ.2 του ίδιου άρθρου του ιδίου νόμου ισχύει από το φορολογικό έτος 2018 και μετά.
12.....

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως η παρ.12 του άρθρου 73 καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 116 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018) και σύμφωνα με την παρ.2 του ίδιου άρθρου του ιδίου νόμου ισχύει από το φορολογικό έτος 2018 και μετά.
13.....

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως η παρ.13 του άρθρου 73 καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 116 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018) και σύμφωνα με την παρ.2 του ίδιου άρθρου του ιδίου νόμου ισχύει από το φορολογικό έτος 2018 και μετά.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: