Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 4 Απριλίου 2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ε.2055

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε΄

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 130 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄ 50/26-3-2019) με τις οποίες τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 4483/2017

Σχετ: Η Ε 2022/4.2.2019 εγκύκλιος του Διοικητή ΑΑΔΕ

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄ 50/26-3-2019), με τις οποίες προστίθενται και οι διαδημοτικές επιχειρήσεις του αρ. 280 του Π.Δ. 410/1995 στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 4483/2017 (και επομένως και της περίπτωσης γ΄ της ιδίας παραγράφου, η οποία ρυθμίζει μεταξύ άλλων την τύχη των οφειλών τους προς το Δημόσιο).

Η εν λόγω διάταξη ισχύει από την έναρξη ισχύος του Ν. 4483/2017, δηλ. από 31.7.2017.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: