Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 2458/1997 - Άρθρο 14

6. Επί προβαλλομένης οικονομικής αδυναμίας για την καταβολή των παραπάνω εισφορών, αποφαίνεται για την ανανέωση ή μη του βιβλιαρίου υγείας τριμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Ο.Γ.Α., της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Επιτροπή, η οποία συγκροτείται στην έδρα κάθε νομού, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας. με διετή θητεία, κρίνει ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και δήλωση του Ν. 1599/1986 περί της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του, βάσει όλων των διαθέσιμων στοιχείων, περιλαμβανομένων και αυτών που τηρούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η απόφαση της Επιτροπής ισχύει για το έτος έκδοσης της, εντός του οποίου δεν είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας, η γραμματειακή εξυπηρέτηση, η αμοιβή των μελών και των γραμματέων και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για τη λειτουργία των Επιτροπών.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: