Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 22/6/2015

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ. Α21/449/30

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΣΦ/ΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ: ΠΑΡΟΧΩΝ

ΘΕΜΑ:

Α. Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 6, Ν.4225/2014. Β. Ενεργοποίηση χρόνου ασφάλισης από εξαργυρώσεις Εργοσήμων. Γ. Χορήγηση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση στους αμειβόμενους με Εργόσημο. Δ. Υπολογισμός ποσού σύνταξης των αμειβομένων με Εργόσημο.

ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιος: 43/2013.
Γενικά Έγγραφα: Α21/449/25/22-2-2012 και Α21/449/102/17-10-2013 της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων.

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 6, του Ν.4225/2014 (Φ.Ε.Κ.2/τ.Α΄/7-1-2014) επεκτάθηκε η καταβολή αμοιβής και ασφάλισης μέσω Εργοσήμου στους απασχολούμενους από Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και λοιπά νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού, κερδοσκοπικά ή μη, αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων.

Οι προαναφερόμενες διατάξεις αφορούν τους περιστασιακά απασχολούμενους - κατά ρητή αναφορά στον τίτλο των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.3863/2010 «Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων» -και όχι πρόσωπα που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας πλήρους ή μειωμένης απασχόλησης.

Β. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΗΜΩΝ.

Ως γνωστόν με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α21/449/102/17-10-2013 Γενικό Έγγραφο δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τις περιπτώσεις στις οποίες οι αρμόδιες Υπηρεσίες Εσόδων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. δύνανται να υπολογίσουν χειρόγραφα τον χρόνο ασφάλισης που προκύπτει από εξαργυρώσεις Εργοσήμων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές μόνο στις περιπτώσεις που αφορούν χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, ανανέωση άδειας παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών ή εγγραφή σε παιδικούς σταθμούς, δύναται ο χρόνος ασφάλισης από εξαργυρώσεις Εργοσήμων να υπολογισθεί και να δοθεί με χειρόγραφη διαδικασία, η οποία με ευθύνη των Διευθυντών των μονάδων διενεργείται αποκλειστικά υπηρεσιακά. `Αλλως, ο εν λόγω χρόνος δεν δύναται να ληφθεί υπόψη παρά μόνο μετά την απεικόνιση και οριστικοποίησή του στο μηχανογραφικό σύστημα του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

Επιπλέον, με το προαναφερθέν Γενικό Έγγραφο ορίζονταν ως αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για την κατά τα ανωτέρω απόδοση του χρόνου ασφάλισης από εξαργυρώσεις Εργοσήμων τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου κατοικίας των ασφαλισμένων.

Με την παρούσα Εγκύκλιο παρέχουμε συμπληρωματικά τις παρακάτω οδηγίες:

Από την λήψη του παρόντος αρμοδιότητα Διαχείρισης Εργοσήμων έχει κάθε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και όχι μόνο του τόπου κατοικίας.

Προκειμένου να διενεργήσουμε ταυτοποιήσεις χιλιάδων εξαργυρωθέντων Εργοσήμων, τα οποία έφεραν λάθη και παραλήψεις στοιχείων, προβήκαμε σε διασταυρώσεις στοιχείων με τα αρχεία Μητρώου Ασφαλισμένων και Εργοδοτών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., τα αρχεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Γ.Γ.Π.Σ., αντίστοιχα, με κανόνες ελέγχων μηχανογραφικών ροών.

Οι εν λόγω διασταυρώσεις πραγματοποιούνται κάθε φορά που λαμβάνουμε από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αρχείο Εργοσήμων προς επεξεργασία.

Επιπλέον, απογράψαμε κεντρικά εργοδότες Εργοσήμου βάσει του δηλωθέντος - αναγραφόμενου επί του Εργοσήμου Α.Φ.Μ. και με τα στοιχεία που αντλήθηκαν και διασταυρώθηκαν από την Γ.Γ.Π.Σ. (με νεώτερο Γενικό Έγγραφο θα δοθούν οδηγίες για την διαχείριση).

Τελικά, για τους ασφαλισμένους τα στοιχεία των οποίων ταυτοποιήθηκαν με το Μητρώο Ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., ο χρόνος ασφάλισής τους από εξαργυρώσεις Εργοσήμων πλέον οριστικοποιήθηκε, ενημερώνοντας την ασφαλιστική τους ιστορία και δύναται να ληφθεί υπόψη για την εξέταση κάθε αιτήματος, σύμφωνα με την απεικόνισή του στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου.

Η απεικόνιση της ασφάλισης από Εργόσημα συμπεριλαμβάνεται στον ήδη υπάρχοντα Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου (Α.Λ.Α.) με διακριτό Κ.Π.Κ.:040, που αφορά «Ασφάλιση Εργοσήμου», ξεχωριστή εγγραφή των ημερών ασφάλισης ανά εργοδότη και περίοδο (τρίμηνο, μέχρι το β΄ τρίμηνο του 2013, ή μήνα, από τον 7/2013 και εντεύθεν).

Επιπλέον, υπάρχει διαθέσιμη εφαρμογή Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με δυνατότητα εκτύπωσης, η οποία έχει σχεδιαστεί στο πρότυπο του Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου και αφορά το σύνολο των εξαργυρωθέντων Εργοσήμων που ενημέρωσαν ασφαλιστική ιστορία, ανά περίοδο (τρίμηνο ή μήνα) και ανάλυση ανά εργοδότη για την αντίστοιχη περίοδο, προκειμένου να υπάρχει με εύκολο και ευδιάκριτο τρόπο η ενημέρωση σε σχέση με τους μοναδικούς αριθμούς Εργοσήμων που ενημέρωσαν την ασφαλιστική ιστορία.

Στο σημείο αυτό κρίνουμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα χρησιμοποιεί τα δεδομένα προκειμένου να ενημερώσει την ασφαλιστική ιστορία.

Συγκεκριμένα:

Αθροίζει ποσά εξαργυρωθέντων Εργοσήμων και αντίστοιχα ποσά παρακρατηθεισών ασφαλιστικών εισφορών σε περίοδο τριμήνου ή μήνα, αναλόγως.

Στην συνέχεια εφαρμόζει τους κανόνες -τύπους για την εύρεση των ημερών ασφάλισης και μικτών αποδοχών, αναλόγως της χρονικής περιόδου και τα μοιράζει σε εργοδότες.

Όσον αφορά τον Τρόπο υπολογισμού των Ημερών Ασφάλισης

εφαρμόζονται οι οδηγίες της Εγκυκλίου 43/2013 με τις παρακάτω διορθώσεις:

• Τήρηση κανόνων στρογγυλοποίησης (σελ.15) μόνο για το πρώτο δεκαδικό αριθμό στην ακέραια μονάδα, δηλαδή παραλείπουμε την στρογγυλοποίηση του δεύτερου δεκαδικού αριθμού στον πρώτο.

• Στο παράδειγμα της σελ.13 εφόσον ο μήνας εξαργύρωσης είναι ο ίδιος, εν προκειμένω Ιούλιος 2013, ο ορθός τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης είναι:

Αθροίζουμε τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατήθηκαν από τα εξαργυρωθέντα Εργόσημα ημερολογιακού μηνός και το προκύπτον άθροισμα διαιρείται με τον συντελεστή 11,63. Το πηλίκο αφορά τις αναλογούσες μέσα στον συγκεκριμένο ημερολογιακό μήνα (εξαργύρωσης) ημέρες ασφάλισης, εφαρμοζόμενου του κανόνα στρογγυλοποίησης και τηρούμενου του περιορισμού των 25 ημερών ασφάλισης στον ημερολογιακό μήνα εξαργύρωσης.

(Τονίζουμε ότι στο εν λόγω παράδειγμα τυγχάνει να μην υπάρχει διαφορά επί της ουσίας. Δηλαδή οι υπολογιζόμενες ημέρες ασφάλισης σε κάθε περίπτωση προκύπτουν 29, οι οποίες περιορίζονται στις 25.)

Όσον αφορά τον Τρόπο υπολογισμού των Αποδοχών :

Ως γνωστόν, ως αποδοχές για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών νοούνται πάντοτε οι μικτές αποδοχές των απασχολούμενων, δηλαδή οι αποδοχές που λαμβάνουν ως καθαρές αποδοχές για την παρεχόμενη εργασία τους, συν, τις εισφορές που τα ίδια τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα καταβάλλουν στα ασφαλιστικά ταμεία για την ασφαλιστική τους κάλυψη (εισφορά ασφαλισμένου)

Συνεπώς:

Μικτές αποδοχές = Καθαρές αποδοχές + Εισφορές ασφαλισμένου.

Εισφορές ασφαλισμένου = Συνολικές ασφαλιστικές κρατήσεις Χ

9,52

Συντελεστής που αφορά ποσοστό ασφαλισμένου για περίοδο έκδοσης Εργοσήμων με συνολικό ποσοστό κρατήσεων 25 % (ήτοι από 23 Μαΐου 2013).

7,62

Συντελεστής που αφορά ποσοστό ασφαλισμένου για περίοδο έκδοσης Εργοσήμων με συνολικό ποσοστό κρατήσεων 20 %.

Στην συνέχεια το προκύπτον κατά τα ανωτέρω γινόμενο το διαιρούμε με το 25, ή με το 20, αναλόγως. Το προκύπτον πηλίκο αφορά τις καταβληθείσες από τον ασφαλισμένο εισφορές.

Για χρόνο ασφάλισης από εξαργυρωμένα Εργόσημα που έχουν ενημερώσει ασφαλιστική ιστορία μέσω του συστήματος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., οι αντίστοιχες μικτές αποδοχές αναφέρονται στο σύστημα.

Κάθε φορά που ταυτοποιείται ή μεταβάλλεται εγγραφή από εξαργυρωθέν Εργόσημο, διενεργείται νέος υπολογισμός για την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας, κεντρικά μέσω μηχανογραφικής ροής μετά την 20η έκαστου μήνα.

Για διευκόλυνσή σας υπάρχει η δυνατότητα χρήσης οθόνης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (excel) για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης και μικτών αποδοχών, εάν χρειαστεί να προβείτε σε σχετικούς υπολογισμούς αποκλειστικά σε εφαρμογή του με αριθμ. πρωτ. Α21/449/102/17-10-2013 Γενικού Εγγράφου.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι δύναται ασφαλισμένοι που έχουν ταυτοποιηθεί - συνεπώς έχει ενημερωθεί η ασφαλιστική τους ιστορία με εγγραφές Κ.Π.Κ.:040 «Ασφάλιση Εργοσήμου» - να προσκομίσουν πρωτότυπα εξαργυρωμένα Εργόσημα, τα οποία δεν έχουν ενημερώσει ασφαλιστική ιστορία λόγω λαθών ή παραλήψεων που τα αφορούν, με συνέπεια να μην περάσουν τους ελέγχους του μηχανογραφικού συστήματος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

Σημειώνεται ότι στο παρόν στάδιο τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. δεν βλέπουν τις οθόνες του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. «Διαχείριση Εργοσήμου -Διόρθωση Εγγραφών» και συνεπώς δεν έχουν δυνατότητα παρέμβασης στα εξαργυρωθέντα Εργόσημα για διόρθωση λαθών ή παραλήψεων.

Τονίζουμε ότι, για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που δεν έχει ενημερωθεί η ασφαλιστική τους ιστορία με εγγραφές Εργοσήμου - είτε καθόλου, είτε για συγκεκριμένα εξαργυρωθέντα Εργόσημα - ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης θα δοθεί με την διόρθωση των λαθών ή παραλήψεων που φέρουν και ευθύνονται για την μη ταυτοποίησή τους.

Οι απαιτούμενες διορθώσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω των οθονών του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίες σύντομα θα σας δοθούν για εφαρμογή, ενώ η ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας θα γίνει κεντρικά μέσω μηχανογραφικής ροής.

Συνοψίζοντας, ο χρόνος ασφάλισης από εξαργυρώσεις Εργοσήμων όταν δεν έχει οριστικοποιηθεί ενημερώνοντας την ασφαλιστική ιστορία, δύναται να δοθεί χειρόγραφα μόνο για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και ανανέωση άδειας εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών ή εγγραφή σε παιδικούς σταθμούς, με αυστηρή τήρηση των οδηγιών του υπ. αριθμ. πρωτ. Α21/449/102/17-10-2013 Γενικού Εγγράφου της Διοίκησης Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., με την αρμοδιότητα σε κάθε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και όχι περιοριστικά του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Υπενθυμίζουμε ότι, σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους τα πρωτότυπα εξαργυρωμένα Εργόσημα τα οποία φυλάσσονται από την Υπηρεσία Εσόδων σε σχηματισθέντα φάκελο της υπόθεσης προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες διορθώσεις μέσω των οθονών του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ώστε να ενημερωθεί η ασφαλιστική ιστορία μέσω ροής.

Ευνόητο δε είναι ότι όλων των ανωτέρω ενεργειών προηγείται τόσο η ταυτοποίηση (από προσκομισθέντα παραστατικά) του Α.Μ.Κ.Α., Α.Μ.Α./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και λοιπών στοιχείων των ενδιαφερομένων, όσο και ο έλεγχος του πραγματικού της απασχόλησης, όπου κρίνεται αναγκαίο.

Γ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3, του άρθρου 74, του Ν.4144/2013 - οι οποίες αντικατέστησαν την παρ.3, του άρθρου 20, του Ν.3863/2010 , όπως ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους από την παρ.8 Α, του άρθρου 76, του Ν.3996/2011 - ορίζεται ότι στο τέλος κάθε έτους ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης εκδίδει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση (βεβαίωση για την εφορία) η οποία αποτελεί βεβαίωση για τις καταβληθείσες - μέσα στο προηγούμενο έτος - ασφαλιστικές εισφορές.

Συνεπώς, οι Υπηρεσίες Εσόδων Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - εφόσον τους ζητηθεί - εκδίδουν την προαναφερθείσα ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση (βεβαίωση για την εφορία) σε ασφαλισμένο και εργοδότη, η οποία αφορά τα ταυτοποιημένα εξαργυρωθέντα Εργόσημα που έχουν ενημερώσει ασφαλιστική ιστορία.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) χρησιμοποίησε το απεσταλμένο από την υπηρεσία μας συνολικό αρχείο Εργοσήμων, όπως αυτό λαμβάνεται κάθε μήνα από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ενημερώνοντας τις αντίστοιχες λογιστικές περιοχές του εντύπου Ε1, όπου υπήρχε ασφαλής πληροφορία, μέσω της διασταύρωσης του Α.Φ.Μ..

Σε κάθε περίπτωση διαφορών ως προς το ύψος των αμοιβών ή των παρακρατηθέντων εισφορών σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά των χορηγούμενων από τις υπηρεσίες Εσόδων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. βεβαιώσεων για την εφορία, σας γνωρίζουμε ότι, οι απαιτούμενες διορθώσεις λαθών ή παραλήψεων που φέρουν τα εξαργυρωμένα Εργόσημα και ευθύνονται για την μη ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας και συνακόλουθα τις διαφορές των βεβαιώσεων θα πραγματοποιηθούν μέσω των οθονών του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίες σύντομα θα σας δοθούν για εφαρμογή, με αντίστοιχη ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας κεντρικά μέσω μηχανογραφικής ροής.

Τέλος, έχουμε την άποψη ότι, ως προς την υποβολή των στοιχείων εισοδήματος στην εφορία για το φορολογικό έτος 2014, οι υπόχρεοι πρέπει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου να ενημερωθούν πως θα δηλώσουν τα πραγματικά τους εισοδήματα βάσει των πρωτότυπων παραστατικών εξαργυρωθέντων Εργοσήμων.

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ.

Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 21 του Ν.3863/2010 (Α΄115) όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 74 του Ν.4144/2013 (Α΄88) επανέρχονται σε ισχύ, αναδρομικά από την ημερομηνία κατάργησής τους, οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν.2639/1998 (Α΄205) για τα πρόσωπα που αμείβονται με Εργόσημο.

Επιπλέον, ορίζεται ότι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται με το καθεστώς που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 26 του Ν.2639/1998 για τα πρόσωπα που έχουν ασφαλιστεί με αποδοχές μικρότερες του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός πέμπτου του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος ή αναπηρίας, το ποσό της χορηγούμενης κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και το ποσό των κατώτατων ορίων μειώνεται κατά 20% (σχετ. Εγκ.:14/03 Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).

Με τις διατάξεις του Ν.3863/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, οι χωρήσασες στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ημέρες μέσω εξαργυρώσεων Εργοσήμων υπολογίζονται ως ακολούθως:

α) Για χρονική περίοδο από ενάρξεως εφαρμογής της διάταξης μέχρι 31/12/2012 στο μισό του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη και μέχρι 30 ημέρες ασφάλισης έκαστο μήνα του τριμήνου εξαργύρωσης,

β) Για χρονική περίοδο από 1/1/2013 και εντεύθεν (κατάργηση διπλασιασμού) οι ημέρες ασφάλισης από τα εξαργυρωμένα Εργόσημα υπολογίζονται στο ολόκληρο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31 Δεκεμβρίου του 2011 και ανάγονται σε 25 ημέρες ασφάλισης τον ημερολογιακό μήνα εξαργύρωσης.

Συνεπώς, οι ημέρες ασφάλισης από εξαργυρώσεις Εργοσήμων που ανάγονται σε χρονική περίοδο μέχρι 31/12/2012 θα λαμβάνονται υπόψη για εφαρμογή του περιορισμού 20% στο ύψος της χορηγούμενης σύνταξης, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο χρόνος ασφάλισης με αποδοχές μικρότερες του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, υπερβαίνει το 1/5 του απαιτούμενου προς θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνου.

Ενώ, οι χρόνοι ασφάλισης μέσω εξαργύρωσης Εργοσήμων από 1/1/2013 και εντεύθεν εξομοιώνονται με κοινό χρόνο ασφάλισης, αφού ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών και ημερών ασφάλισης συναρτάται από το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στις 31/12/2011.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: