Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 3846/2010 - Άρθρο 17

Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4603/2019.

`Αρθρο 17 Ρυθμίσεις ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
1......
[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως η παρ.1 του άρθρου 17 καταργήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4603/2019(ΦΕΚ Α΄48/14-3-2019) και σύμφωνα με την παρ.72 του ίδιου νόμου έπαψε να ισχύει από 14/3/2019 και μετά.
2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στστ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄), προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Το ύψος του προστίμου όπως αυτό καθορίζεται με την ως άνω υπουργική απόφαση, διπλασιάζεται για κάθε εργαζόμενο σε περίπτωση επανάληψης από την ίδια επιχείρηση της παράβασης περί μη καταχώρησης στο Ειδικό Βιβλίο.»

3. Το εδάφιο α΄, της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄), όπως τροποποίηθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του Ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α΄), την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄) και την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Το ποσοστό μείωσης των συντελεστών του άρθρου 38, του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, λόγω προσωπικής απασχόλησης των εγκατεστημένων μέχρι 31.12.1999 στην Ελλάδα παλλινοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση, προκειμένου για την ανέγερση πρώτης κύριας και μοναδικής κατοικίας, συνολικής επιφάνειας έως 120 τ.μ., που ανεγείρεται σε οικόπεδο ιδιόκτητο ή παραχωρημένο κατά το άρθρο 5 του Ν. 2790/2000, ορίζεται στο 50%.

Η ισχύς της διάταξης αυτής επεκτείνεται για οικοδομικές άδειες που θα εκδοθούν μέχρι και 31.12.2010.»


Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: