Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 23-01-2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αρ.Πρωτ.: 7732

Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: Ερώτηση 2525/11-01-2018 με θέμα: «Ανάκληση υποχρέωσης εγκατάστασης τερματικών καρτών πληρωμής ( POS ) σε σχολικά κυλικεία.

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. 5018/16-01-2018 εγγράφου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ. αριθ. πρωτ. 2525/11-01-2018 Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα «Ανάκληση υποχρέωσης εγκατάστασης τερματικών καρτών πληρωμής (POS) σε σχολικά κυλικεία», κατά το μέρος που αφορά στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας, σας αναφέρουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2010 (Α΄ 240)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 133473/05-12-2017 ΚΥΑ (Β΄ 4309) και ισχύει, τα κυλικεία σχολείων εμπίπτουν στις επιχειρήσεις που βάσει του ΚΑΔ τους, υποχρεούνται να διαθέτουν τερματικό πληρωμής καρτών POS. Οι δε προθεσμίες συμμόρφωσης για τους δικαιούχους πληρωμής οι οποίοι προστέθηκαν με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 133473/05-12-2017 ΚΥΑ (Β΄ 4309), ορίζονται με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6030/18-01-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 635Φ465ΧΙ8-ΒΞΡ).

Ο καθορισμός των ανωτέρω ΚΑΔ έχει γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: