Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

Επιμέρους σύμβαση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 89

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4618

Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο Πρώτο
`Αρθρο δεύτερο Ρυθμίσεις για το χορηγούμενο επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας
`Αρθρο τρίτο Επέκταση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
`Αρθρο τέταρτο
`Αρθρο πέμπτο Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
`Αρθρο έκτο Τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν. 3468/2006 (Α΄ 129)
`Αρθρο έβδομο Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4414/2016 (Α΄ 149)
`Αρθρο όγδοο Τροποποίηση του άρθρου 11 του Ν. 4513/2018 (Α΄ 9)
`Αρθρο ένατο Μη επιβολή προστίμων για συναποθήκευση σε φορολογικές αποθήκες
`Αρθρο δέκατο Ρυθμίσεις για την «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.»
`Αρθρο ενδέκατο Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3299/2004 (Α΄ 261)
`Αρθρο δωδέκατο Κατάργηση των άρθρων 10 -13 του Ν. 4472/2017
`Αρθρο δέκατο τρίτο Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240)
`Αρθρο δέκατο τέταρτο Ρύθμιση εργασιακών θεμάτων Υπουργείου Υγείας
`Αρθρο δέκατο πέμπτο Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και για τον Μακροχρόνιο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος
`Αρθρο δέκατο έκτο Τροποποίηση του άρθρου 28 του Ν. 4447/2016 (Α΄ 241)
`Αρθρο δέκατο έβδομο Λειτουργία Ατμοηλεκτρικών Μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Νήσο Κρήτη
`Αρθρο δέκατο όγδοο Τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997
`Αρθρο δέκατο ένατο Τροποποίηση του άρθρου 192 του Ν. 4389/2016
`Αρθρο εικοστό
`Αρθρο εικοστό πρώτο
`Αρθρο εικοστό δεύτερο Τροποποίηση του άρθρου 26 του Ν. 4258/2014 (Α΄ 94)
`Αρθρο εικοστό τρίτο Τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν. 4361/2016 (Α΄ 10)
`Αρθρο εικοστό τέταρτο
`Αρθρο εικοστό πέμπτο
`Αρθρο εικοστό έκτο Τροποποίηση του Ν. 2960/2001
`Αρθρο εικοστό έβδομο
`Αρθρο εικοστό όγδοο

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: