Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αριθ. Πρωτ: Ο ΔΕΑΦ 1178901 ΕΞ 2019

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ Α΄

 

ΘΕΜΑ:

«Σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής του φόρου που παρακρατήθηκε εκ παραδρομής σε οικονομικές επιβραβεύσεις προς αθλητές / προπονητές που σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις»

Προς το σκοπό της αντιμετώπισης πρακτικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει στις περιπτώσεις για τις οποίες τυγχάνουν εφαρμογής τα αναφερόμενα στην αριθ. πρωτ. Ο ΔΕΑΦ Α 1050096 ΕΞ 2019/3.3.2019 οδηγία της υπηρεσίας μας, η σχετική διαδικασία επιστροφής του φόρου στους δικαιούχους αθλητές / προπονητές που προβλέπεται στην παρ. 5 της εν λόγω οδηγίας, αναδιατυπώνεται ως εξής:

Προκειμένου για την επιστροφή του παραπάνω παρακρατηθέντος φόρου, οι δικαιούχοι αθλητές / προπονητές θα πρέπει να υποβάλλουν χειρόγραφη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 στη Δ.Ο.Υ. υπαγωγής τους, αναγράφοντας στους κωδ.611-612 («Φόροι για τους οποίους δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση») της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Έντυπο Ε1) το πόσο του φόρου που τους παρακρατήθηκε εκ παραδρομής σε οικονομικές επιβραβεύσεις που έλαβαν κατά το φορολογικό έτος 2017 για την επίτευξη εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων κατά τα έτη 2014 και 2015. Η συμπλήρωση των ως άνω κωδικών θα γίνεται βάσει της σχετικής βεβαίωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο που τους έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία και θα πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ από τους δικαιούχους αθλητές / προπονητές. Το ακαθάριστο χρηματικό ποσό που τους καταβλήθηκε ως οικονομική επιβράβευση, το οποίο όπως έχει διευκρινιστεί με αριθ. πρωτ. Ο ΔΕΑΦ Α 1050096 ΕΞ 2019/3.3.2019 έγγραφό μας δεν εμπίπτει στο εννοιολογικό πεδίο καμίας κατηγορίας εισοδήματος, εφόσον δεν έχει ήδη αναγραφεί στην ατομική τους φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2017, συμπληρώνεται στους κωδ.781 – 782 «Χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές κλπ» του Εντύπου Ε1. Οι εν λόγω τροποποιητικές δηλώσεις, που υποβάλλονται λόγω μη υπαιτιότητας των δικαιούχων αθλητών / προπονητών, θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., αφού διενεργήσει έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχει ήδη γίνει επιστροφή ή συμψηφισμός του παραπάνω φόρου στην ατομική δήλωση του δικαιούχου αθλητή / προπονητή για το φορολογικό έτος 2017, θα προβαίνει στη σχετική επιστροφή.

Τα ως άνω δεν ισχύουν σε περιπτώσεις που έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία βάσει της αριθ. πρωτ. Ο ΔΕΑΦ Α 1050096 ΕΞ 2019/3.3.2019 οδηγίας της υπηρεσίας μας.

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ε. ΣΑΪΤΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: