Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

Πίνακας Αποδοχών 1/1/2023 έως 31/12/2023

Πίνακας Αποδοχών 1/1/2023 έως 31/12/2023 ΕΩΣ 20 ΔΩΜΑΤΙΩΝ-3ΑΣΤΕΡΩΝ

Πίνακας Αποδοχών 1/1/2024 έως 31/12/2024

Πίνακας Αποδοχών 1/1/2024 έως 31/12/2024 ΕΩΣ 20 ΔΩΜΑΤΙΩΝ-3ΑΣΤΕΡΩΝ

 

Π.Κ. 31/16-12-2022

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής με την Αρίθμ. 39744/2023 

Σήμερα την 15/12/2022, ημέρα Πέμπτη, στην Αθήνα, οι υπογράφοντες:

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό- Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους Γεώργιο Χότζογλου, Πρόεδρο του Δ.Σ., Δημήτριο Κουτούκη Γενικό Γραμματέα και Αθανάσιο Παπαδημόπουλο, Έφορο και

2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Γρηγόρη Τάσιο, Πρόεδρο του Δ.Σ.,

όλοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, συμφώνησαν την κατάρτιση της παρούσας εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

`Αρθρο 1 Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα συλλογική ρύθμιση καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας και οι εν γένει σχέσεις των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αστικά κέντρα, σε τόπους θερινών διαμονών, σε λουτροπόλεις και σε αρχαιολογικούς τόπους όλης της χώρας, με τη μορφή του ξενοδοχείου, ξενώνα οικοτροφείου, επιχείρησης επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θέρετρων από τουριστικούς οικίσκους (μπαγκαλόους), μοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισμού - διακοπών και κάμπινγκ.

 

`Αρθρο 2 Κατηγορίες μισθωτών

Οι μισθωτοί στους οποίους αφορά η παρούσα σύμβαση αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαιτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α, νυχτοθυρωρός Α, μπουφετζής Α, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων, μάγειρος Α, Τεχνίτης Ζαχαροπλάστης και αποθηκάριος.

Κατηγορία Β: Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β, σερβιτόρος τραπεζαρίας - σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπάρμεϊντ και μάγειρος Β, οι τηλεφωνητές, οι ελεγκτές ή ταμπλίστες, οι μαινκουραντιέ και ο κόπτης κρεάτων.

Κατηγορία Γ: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή λινοθήκης, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη συλλογική σύμβαση ή διαιτητική απόφαση και μάγειρος Γ, καμαριέρης-α και ο Βοηθός Τεχνίτη Ζαχαροπλάστη.

Κατηγορία Δ: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, λαντζέρης, λουτρονόμος, προϊστάμενος και βοηθός ιατρείου, ναυαγοσώστης και διασώστης κολυμβητικών δεξαμενών και παραλίας.

 

`Αρθρο 3
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια

3.1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθείτην 31-12-2022 σύμφωνα με την από 20-01-2021 Σ.Σ.Ε ( ΠΚ 2/2021 ), από την 01-01-2023 αυξάνονται κατά ποσοστό 5,5% και διαμορφώνονται ως εξής:

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 911,34 ευρώ

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 892,12 ευρώ

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 874,46 ευρώ

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 835,64 ευρώ

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί αυξάνονται περαιτέρω από την 01-01-2024 κατά ποσοστό 5% και διαμορφώνονται ως εξής:

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 956,91 ευρώ

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 936,72 ευρώ

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 918,18 ευρώ

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 877,43 ευρώ

3.2. Ομοίως το ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανομένων, όπως έχει διαμορφωθεί την 31-12-2022 σύμφωνα με την από 20-01-2021 Σ.Σ.Ε (ΠΚ 2/2021), από την 01-01-2023 αυξάνεται κατά ποσοστό 5,5% και διαμορφώνονται ως εξής:

• για τους σερβιτόρους σε 69,31 ευρώ

• για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 60,44 ευρώ.

Το ανωτέρω ημερομίσθιο αυξάνεται περαιτέρω από την 01-01-2024 κατά ποσοστό 5% και διαμορφώνονται ως εξής:

• για τους σερβιτόρους σε 72,78 ευρώ

• για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 63,46 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για απασχόληση τους μέχρι 8 ωρών και συμπεριλαμβάνονται σ΄ αυτό οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, καθώς και για εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες.

3.3. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και εργάζονται σε ξενοδοχειακές μονάδες δυναμικότητας έως και 20 δωματίων/διαμερισμάτων και κατηγορίας έως και 3 αστέρων, διαμορφώνονται ως εξής από 01-01-2023.

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 825,89 ευρώ

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 804,47 ευρώ

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 783,04 ευρώ

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 763,76 ευρώ

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί αυξάνονται από την 01-01-2024 κατά ποσοστό 5% και διαμορφώνονται ως εξής:

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 867,18 ευρώ

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 844,69 ευρώ

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 822,19 ευρώ

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 801,95 ευρώ

3.4. Το ύφος της αμοιβής εργαζομένου που απασχολείται στις εγκαταστάσεις ξενοδοχειακής επιχείρησης σε κάποια από τις ειδικότητες του άρθρου 2, στο πλαίσιο έργου που έχει αναθέσει η ξενοδοχειακή επιχείρηση σε τρίτη εταιρεία (εργολάβο), δεν μπορεί να υπολείπεται των όρων αμοιβής που καθορίζονται με την παρούσα. Διευκρινίζεται πως η εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης δεν έχει ως αποτέλεσμα η ξενοδοχειακή επιχείρηση να καθίσταται συνυπεύθυνη με την εργολαβική εταιρεία έναντι των εργαζομένων της τελευταίας για την καταβολή οφειλόμενων αποδοχών (ή της τυχόν διαφοράς αυτών), ασφαλιστικών εισφορών, τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης κλπ.

3.5. Ο βασικός μισθός του Αρχιμαγείρου καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία, το ύφος όμως αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του βασικού μισθού της Α΄ κατηγορίας προσαυξημένος κατά 20%.

3.6. Ως προς τις βασικές μηνιαίες αποδοχές των ανηλίκων, δηλαδή των μη συμπληρωσάντων το 18ο έτος της ηλικίας τους, ισχύουν τα προβλεπόμενα από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

 

`Αρθρο 4
Επιδόματα

4.1. Επίδομα Προϋπηρεσίας

4.1.1. Χορηγείται επίδομα προϋπηρεσίας ποσού 5,60 ευρώ για κάθε ένα (1) έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση. Ειδικά για εκείνους που προσλαμβάνονται ως σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόρων, μπάρμαν και μπουφετζήδες και των δύο φύλων και με την προϋπόθεση ότι είναι πτυχιούχοι σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων τουλάχιστον Μετεκπαίδευσης, αναγνωρίζεται και προσμετράται νόμιμη προϋπηρεσία που πραγματοποίησαν σε οποιαδήποτε επισιτιστική επιχείρηση.

4.1.2. Κατ΄ εξαίρεση, προκειμένου περί ξενοδοχοϋπαλλήλων που εργάζονται σε εποχιακά ξενοδοχεία, ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται και εκείνος της νεκράς περιόδου και μέχρι τέσσερις (4) μήνες κάθε χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι ο ξενοδοχοϋπάλληλος μετά τη νεκρή περίοδο αναλαμβάνει εκ νέου εργασία στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση.

4.1.3. Οι ήδη αμειβόμενοι με την ειδικότητα του Τεχνίτη Ζαχαροπλάστη και του Βοηθού Τεχνίτη Ζαχαροπλάστη κατ΄ εφαρμογή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους όρους εργασίας και αμοιβής στις επιχειρήσεις Ζαχαρωδών προϊόντων, οι οποίοι κατά την 31.12.2017 λάμβαναν το στην ανωτέρω ΣΣΕ επίδομα τριετιών θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομά αντί για το επίδομά προϋπηρεσίας που προβλέπεται στη ΣΣΕ της 27.3.2018. Κατά τα λοιπά οι ανωτέρω εργαζόμενοι θα λαμβάνουν όλα τα επιδόματα (πλην του επιδόματος προϋπηρεσίας) που προβλέπονται από τη ΣΣΕ της 27.3.2018 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησης εκάστου εξ αυτών με τη διαφορά πως αυτά θα υπολογίζονται μόνο επί του βασικού μισθού. Οι εργαζόμενοι που κατά την 31.12.2017 δε λαμβάνουν επίδομά τριετιών θα λαμβάνουν όλα τα επιδόματα που προβλέπονται από τη ΣΣΕ της 27.3.2018 περιλαμβανομένου και του επιδόματος προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησης εκάστου εξ αυτών, υπολογιζόμενα όπως προβλέπεται στη ΣΣΕ της 27,3.2018 (βασικός + προϋπηρεσία όπου αυτό προβλέπεται). Ειδικά για το επίδομά ανθυγιεινής εργασίας και με δεδομένο πως οι ως άνω ειδικότητες δεν περιλαμβάνονταν στις μέχρι την υπογραφή της ΣΣΕ της 27.3.2018 υφιστάμενες ΣΣΕ, αυτό θεσμοθετείται με τη ΣΣΕ της 27.3.2018 και θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% (ΣΣΕ 27.3.2018).

4.2. Επίδομά οικογενειακών βαρών.

Σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς της παρούσας, ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται επίδομά οικογενειακών βαρών σε ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισα των αποδοχών των άρθρων 3 και 4.1 (βασικός + προϋπηρεσία). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.1849/89 που κατά τα λοιπά ισχύουν, δικαιούχοι του ανωτέρω επιδόματος είναι και οι άγαμοι γονείς, καθώς και οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι.

4.3. Επίδομά τουριστικής εκπαιδεύσεως.

Χορηγείται ποσοστιαίο επίδομά Τουριστικής Εκπαιδεύσεως, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών των άρθρων 3 και 4.1 (βασικός + προϋπηρεσία) ως εξής:

• Για τους πτυχιούχους Ανωτέρων Τουριστικών Σχολών σε ποσοστό 15%.

• Για τους πτυχιούχους Μέσων Τουριστικών Σχολών και τους Αποφοίτους Σχολών Μετεκπαίδευσης σε ποσοστό 10%.

• Για τους αποφοίτους της Ταχύρρυθμής εκπαίδευσης σε ποσοστό 6%.

4.4. Επίδομά εποχικής απασχόλησης.

Χορηγείται ποσοστό 10% το οποίο υπολογίζεται στο άθροισα των αποδοχών των άρθρων 3 και 4.1 (βασικός + προϋπηρεσία) στους εργαζόμενους εποχιακά και για κάθε μήνα απασχόλησής τους. Το παραπάνω επίδομά που δεν συμψηφίζεται με τυχόν υψηλότερες αποδοχές αλλά προστίθεται σ΄ αυτές, καταβάλλεται στους δικαιούχους στο τέλος κάθε μήνα.

4.5. Επίδομά στολής.

Χορηγείται ποσοστό 10% το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμά των αποδοχών των άρθρων 3 και 4.1 (βασικός + προϋπηρεσία) ή παροχή αυτούσιας στολής, κατά την κρίση της επιχειρήσεως. Δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος είναι οι απασχολούμενοι με ειδικότητα που έχει καταταγεί στην Α και Β κατηγορία του άρθρου 2 της παρούσης και εργάζονται σε ξενοδοχεία κατηγορίας πέντε (5) ή τεσσάρων (4) αστέρων, υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται από την επιχείρηση η εν στολή υπηρεσία.

4.6. Επίδομά ανθυγιεινής εργασίας

Ποσοστό 5% το οποίο υπολογίζεται στις αποδοχές του άρθρου 3 της παρούσας (εκάστοτε βασικός) χορηγείται στους παρακάτω απασχολούμενους ανεξαρτήτως φύλου:

• Καθαριστές των κοινοχρήστων χώρων.

• Καμαριέρες εφόσον ελλείψει καθαριστριών εκτελούν και τις εργασίες καθαρισμού των μη κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου.

• Εργαζομένους στα πλυντήρια

• Στους λουτρονόμους και στους προϊσταμένους και βοηθούς ιατρών.

Το επίδομά ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο ανέρχεται στο ποσοστό 5% του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού, χορηγείται και στους λαντζέρηδες-σες (ΣΣΕ 16.5.2006). Στους μαγείρους καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10% επί των βασικών μηνιαίων μισθών τους. Το επίδομα αυτό χορηγείται κατ΄ εξαίρεση, διότι ήδη το λαμβάνουν από τις ΣΣΕ που τους κάλυπταν μέχρι τις 31.12.1991. Οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΕ-ΥΤΕ δηλώνουν ότι δεν θα θέσουν θέμα διαφοροποίησης του εκ ποσοστού 5% ανθυγιεινού επιδόματος που ισχύει για τους λοιπούς μισθωτούς.

4.7. Επίδομά τροφής.

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εκείνες, μέσα στις οποίες λειτουργεί εστιατόριο, υποχρεούνται, σε όσους από το προσωπικό που αφορά η παρούσα επιθυμούν, να παρέχουν τροφή, εκπιπτομένου σ΄ αυτή την περίπτωση ποσοστού 2% επί των βασικών μηνιαίων μισθών του άρθρου 3 (εκάστοτε βασικός).

Εάν η ξενοδοχειακή επιχείρηση μέσα στην οποία λειτουργεί εστιατόριο δεν επιθυμεί να παρέχει τροφή σε εργαζόμενο που επιθυμεί και το έχει ζητήσει εγγράφως, τότε υποχρεούται να καταβάλλει σ΄ αυτόν ποσοστό 10% επί των ως άνω βασικών μηνιαίων μισθών (άρθρου 3), απαλλασσόμενης έτσι της επιχείρησης από την υποχρέωση παροχής τροφής.

Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο, έχει ως εξής:

Δευτέρα: Κοτόπουλο ή όσπρια, σαλάτα ή τυρί, φρούτο

Τρίτη: Κιμάς (μπιφτέκια) ή ψάρι (βακαλάος), σαλάτα ή τυρί, γλυκό

Τετάρτη: Μουσακάς ή λαδερό (μελιτζάνες ιμάμ), τυρί, φρούτο

Πέμπτη: Κοτόπουλο ή ζυμαρικό, σαλάτα ή τυρί, φρούτο

Παρασκευή: Κρέας ή λαδερό (γεμιστά), σαλάτα ή τυρί, γλυκό

Σάββατο: Κοτόπουλο ή ψάρι ή ριζότο σαλάτα ή τυρί, φρούτο

Κυριακή: Κρέας (μπριζόλα), σαλάτα ή τυρί, γλυκό ή παγωτό

Βραδινά: 2 φορές την εβδομάδα λαδερά, 1 φορά πίτσα, 1 φορά ζυμαρικά ή ομελέτα, 3 φορές κρέας, συνοδευόμενα με σαλάτα ή τυρί και φρούτο ή άλλο είδος μεγαλύτερης αξίας από αυτά (ΣΣΕ 26.5.2008).

4.8. Ύπνος.

Για όσους εργαζομένους που αφορά η παρούσα σύμβαση, απασχολούνται σε ξενοδοχεία που βρίσκονται εκτός πόλεων και κωμοπόλεων και επιθυμούν τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο, δικαιούται ο εργοδότης να εκπίπτει ποσοστό 7% επί των βασικών μισθών του άρθρου 3.

 

`Αρθρο 5
Χρόνος εργασίας

5.1. Από 1.1.1991 οι ημέρες της εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών της παρούσας, καθορίζονται σε πέντε (5} με 40 ώρες δουλειάς.

Τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο ισχύουν μόνο:

1. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας πέντε (5) αστέρων.

2. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας τεσσάρων (4) αστέρων.

3. Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατηγορίας τριών (3) αστέρων από 35 δωμάτια και άνω.

4. Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατηγορίας δύο (2) αστέρων από 35 δωμάτια και άνω. (ΣΣΕ 30.12.2013).

5.2. Συνεχόμενες μέρες ανάπαυσης.

Καταργείται εφεξής ο όρος που περιλαμβάνεται σε προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις (ΣΣΕ, ΔΔΑ) για τη χορήγηση συνεχών ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης στους εργαζόμενους με πενθήμερο, παρέχοντας εφεξής στον εργοδότη τη δυνατότητα να κατανέμει στους εργαζόμενους τη διήμερη ανάπαυση εντός της εβδομάδας, όχι όμως με συνεχόμενη μορφή, αλλά διακεκομμένα, με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης και λαμβάνοντας υπόψη το φόρτο εργασίας της επιχείρησης (ΣΣΕ 20.1.2021).

5.3. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα επιτρέπεται να απασχολήσουν τους μισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι μία (1) ώρα ημερησίως, χωρίς να υποχρεούνται να καταβάλλουν πρόσθετη αμοιβή εξαιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας υπολογιζόμενος επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ εβδομάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθμό των 40 ωρών εργασίας.

5.4. Εφόσον απαιτείται παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις λόγω εποχικότητας και του εντεύθεν προκαλούμενου αυξημένου φόρτου εργασίας, ως τέτοιου νοούμενου πληρότητας άνω του 70%, συμφωνούνται τα παρακάτω (ΣΣΕ 27-3-2018):

5.4.1. Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα, εάν εργαστούν σε ημέρες ανάπαυσης τους, λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή και συγκεκριμένα αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα ανάπαυσης που εργάστηκαν, το οποίο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 75% εφόσον η απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης λάβει χώρα καθ΄ ημέρα Κυριακή ή σε ημέρα θεσμοθετημένης από την εργατική νομοθεσία αργία.

5.4.2. Η απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης, εφόσον προκύψει και πραγματοποιηθεί, αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές και το οφειλόμενο ασφαλιστικό ημερομίσθιο των εργασθέντων, κατά τα παραπάνω, εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καμία λοιπόν περίπτωση η τυχόν εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές δε δύναται να θεωρηθεί απλή (μεμονωμένη) ή κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας - το οποίο εξακολουθεί να ισχύει - αφού όποτε αυτή πραγματοποιείται, αυτό γίνεται λόγω εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας του ξενοδοχείου και όχι από πρόθεση, επιθυμία ή συμφωνία των μερών επί μη τήρησης του συμπεφωνημένου πενθημέρου.

5.4.3. Η ρύθμιση του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται μόνο κατά τις κάτωθι περιόδους: Τους θερινούς μήνες για την περίοδο από 15η Μαΐου έως 15η Οκτωβρίου και τους χειμερινούς μήνες από 15η Δεκεμβρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου. Σε περίπτωση μη συνεχούς λειτουργίας (εποχιακού) ξενοδοχείου αυτονόητη προϋπόθεση για την έναρξη εφαρμογής της ρύθμισης του παρόντος από την 15η Μαΐου είναι η επιχείρηση να έχει επαναπροσλάβει έως την ανωτέρω ημερομηνία τον αριθμό του εποχικού προσωπικού που υποχρεούται βάσει των ρυθμίσεων της παρούσας ΣΣΕ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1346/1983 . Σε αντίθετη περίπτωση η ρύθμιση εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου έως την 15η Οκτωβρίου.

 

`Αρθρο 6
Επαναπρόσληψη εποχικώς απασχολούμενων - Προϋποθέσεις απόλυσης εποχιακά απασχολούμενων

6.1. Επαναπρόσληψη εποχικώς απασχολουμένων.

6.1.1. Οι μη συνεχούς λειτουργίας (εποχιακές) ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (οι οποίες θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν μέχρι 9 μήνες το χρόνο), υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.

6.1.2. Προϋπόθεση γι΄ αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζομένου αποτελεί η έγγραφη προειδοποίηση προς τον εργοδότη του ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνει μέσω της οικείας οργανώσεώς του και σε έντυπο δήλωση που έχει εκτυπώσει αυτή και να αποσταλεί στον εργοδότη μέχρι 30 Ιανουαρίου μέσω ηλεκτρονικοί) ταχυδρομείου ή φαξ ή με κατάθεση συστημένου στο ταχυδρομείο.

6.1.3. Η επιχείρηση υποχρεούται να τον απασχολήσει σε κάθε περίπτωση από την 10Π Ιουνίου, εκτός αν βρίσκεται στις περιοχές Κρήτης, Ρόδου και Κέρκυρας οπότε υποχρεούται από 25 Μαΐου, και από 15 Ιουνίου εάν βρίσκεται στις λουτροπόλεις.

6.1.4. Σε κάθε περίπτωση μισθωτός που θα κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα, εντός πενθημέρου χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.

6.1.5. Η πρόσληψη και τα μετά από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από την στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία.

6.1.6. Τα παραπάνω ισχύουν και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1346/1983. Διευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των ξενοδοχείων, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα. (ΣΣΕ 16.5.2006).

6.2. Προϋποθέσεις απόλυσης εποχιακά απασχολούμενων.

6.2.1. Τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εποχιακής επιχείρησης όσο και κατά τη νεκρή περίοδο αυτής, απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνο επί τη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης.

6.2.2. Δεν επιτρέπεται κατά τη νεκρή περίοδο καταγγελία με προειδοποίηση, πλην για δικαιολογημένη αιτία.

6.2.3. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των κατά μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας. Στη καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ο χρόνος από την πρόσληψη του εργαζόμενου στο ίδιο ξενοδοχείο.

6.2.4. Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία υποχρεούνται να παραμένουν στην εργασία και μετά τη λήξη της εποχιακής περιόδου, εφόσον η επιχείρηση έχει ανάγκη των υπηρεσιών τους, της σειράς και του αριθμού καθοριζομένων από τον εργοδότη.

 

`Αρθρο 7
Λοιπές ρυθμίσεις

7.1. Παροχή έκπτωσης στις τιμές των ξενοδοχείων.

Συμφωνείται να παρέχεται από όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες όλων των κατηγοριών σ΄ ολόκληρη την επικράτεια στους ξενοδοχοϋπαλλήλους όλης της Χώρας έκπτωση 30% στις κατ΄ έτος καθοριζόμενες τιμές των ξενοδοχείων με την επίδειξη του Επαγγελματικού Βιβλιαρίου ή της Επαγγελματικής ταυτότητας ή άλλως με την επίδειξη του ασφαλιστικού βιβλιαρίου συνοδευόμενου από σχετική βεβαίωση του εργοδότη-ξενοδόχου (ΣΣΕ 26.5.2008)

7.2. Εφαρμογή θεσμικών όρων ΕΓΣΣΕ.

7.2.1. Οι θεσμικοί όροι της από 23 Μαΐου 2000 ΕΓ ΣΣΕ θεωρείται ότι αποτελούν μέρος και της παρούσας ρύθμισης. ( ΔΑ 13/2000 )

7.2.2. Οι θεσμικοί όροι της από 15 Απριλίου 2002 ΕΓΣΣΕ θεωρείται ότι αποτελούν μέρος και της παρούσας ρύθμισης. (ΣΣΕ 21.5.2002)

7.3. Αναλογία άδειας ετιοχιακώς απασχολουμένων.

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα συλλογική ρύθμιση, οι οποίοι απασχολούνται εποχιακά, εφόσον έχουν συμπληρώσει συνολικά 10ετία στον ίδιο εργοδότη ή 12ετία σε οποιοδήποτε εργοδότη, λαμβάνουν αναλογία αδείας 2,5 ημερών για κάθε μήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης, καθώς και επίδομα αδείας 2,5 ημερών ομοίως για κάθε μήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης και μέχρι μισό μηνιαίο μισθό. ( ΔΑ 10/2001 )

7.4. Αργίες.

Στις προβλεπόμενες από το νόμο εξαιρετέες εορτές 25η Μαρτίου, δεύτερη ημέρα του Πάσχα, 1η Μαίου, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, 25η Δεκεμβρίου, προστίθεται σαν ημέρα αργίας και η 1η Ιανουαρίου (ΣΣΕ 16.5.2006). Σημειώνεται πως βάσει του άρθρου 42 του Ν.4554/2018 και του άρθρου 60 του Ν.4808/2021 στις αργίες προστίθενται η 26n Δεκεμβρίου και η εορτή των Θεοφανείων (6η Ιανουαρίου) αντίστοιχα.

7.5. Προσαυξήσεις.

Πέραν των συνολικών μηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται από τα άρθρα 3 και 4, χορηγούνται στους μισθωτούς που αφορά η παρούσα σύμβαση οι ποσοστιαίες προσαυξήσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τυχόν απασχόλησή τους τις Κυριακές, τις εξαιρετέες εορτές που προβλέπει ο νόμος και τις νυχτερινές ώρες. Όλες οι παραπάνω προσαυξήσεις υπολογίζονται επί των νομίμων αποδοχών.

7.6. Στους μισθωτούς της παρούσας χορηγείται από τον εργοδότη εκκαθαριστικό αναλυτικό σημείωμα μισθοδοσίας, για τις κατά μήνα αποδοχές και για τις αντίστοιχες κρατήσεις.

7.7. Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μάιου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ (ΣΣΕ 22.7.2010).

7.8. Επίδομα αδείας.

Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.

Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι΄ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι΄ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Το αντίστοιχο επίδομα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1996-1997 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας (ΣΣΕ 22.7.2010).

7.9. Οι αποδοχές που καθορίζονται με την παρούσα σύμβαση, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατά μήνα χαμηλότερες από το 26πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ορίου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη.

 

`Αρθρο 8
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση, νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις, Κανονισμούς Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

 

`Αρθρο 9
Κωδικοποίηση προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων

Η παρούσα, εκτός από τις νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνει, κωδικοποιεί σε ενιαίο κείμενο τους ισχύοντες όρους της ΔΑ 20/1997 (Π.ΚνΥπ. Εργ. 9/8.5.1997) και των μετέπειτα συλλογικών ρυθμίσεων του κλάδου: ΣΣΕ 20.5.1998 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 13/21.5.1998), ΔΑ 13/2000 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 9/31.5.2000), ΔΑ 10/2001 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 6/3.5.2001), ΣΣΕ 21.5.2002 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 22/22.5.2002), ΔΑ 19/2004 (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 9/30.6.2004), ΔΑ 41/2004 (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 29/5.10.2004), ΣΣΕ 21.3.2005 (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 23/23.3.2005), ΣΣΕ 16.5.2006 (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 25/23.5.2006), ΣΣΕ 26.5.2008 (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 33/10.6.2008), ΣΣΕ 22.7.2010 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 21/6.8.2010), ΣΣΕ 13.7.2012 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 9/16.7.2012), ΣΣΕ 30.12.2013 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 14/31.12.2013), ΣΣΕ 16.2.2016 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 1/18.2.2016),ΣΣΕ 27.3.2018 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 4/28.3.2018), ΣΣΕ 10.3.2020 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 3/12.3.2020), ΣΣΕ 20.1.2021 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 2/26.1.2021)

 

`Αρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 01-01-2023 και λήγει την 31-12-2024.

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στην ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δε διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:

α. για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και

β. για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα άδειας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ΄ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κ.λπ..

Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν.1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών (ΣΣΕ 16.2.2016).

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: