Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 288
31/12/2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4224


Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

`Αρθρο 1 Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
`Αρθρο 2 Αναστολή πλειστηριασμών
`Αρθρο 3 Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο
`Αρθρο 4 Δομή του Ταμείου - Μετοχές
`Αρθρο 5 Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο
`Αρθρο 6 Διοίκηση του Ταμείου
`Αρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
`Αρθρο 8 Μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή του Κ.Ε.Δ.Ε.
`Αρθρο 9 Συμπλήρωση διατάξεων για το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
`Αρθρο 10 Ρυθμίσεις σχετικά με τις Π.Α.Ε.
`Αρθρο 11 Ρυθμίσεις για το Ε . ΣΥ . Π .
`Αρθρο 12 Ρυθμίσεις Φ . Π . Α .
`Αρθρο 13 Διατάξεις για την οργάνωση της Ελληνικής Προεδρίας
`Αρθρο 14 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
`Αρθρο 15 Ρυθμίσεις για το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ
`Αρθρο 16 Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης και θέματα άσκησης καθηκόντων
`Αρθρο 17
`Αρθρο 18
`Αρθρο 19
`Αρθρο 20 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4015/2011 (Α΄ 210)
`Αρθρο 21
`Αρθρο 22 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 31/12/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: