Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Δ 1171879 ΕΞ2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Θέμα:

Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ 2018/27.09.2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ1144720 ΕΞ2018/27.09.2018 Απόφαση Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Ιδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4513/Β/15.10.2018 (ΑΔΑ: ΩΠΨΨ46ΜΠ3Ζ-ΗΑ7) για ενημέρωσή σας και εφαρμογή από 01/01/2019.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει Εγκύκλιος Διαταγή η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το νέο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών καθώς και σε ειδικότερα θέματα τα οποία αφορούν:

1. στα δικαιώματα και υποχρεώσεις όσων δραστηριοποιούνται εντός των Ελευθέρων Ζωνών,

2. στον τρόπο λειτουργίας αυτών σε ένα αμιγώς ηλεκτρονικό περιβάλλον,

3. στην τήρηση των διαδικασιών που θα ακολουθούνται εντός των Ελευθέρων Ζωνών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: