Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

3 Αυγούστου 2016
Αρ. Φύλλου 142

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4411

Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
`Αρθρο πρώτο
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2005/222/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο δεύτερο Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα (`Αρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 παράγραφοι 2, 3 και 4 της Οδηγίας)
`Αρθρο τρίτο Τροποποιήσεις του Ν. 2225/1994
`Αρθρο τέταρτο Ευθύνη νομικών προσώπων (`Αρθρο 11 της Οδηγίας)
`Αρθρο πέμπτο Δήλωση κατ΄ άρθρο 27 της Σύμβασης
`Αρθρο έκτο Δήλωση κατ΄ άρθρο 35 της Σύμβασης και 13 παράγραφος 1 της Οδηγίας
`Αρθρο έβδομο Δήλωση κατ΄ άρθρο 42 της Σύμβασης
`Αρθρο όγδοο Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης
`Αρθρο ένατο Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο
`Αρθρο δέκατο Ρυθμίσεις για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
`Αρθρο ενδέκατο Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1756/1988 (Α΄ 35)
`Αρθρο δωδέκατο Σύσταση Επιτροπών για τη σύνταξη νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
`Αρθρο δέκατο τρίτο Ενίσχυση Σωφρονιστικής Διοίκησης
`Αρθρο δέκατο τέταρτο Εργασιακά θέματα υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης
`Αρθρο δέκατο πέμπτο Παράταση ρυθμίσεων του Ν. 4322/2015
`Αρθρο δέκατο έκτο Εξουσιοδοτική διάταξη σχετικά με το Αναμορφωτικό Μέτρο της Παροχής Κοινωφελούς Εργασίας
`Αρθρο δέκατο έβδομο Θέματα εξωτερικής φρουράς Καταστημάτων Κράτησης
`Αρθρο δέκατο όγδοο Ρυθμίσεις για τρίτεκνους
`Αρθρο δέκατο ένατο Εξουσιοδοτική διάταξη για την προστασία μαρτύρων
`Αρθρο εικοστό Συμπλήρωση παραγράφου στο άρθρο 192 του Ν. 4389/2016
`Αρθρο εικοστό πρώτο Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο εικοστό δεύτερο
`Αρθρο εικοστό τρίτο
`Αρθρο εικοστό τέταρτο
`Αρθρο εικοστό πέμπτο
`Αρθρο εικοστό έκτο Τροποποιήσεις στο Ν . 4194/2013 ( Α΄ 208) « Κώδικας Δικηγόρων »
`Αρθρο εικοστό έβδομο
`Αρθρο εικοστό όγδοο
`Αρθρο εικοστό ένατο
`Αρθρο τριακοστό
`Αρθρο τριακοστό πρώτο Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης ΕΚΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
`Αρθρο τριακοστό δεύτερο Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2016
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: