Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 12-03-2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αρ.Πρωτ.: Δ12α/Φ.32/Γ.Π.58603/1722

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α.μεΑ.)

ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α.μεΑ.)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ:
Παροχή διευκρινίσεων για τη με Α.Π. Δ12α/Φ.32/Γ.Π.οικ.46042/1305/30-08-2018 Εγκύκλιο με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή επιδομάτων Βαριάς Αναπηρίας βάσει της υπ΄ αρ. Γ4α/Φ.225/161/15-02-1989 ΚΥΑ "Ενοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες" (ΦΕΚ 108/ B ΄) και του ανασφάλιστου υπερήλικα του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄)» (ΑΔΑ : 68ΔΩ465Θ1Ω-ΚΘΙ).

Σχετ: Το με Α.Π. 3129/01-11-2018 έγγραφο του Δήμου Καβάλας

Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Δήμου Καβάλας, με το οποίο τίθεται ερώτημα στην υπηρεσία μας για τη δυνατότητα ατόμων με παραπληγία - τετραπληγία να τύχουν της ίδιας ευεργετικής μεταχείρισης με όσους εντάσσονται στο Πρόγραμμα Βαριάς Αναπηρίας, διευκρινίζουμε ότι η ως άνω Εγκύκλιος δύναται να τύχει αναλογικής εφαρμογής και για τους πάσχοντες από παραπληγία - τετραπληγία ή από ασθένεια που επιφέρει αναπηρία του ίδιου βαθμού και της ίδιας μορφής, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της υπ΄ αρ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1594/Β΄/23-12-2002), άρθρο 2, παρ. 2, περ. ε΄.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θεανώ Φωτίου

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: