Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 25/08/2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: Δ.15/Δ΄/27200/1014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)

ΤΜΗΜΑ: Δ΄

ΘΕΜΑ:

Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής.

Σας γνωρίζουμε ότι με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών οριοθετήθηκαν διάφορες περιοχές της χώρας ως πληγείσες από φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα:

1) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./1350/Α325/02-06-2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2467/Β΄/22.06.2020, ΑΔΑ :Ψ07Ψ465ΧΘΞ-Ρ2Τ), οριοθετήθηκαν περιοχές του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (πλημμύρες της 3ης Οκτωβρίου 2019).

2) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε./2564/Α325/15-06-2019 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2593/Β/26-06-2019, ΑΔΑ:9ΠΛΞ465ΧΘΞ-7ΩΓ), οριοθετήθηκαν περιοχές του Δήμου Σάμης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως πληγείσες περιοχές από φυσική καταστροφή ( πλημμύρες της 3ης και 4ης Οκτωβρίου 2019 και 12ης και 13ης Νοεμβρίου 2019).

3) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε./1606/Α325/02-06-2019 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2468/Β/22-06-2020, ΑΔΑ:ΩΓ6Ε465ΧΘΞ-ΟΨΔ), οριοθετήθηκαν περιοχές των Δήμων Αλεξάνδρειας και Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως πληγείσες περιοχές από φυσική καταστροφή. (ανεμοστρόβιλος της 10ης Ιουλίου 2019)

4) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε./2329/Α325/02-06-2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2441/Β/19-06-2020, ΑΔΑ: ΩΤΤΒ465ΧΘΞ-ΝΒ2), οριοθετήθηκαν περιοχές του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως πληγείσες περιοχές από φυσική καταστροφή (πλημμύρες Μαρτίου 2019).

5) στην αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε./1850/Α325/02-06-2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2473/Β/22-06-2020, ΑΔΑ: ΨΥΟ3465ΧΘΞ-ΣΦ9), περιελήφθησαν τεχνικο-γεωλογικές έρευνες οριοθέτησης πληγεισών περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και συγκεκριμένα: α) των Τοπικών Κοινοτήτων Πιαλείας, Βροντερού, Γαρδικίου και Στουρναραίικων του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και β) της Τοπικής Κοινότητας Βατσουνιάς του Δήμου Μουζακίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

6) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε./2168/Α325/16-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1653/Β/04-05-2020, ΑΔΑ:6ΙΡΩ465ΧΘΞ-ΝΦΗ) οριοθετήθηκαν περιοχές α) του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου και των Δήμων Καβάλας και Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (πλημμύρες 20ης έως 26ης Νοεμβρίου του 2019) β)των Δήμων Νέας Προποντίδας και Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πλημμύρες της 19ης έως 22ης 2019) γ) του Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πλημμύρες της 24ης έως 26ης Νοεμβρίου 2019) δ) του Δήμου Σιθωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πλημμύρες 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2019) και ε) του Δήμου Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πλημμύρες 10ης έως 14ης Δεκεμβρίου 2019)

7) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε. 2970/Α325/19-05-2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2133/Β΄/3-6-2020, ΑΔΑ:Ω7ΞΓ465ΧΘΞ-ΗΙΨ) οριοθετήθηκαν περιοχές των Περιφερειακών ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας κα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου ως πληγείσες περιοχές από φυσική καταστροφή. (σεισμός της 21ης Μαρτίου 2020)

Στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων έχουν θεσπιστεί οι πάγιες ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.2256/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.2556/1997, και της αριθ. Φ14/οικ.333/6-3-1998 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 272), για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e- ΕΦΚΑ:

α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών (μετά τον προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων)

β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων) γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ιωάννης Βρούτσης

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: