Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 12/06/2019

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αρ. Πρωτ. 723898

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑ:

Χειρισμός θεμάτων που αφορούν την ασφαλιστική ικανότητα.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 8/2019 άρθρο 23 παρ. 3α το τμήμα ασφαλιστικής ικανότητας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Το χειρισμό θεμάτων χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας σε ασφαλισμένους, συνταξιούχους, αιτούντες σύνταξη και στα προστατευόμενα μέλη αυτών.

β. Τη μέριμνα για το χειρισμό θεμάτων σχετικών με την έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας (τα οποία καταργήθηκαν με το Ν. 4603/2019), Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) και των λοιπών κοινοτικών εντύπων.

γ. Το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν στην ασφαλιστική ικανότητα των διακινούμενων εργαζομένων, συνταξιούχων, μελών των οικογενειών τους, ανέργων και αιτούντων σύνταξης με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ. Τη μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Παροχών καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την επικαιροποίηση και αναθεώρησή του.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οδηγίες που αφορούν τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας θα δίνονται αποκλειστικά από το Τμήμα Ασφαλιστικής Ικανότητας της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών.

Οδηγίες προς την Η.ΔΙ.Κ.Α. ή τη Διεύθυνση Πληροφορικής ή τους ανάδοχους που ενδεχομένως δίνονται από άλλους φορείς θα δίνονται μόνο εις γνώση και καθ΄ υπόδειξη του τμήματος ή της Διεύθυνσής μας.

Παρακαλούμε για την άμεση συμμόρφωση σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡ/ΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΓΑΔΑΚΟΥ ΒΑΓΙΟΥΛΑ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: