Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 24 Ιανουαρίου 2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1103682/24.01.05

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΘΕΜΑ:

Περί της δυνατότητας εισόδου των λογιστών - φοροτεχνικών και των δικαστικών επιμελητών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και οικονομικών, κατά μια ώρα επιπλέον, από της καθορισθείσες για το κοινό ώρες.

1. Σε συνέχεια σχετικής τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, για το παραπάνω θέμα, σας στέλνουμε συνημμένα, λόγω αρμοδιότητας, το από 22.12.2004 έγγραφο του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, με το οποίο ζητά να δοθεί η δυνατότητα στους λογιστές- φοροτεχνικούς να εισέρχονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και σης Δ.Ο.Υ. της διοικητικής Περιφέρειας Αττικής, κάθε εργάσιμη ημέρα, μία ώρα επιπλέον από τις καθορισθείσες για το κοινό ώρες, όπως ακριβώς ισχύει με τις ώρες εισόδου των Δικηγόρων στις δημόσιες υπηρεσίες.

2. Για το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την άποψη της Υπηρεσίας μας, είναι αναγκαίο να υπάρξει διεύρυνση των ωρών εισόδου για τους λογιστές- φοροτεχνικούς, καθώς και για τους δικαστικούς επιμελητές, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ανάλογο αίτημα, τηλεφωνικώς στη Διεύθυνσή μας, γιατί οι επαγγελματικοί αυτοί κλάδοι έχουν καθημερινό μεγάλο όγκο συναλλαγών με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου. Η προτεινόμενη διεύρυνση εντάσσεται ουσιαστικά στη βελτίωση των σχέσεων Κράτους- Πολίτη.

3.- Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο καθορισμός των ωρών εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και των ωρών εισόδου του κοινού στις υπηρεσίες που εδρεύουν στην περιοχή της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής, ανήκει. στην αρμοδιότητά σας (περ. α παρ.6 του άρθρου 1 του Ν. 1157/81-ΦΕΚ 126/Α, παρ. 7 της αριθ. ΔIΟΔ./Φ.62/237/6260/23.7.1987 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας ΦΕΚ 451/Β και αριθ. ΔIΑΔΠ/Γ2Ι23321/17.1.2000 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης και - ΦΕΚ 89/8), παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου για τους λογιστές- φοροτεχνικούς και τους δικαστικούς επιμελητές, να διαμορφωθούν οι ώρες εισόδου αυτών στις Υπηρεσίες μας, ως εξής

2 α) 11.00 Π.μ. - 1430 μ.μ., όταν πρόκειται για της ώρες εισόδου αυτών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και

β) 08.00 Π.μ,- 14.30 μ.μ. και 07.30 π.μ. - 14.00 μ.μ., όταν πρόκειται για τις ώρες εισόδου αυτών στις Δ.Ο.Υ. εφόσον ισχύει το χειμερινό ή το θερινό ωράριο εργασίας, αντίστοιχα.

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: