Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μαρούσι, 16-11-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 156030/N1

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

ΤΜΗΜΑ Δ΄

 

 

ΘΕΜΑ: Δίνεται απάντηση.

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ.: 152333/Ν1/9-11-2020 και 152370/Ν1/09-11-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, και έχοντας υπόψη ότι όλα τα μέτρα έχουν σκοπό τον περιορισμό των μετακινήσεων για την αποφυγή της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε ότι είναι σε ισχύ οι διατάξεις της υπ. αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 Απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄4899/06.11.2020) Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.΄ Σύμφωνα με την παρ.8 του `Αρθρου 1 αναστέλλεται «η δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία (...) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών (...)» και διενεργείται «σύγχρονη εξ΄αποστάσεως διδασκαλία».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.3 της υπ. αρ 151978/ΓΔ4 (ΦΕΚ τ.Β΄ 4900/07.11.2020) Απόφασης Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12-09-2020 υπουργικής απόφασης «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021»΄ (Β΄ 3882), μόνο οι «εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα ή έξυπνο τηλέφωνο και εξ αυτού του λόγου αδυνατούν να παράσχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποχρεούνται να προσέρχονται κατά τις ώρες διδασκαλίας τους στις σχολικές μονάδες, όπου υπηρετούν, οι οποίες συνεχίζουν κανονικά την διοικητική τους λειτουργία, προκειμένου να προσφέρουν τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες κάνοντας χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει η σχολική μονάδα.»

Ως εκ τούτου, επιτρέπεται η τηλεκπαίδευση με τρόπο και μέσα που ορίζει κάθε εργοδότης.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ΄
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΥΝΗ

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: