Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αθήνα. 19 Ιουλίου 2018
Αρ.Πρωτ. Μ-Δ: 339

Προς:

1. Σύνδεσμο Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ). Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ. 115 28 Αθήνα-Ιλίσια

2. Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ). Βησσαρίωνος 9 και Σίνα. 106 72 Αθήνα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΝΤ. 2/2018
Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.Δ.
(του
άρθρου 16 Α του Ν. 1876/1990 )

Θέμα:

Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων όλης της χώρας.

Συνεδρίασε στην Αθήνα στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. (Πλατεία Βικτωρίας 7) στις 5 Ιουνίου 2018. ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. με την εξής σύνθεση: α) Δημήτριος Σκαλτσούνης, Σύμβουλος της Επικρατείας (Πρόεδρος), β) Νικόλαος Πιπιλίγκας. Αρεοπαγίτης (τακτικό μέλος), γ) Βασιλική Τύρου. Νομική Σύμβουλος του Κράτους (τακτικό μέλος), δ) Ιωάννης Τουτζιαράκης. Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ. (τακτικό μέλος) και ε) Ελένη Κουτσιμπού, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ. (τακτικό μέλος).

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η εξέταση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Μ-Δ: 92/004ΕΦ/9.2.2018. έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. ΔΑ ΤΡΙΜ. 2/2018 Διαιτητικής Απόφασης «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένου που απασχολούνται στις επιχειρήσει μεσιτών ασφαλίσεων όλης της χώρα:

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των οργανώσεων «Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)» κ.κ. Τσιλιμπάρη Μαρία. Ξηρογιαννόπουλος Γιάννης και Θεοδόσης Γεώργιος. «Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΛΣΕ) κ.κ. Παπαδόγιαννης Χρήστος. Χατζάκης Μανώλης Ξηράπουλος Σταύρος. Κολαϊτης Σπύρος και Δάρρα `Αννα. Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων εξέθεσαν τις απόψεις τους επί της εφέσεως, απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, έλαβαν προθεσμία μέχρι τις 22 Ιουνίου 2018 για την κατάθεση υπομνημάτων και χορήγησαν στην Επιτροπή προθεσμία μέχρι τις 3 Ιουλίου 2018 για την έκδοση της απόφασής της. Η προθεσμία αυτή παρατάθηκε μέχρι τις 13 Ιουλίου 2018 και ακολούθως μέχρι τις 19 Ιουλίου 2018.

Μετά την κατάθεση των υπομνημάτων η Επιτροπή διασκέφθηκε στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. και, ύστερα από την εξέταση όλων των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, έκρινε σύμφωνα με τον νόμο τα εξής:

1. Με την κρινόμενη έφεση (Μ-Δ62/004 ΕΦ/9.2.2018), όπως αναπτύσσεται με το κατατεθέν μετά; την εκδίκαση αυτής από, 22.6.2018 υπόμνημα, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) ζητεί την ακύρωση, άλλως την τροποποίηση της 2/2018 απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων όλης της χώρας» (Μ-Δ 68/31.1.2018). Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν της απόρριψης από τον ΣΕΜΑ της από 7.6.2017 (Μ-Δ 267/7.6.2017) πρότασης μεσολάβησης.

2. Με τον πρώτο λόγο ο ΣΕΜΑ προβάλλει ότι η εκκαλούμενη διαιτητική απόφαση έκρινε λανθασμένα επί των ουσιαστικών ζητημάτων που αποτέλεσαν το περιεχόμενο της. Ο λόγος, όπως αναπτύσσεται με το εφετήριο και το από 22.6.2018 υπόμνημα του εκκαλούντος, πλήττει τον καθορισμό του μισθολογίου των εργαζομένων μελών της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας (ΟΑΣΕ), όσον αφορά την πάγια καθώς και τη μεταβατική ρύθμιση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Η παρούσα Επιτροπή, προκειμένου να διαμορφώσει την κρίση της, έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία του φακέλου, τα οποία προσκομίστηκαν ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας ( άρθρο 16Α παρ. 5 εδ. β Ν. 1876/1990 - Α΄ 27, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο τέταρτο παρ. 4 του Ν. 4303/2014 - Α΄ 231). Ιδιαιτέρως, έλαβε υπόψη τα ακόλουθα, όπως αυτά έγιναν δεκτά και με την εκκαλούμενη απόφαση (υπό 11 ι΄ και κ΄):

Τα έτη 2007 - 2013 η παραγωγή των μεσιτικών γραφείων διατήρησε τη δυναμική της, παρουσιάζοντας οριακή πτώση, τα έτη 2007 - 2010 αυξήθηκε η παραγωγή ασφαλίστρων, ο κλάδος των μεσιτών ασφαλίσεων τα έτη 2010 - 2013 έχασε μόλις το 12,6% της παραγωγής του (σε σύνολο), ενώ η παραγωγή των ασφαλιστικών εταιρειών μειώθηκε κατά 24,8%. Επίσης, για το έτος 2015 παρουσιάζονται θετικά αποτελέσματα σε ανακοίνωση της ίδιας εργοδοτικής πλευράς, η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπό της (site: sema.gr) και προσκομίστηκε από την εργατική πλευρά. Στην ανακοίνωση αυτή φαίνεται ότι αυξήθηκε ο αριθμός των εργαζομένων κατά 7,2% το έτος 2015, ο κύκλος εργασιών το 2015 ανήλθε αυξανόμενος στα 96,94 εκατομμύρια ευρώ και η παραγωγή ασφαλίστρων στα 481,5 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, το έτος 2016 έκλεισε με καλή πορεία της ασφαλιστικής αγοράς κατά ποσοστό 4.6%. η οποία συνεχίστηκε το έτος 2017 με αύξηση 1.4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Δεκεμβρίου 2017 με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2016 προέκυψε αύξηση 0.7% έναντι μηδενικής μεταβολής που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 με το 2015 (Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος). Επιπλέον, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου, κατά το 3° τρίμηνο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 1.3% σε σχέση με το 3° τρίμηνο του 2016 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ). Το έτος 2017 τα διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΕΑΕ δείχνουν ανοδική τροχιά στην παραγωγή των ασφαλίστρων (Πηγή ΕΕΑΕ).

Η εικόνα για την κερδοφορία των επιχειρήσεων του κλάδου -με βάση τα στοιχεία για τα υπομνήματα των μερών- παρίσταται μικτή. Δεν τεκμηριώνεται κάποια πολύ έντονη αρνητική επίδραση στον κλάδο κατά τη διάρκεια των 10 ετών της οικονομικής κρίσης, ούτε όμως και κάποια πολύ θετική εξέλιξη για τις αντίστοιχες επιχειρήσεις.

Ενόψει όλων των ανωτέρω, η παρούσα Επιτροπή κρίνει ότι παρίσταται, κατ΄ αρχήν, εύλογη η διατήρηση με την εκκαλούμενη απόφαση, ως πάγια ρύθμιση, των κλιμακίων των βασικών μισθών των εργαζομένων σης επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων στα επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί υπό το κράτος της από 29.7.2009 κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας ( Π.Κ. 49/3.8.2009 ).

Η ως άνω όμως ρύθμιση επιφέρει, ενίοτε σημαντικές, αυξήσεις αποδοχών σε όσους έχουν προσληφθεί και απασχολούνται με ατομικές συμβάσεις εργασίας μετά τη λήξη ισχύος του από 9.6.2011 πρακτικού συμφωνίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων ( Π.Κ. 28/23.6.2011 ), με το άρθρο 1 του οποίου παρατάθηκε η ισχύς των κλιμακίων των βασικών μισθών των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2010. με βάση την ως άνω συλλογική σύμβαση εργασίας. Τούτο διότι, εν πολλοίς, οι αποδοχές του προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας κινούνται στα επίπεδα των κατώταπον νόμιμων αποδοχών (υπό Π ξ΄ στην εκκαλούμενη απόφαση). Επί του ζητήματος αυτού η Επιτροπή κρίνει ότι, ναι μεν σε χρονική περίοδο έλλειψης συλλογικών ρυθμίσεων (και μάλιστα υπό τις δεδομένες, κοινώς γνωστές, συνθήκες αυξημένης ανεργίας) οι εργοδότες ευρίσκονται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση έναντι των εργαζομένων κατά τη σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας (ΔΑ Πενταμ. 2/2015, 7/2016, 1/2018) και, συνεπώς, οι συμβάσεις αυτές είναι πολύ ασθενές στοιχείο για την αιτιολόγηση ουσιαστικής διαιτητικής κρίσης- η μεγάλη 6 μως αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων της ανωτέρω κατηγορίας - ο αριθμός των οποίων δεν παρίσταται αμελητέος - θα ήταν δυνατόν να επιβαρύνει σημαντικά ιδίως τις ασθενέστερες επιχειρήσεις του κλάδου.

Με τον δεύτερο λόγο προβάλλεται ότι παρά τον νόμο περιέχεται στη μεταβατική διάταξη του άρθρου 1.1.β της εκκαλούμενης απόφασης πρόβλεψη για μισθολογική εξέλιξη βάσει του χρόνου προϋπηρεσίας. Η ρύθμιση της διάταξης αυτής στην ως άνω απόφαση αφορά αποκλειστικά το πρώτον εργαζόμενους στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, έχει δε ως εξής:

"1.1 β. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (που αφορά αποκλειστικά νεοεισερχόμενους (το πρώτον) εργαζόμενους στο κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης και για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας).

Ειδικά και κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου, ο οποίος για πρώτη φορά εργάζεται στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλιση, ορίζεται ότι ο εισαγωγικός βασικός μισθός ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (735 ευρώ) και ισχύει για το πρώτο ημερολογιακό δωδεκάμηνο από την ημερομηνία πρόσληψης. Εξελικτικά, το δεύτερο ημερολογιακό δωδεκάμηνο ο βασικός μισθός αναπροσαρμόζεται/αυξάνεται στο ποσό των οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (825 ευρώ) και ακολούθως κατά το τρίτο ημερολογιακό δωδεκάμηνο από της προσλήψεως του, ο βασικός μισθός αναπροσαρμόζεται/αυξάνεται στο ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900 ευρώ). Μετά τη συμπλήρωση των τριών πρώτων ημερολογιακών ετών από την (αρχική) ημερομηνία προσλήψεως ο νεοεισερχόμενος υπάλληλος/εργαζόμενος εντάσσεται στο κλιμάκιο ένα του ανωτέρω -πίνακα- βασικών μισθών, με βασικό μισθό εννιακόσια πενήντα έξι ευρώ (956 ευρώ)".

Ο εξεταζόμενος λόγος είναι βάσιμος. ΙΙράγματι, η ανωτέρω ρύθμιση της μεταβατικής διάταξης της εκκαλούμενης απόφασης αντίκειται, ως έχει, στο άρθρο 4 της ΠΥΣ 6/2012, σύμφωνα με το οποίο από 14.2.2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται η ισχύς, μεταξύ άλλων, διαιτητικών αποφάσεων οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας.

Υπό τα δεδομένα αυτά, η Επιτροπή καταλήγει στην ακόλουθη αναδιατύπωση της διάταξης του άρθρου 1.1 β της διαιτητικής απόφασης, προκειμένου, αφενός να υπάρξουν λελογισμένες αυξήσεις αποδοχών σε όσους έχουν προσληφθεί και απασχολούνται με ατομικές συμβάσεις εργασίας μετά τη λήξη ισχύος του μνημονευθέντος πρακτικού συμφωνίας, αφετέρου να μη συναρτάται η αύξηση των μισθών των εργαζομένων με μόνη την πάροδο του χρόνου εργασίας αυτών.

"1.1.β. Αφορά όσους προσελήφθησαν μετά τη λήξη ισχύος του πρακτικού συμφωνίας από 9.6.2011 (Π.Κ. 28/23.6.2011) ή θα προσληφθούν εφεξής.

Ο βασικός μισθός των ανωτέρω εργαζομένων ορίζεται ως εξής:

α. Ο βασικός μισθός των εργαζομένων, οι οποίοι κατά την πρόσληψή τους είχαν μηδενική ή μικρότερη των 12 μηνών προϋπηρεσία στον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης ορίζεται σε επτακόσια τριάντα πέντε (735) ευρώ.

β. Ο βασικός μισθός των εργαζομένων, οι οποίοι, κατά την πρόσληψή τους είχαν, για το διάστημα πριν τις 14.2.2012, προϋπηρεσία στον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης μεγαλύτερη των 12 μηνών, ορίζεται σε οκτακόσια είκοσι πέντε (825) ευρώ.

γ. Ο βασικός μισθός των εργαζομένων, οι οποίοι κατά την πρόσληψή τους είχαν, για το διάστημα πριν τις 14.2.2012, προϋπηρεσία στον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης μεγαλύτερη των 24 μηνών, ορίζεται σε εννιακόσια (900) ευρώ.

δ. Σε καμία περίπτωση δεν θίγονται ευνοϊκότεροι καταβαλλόμενοι ή συμβατικά συμφωνημένοι μισθοί εργαζομένων των κατηγοριών αυτών.

ε. Εφόσον η διαφορά μεταξύ του ήδη συμφωνημένου βασικού μισθού σε σχέση με τον βασικό μισθό, όπως διαμορφώνεται με την παρούσα διάταξη, είναι μεγαλύτερη του 12%, δεν καταβάλλεται το επιπλέον ποσό. Ο βασικός μισθός δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να είναι μικρότερος των επτακοσίων τριάντα πέντε (735) ευρώ".

Επι πλέον, προς άρση κάθε αμφιβολίας, η Επιτροπή αποφασίζει να προστεθεί περίπτωση ε΄στο άρθρο 2 (επίδομα πολυετούς υπηρεσίας), ως εξής: «ε) Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ισχύουν και εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 της ΠΥΣ 6/2012» (ΔΑ ΠΕΝΤ. 1/2018).

3. Με τον τρίτο λόγο της έφεσης ο ΣΕΜΑ πλήττει τη νομιμότητα της διάταξης του όρου 7 παρ. 1 της εκκαλούμενης διαιτητικής απόφασης, με τον οποίο διατηρήθηκαν σε ισχύ όροι και ρυθμίσεις προγενέστερων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων, εφόσον οι όροι και οι ρυθμίσεις αυτές δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την ως άνω διαιτητική απόφαση.

Με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 6 εδ. β΄ του Ν. 1876/1990 , όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου τέταρτου παρ. 3 του Ν. 4303/2014, ορίζεται ότι: «... Στη διαιτητική απόφαση διατυπώνονται ρητώς όλοι οι κανονιστικοί όροι ...». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της σχετικής τροπολογίας, σκοπός της διάταξης αυτής ήταν η θεραπεία μιας ακαταστασίας και ασάφειας που παρατηρείται τις περισσότερες φορές στις διαιτητικές αποφάσεις, αλλά και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που παραπέμπουν στις διατάξεις άλλων συλλογικών ρυθμίσεων, προκειμένου να καθορίσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Τούτο είχε ως συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι, αλλά και οι ερμηνευτές του Δικαίου να είναι υποχρεωμένοι να αναζητούν κάθε φορά διάφορα κείμενα, πολλές φορές δυσεύρετα και να προσπαθούν να τα συνδυάσουν, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιο είναι το πλέγμα των διατάξεων που ρυθμίζει συγκεκριμένη έννομη σχέση. Με την ως άνω νομοθετική ρύθμιση, ενώ δεν τίθεται κανένας περιορισμός στους διαιτητές να αναφερθούν σε παλαιότερες ρυθμίσεις, αυτοί οφείλουν για λόγους ασφαλείας δικαίου να αντιγράψουν στις αποφάσεις τους τις διατάξεις άλλων ρυθμίσεων, που θέλουν να ενσωματώσουν στη δική τους ρύθμιση. Με τον τρόπο αυτόν, θα μπορούν να επιφέρουν και τις φραστικές ή άλλες προσαρμογές, που θα γίνουν αναγκαίες λόγω αλλαγής συνθηκών, πράγμα που δεν μπορούν να επιχειρήσουν οι ιδιωτικές κωδικοποιήσεις, οι οποίες άλλωστε δεν δημιουργούν δίκαιο. Επομένως, δεν θα ισχύουν διατάξεις άλλων συλλογικών ρυθμίσεων, που δεν περιλαμβάνονται αυτούσιες σε διαιτητική απόφαση. Η κατά τα ανωτέρω ρύθμιση του νόμου είναι αντίστοιχη εκείνης του άρθρου 15 παρ. 6 εδ. α΄ του Ν. 1876/1990 , όπως το εδάφιο τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο παρ. 2 του Ν. 4303/2014, στην οποία ρητώς ορίζεται ότι «στην πρόταση μεσολάβησης αναφέρονται ... vii) ρητή διατύπωση όλων των όρων της προτεινόμενης συλλογικής σύμβασης εργασίας, χωρίς παραπομπές σε άλλες ρυθμίσεις». Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω, εάν η διαιτητική απόφαση παραπέμπει σε κανονιστικούς όρους άλλων συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων, η ρύθμιση αυτή κατά παραπομπή δεν ισχύει, εφόσον η διαιτητική απόφαση δεν επαναλαμβάνει και δεν ενσωματώνει στο κείμενο της τους κανονιστικούς όρους στους οποίους γίνεται η παραπομπή. Συνεπώς, δεν ισχύουν ρυθμίσεις άλλων συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων που δεν περιλαμβάνονται αυτουσίως στο κείμενο της διαιτητικής απόφασης (βλ. Γ. Λεβέντης «Η νέα ρύθμιση της διαιτησίας», ΔΕΝ 70, σελ. 1585).

Στην προκειμένη περίπτωση, με τη διάταξη του όρου 7 παρ. 1 της εκκαλούμενης διαιτητικής απόφασης ορίζεται ότι: «Όροι - ρυθμίσεις των προγενέστερων συλλογικών συμβάσεων/διαιτητικών αποφάσεων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται κατά το μέτρο που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα». Ο όρος αυτός, με τον οποίο γίνεται παραπομπή σε ρυθμίσεις προγενέστερων συλλογικών συμβάσεων εργασίας/διαιτητικών αποφάσεων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων, χωρίς να περιλαμβάνεται στο κείμενο του αυτουσίως το περιεχόμενο των επί μέρους συλλογικών ρυθμίσεων, τις οποίες θέλει να διατηρήσει σε ισχύ, αντιβαίνει στην πιο πάνω ρύθμιση του νόμου και, κατά συνέπεια, η σχετική ρύθμιση είναι ανίσχυρη. Το γεγονός δε ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, κατά τη διάρκεια της μεσολάβησης και. στη συνέχεια, ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας δεν ανέκυψε μεταξύ των μερών διαφορά αναφορικά με την εξακολούθηση της ισχύος όρων προγενέστερων συλλογικών αποφάσεων και διαιτητικών αποφάσεων που δεν θίχθηκαν κατά τη διαδικασία, ούτε άλλωστε η εργοδοτική πλευρά προέβη κατά τις σχετικές συζητήσεις σε αμφισβήτηση της νομιμότητας του προσβαλλόμενου με την έφεση όρου, ο οποίος περιελήφθη αυτούσιος στη διαιτητική απόφαση από την πρόταση μεσολάβησης, καθώς και το ότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο από 22.6.2018 υπόμνημα της ΟΑΣΕ, οι όροι αυτοί εξακολουθούν στην πράξη να εφαρμόζονται και για τους προσληφθέντες μετά το έτος 2012, δεν θεραπεύουν την κατά τα άνω ακυρότητα του όρου αυτού. Επομένως, ο ως άνω λόγος της ένδικης έφεσης είναι βάσιμος και, συνεπώς, πρέπει να απαλειφθεί η διάταξη του όρου 7 παρ. 1 της προσβαλλόμενης διαιτητικής απόφασης.

Με τις σκέψεις αυτές

Η Επιτροπή

Δέχεται εν μέρει την έφεση του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων. Διαμορφώνει ως εξής τη διαιτητική απόφαση:

" `Α ρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων.

Βασικοί μισθοί προσωπικού

1.1α Τα κλιμάκια των βασικών μισθών των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων, ορίζονται από 1 έως 42 και διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΛΙΜ

1.1.2017

1

956

2

959

3

961

4

964

5

967

6

970

7

988

8

991

9

1021

10

1030

11

1078

12

1078

13

1094

14

1097

15

1110

16

1113

17

1130

18

1136

19

1150

20

1158

21

1165

22

1168

23

1177

24

1180

25

1196

26

1203

27

1215

28

1223

29

1229

30

1232

31

1236

32

1246

33

1256

34

1267

35

1279

36

1289

37

1298

38

1299

39

1300

40-

1301

41

1302

42

1303

1.1. β. Αφορά όσους προσελήφθησαν μετά τη λήξη ισχύος του πρακτικού συμφωνίας
από 9.6.2011 (Π.Κ. 28/23.6.2011) ή θα προσληφθούν εφεξής.

Ο βασικός μισθός των ανωτέρω εργαζομένων ορίζεται ως εξής:

α. Ο βασικός μισθός των εργαζομένων, οι οποίοι κατά την πρόσληψή τους είχαν μηδενική ή μικρότερη των 12 μηνών προϋπηρεσία στον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης ορίζεται σε επτακόσια τριάντα πέντε (735) ευρώ.

β. Ο βασικός μισθός των εργαζομένων, οι οποίοι, κατά την πρόσληψή τους είχαν προϋπηρεσία στον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης, για το διάστημα πριν τις 14.2.2012, μεγαλύτερη των 12 μηνών, ορίζεται σε οκτακόσια είκοσι πέντε (825) ευρώ.

γ. Ο βασικός μισθός των εργαζομένων, οι οποίοι κατά την πρόσληψή τους είχαν προϋπηρεσία στον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης, για το διάστημα πριν τις 14.2.2012, μεγαλύτερη των 24 μηνών, ορίζεται σε εννιακόσια (900) ευρώ.

δ. Σε καμία περίπτωση δεν θίγονται ευνοϊκότεροι καταβαλλόμενοι ή συμβατικά συμφωνημένοι μισθοί εργαζομένων των κατηγοριών αυτών.

ε. Εφόσον η διαφορά μεταξύ του ήδη συμφωνημένου βασικού μισθού σε σχέση με τον βασικό μισθό, όπως διαμορφώνεται με την παρούσα διάταξη, είναι μεγαλύτερη του 12%, δεν καταβάλλεται το επιπλέον ποσό. Ο βασικός μισθός δεν μπορεί να είναι μικρότερος των επτακοσίων τριάντα πέντε (735) ευρώ".

1.2. Για την ένταξη στα παραπάνω μισθολογικά κλιμάκια λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και ο χρόνος προϋπηρεσίας.

α) Χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόμενος δεν παρέχει μεν εργασία, αλλά διατηρεί σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα στις αποδοχές του (ετήσια νόμιμη άδεια, ασθένεια, χρόνος υπερημερίας εργοδότη, χρόνος άδειας τοκετού κλπ.).

β) Χρόνος προϋπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος που διανύθηκε σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία, γεν. πρακτορείο κ.λπ. ως άρθρο 1 της παρούσας, σε καθήκοντα ομότιμα ή συναφή με αυτά που ανήκουν στην ήδη κατεχόμενη θέση. Ο χρόνος προϋπηρεσίας αποδεικνύεται με την κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών, ή αν δεν υπάρχουν αυτά, από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια. Αν τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας κατατεθούν στον εργοδότη μέσα σε 6 μήνες από την πρόσληψη, ο εργοδότης υποχρεούται να συνυπολογίσει την προϋπηρεσία αναδρομικά από την πρόσληψη. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καταθέσει τα πιστοποιητικά μετά τη λήξη της 6μηνης προθεσμίας αλλά σε δύο χρόνια από την πρόσληψη, ο εργοδότης αναγνωρίζει την προϋπηρεσία από την ημερομηνία κατάθεσης των πιστοποιητικών. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καταθέσει τα πιστοποιητικά μετά τη λήξη της 2ετίας, δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία.

1.3 Τα παραπάνω ισχύουν για απασχόληση κατά το πλήρες ωράριο που προβλέπει ο νόμος ή η σύμβαση αυτή - όποιο είναι μικρότερο - ή τυχόν ακόμη μικρότερο συγκεκριμένης επιχείρησης. Για τους απασχολούμενους επί μικρότερο χρόνο, οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί μειώνονται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.

`Αρθρο 2
Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας

α) Καταβάλλεται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, ως ποσοστό επί του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο εργαζόμενος. Το επίδομα αυτό ισούται με το γινόμενο του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο υπάλληλος επί τον εκάστοτε συντελεστή (ποσοστό) πολυετίας επί τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με την παρ. β΄ του παρόντος άρθρου και με ανώτατο όριο τα 35 έτη.

β) Ως χρόνος υπηρεσίας για την καταβολή του επιδόματος αυτού, λογίζεται η υπηρεσία στον τελευταίο εργοδότη καθώς και η μέχρι πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη του ασφαλιστικού κλάδου.

γ) Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω σύμφωνα με την παρ. β΄ του παρόντος άρθρου, ο συντελεστής (ποσοστό) πολυετίας ορίζεται από 1.1.2017 σε 1,30%.

δ) Για την καταβολή του παραπάνω επιδόματος στον εργαζόμενο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας (όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω στην παρ. β΄ από 1.1.2017 τρία (3) έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.

ε) Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ισχύουν και εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 της ΠΥΣ 6/2012.

`Αρθρο 3
Επιστημονικά επιδόματα

1) Επίδομα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Για τους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ & ΤΕΙ), καθώς και πρώην ΤΕΙ (ΚΑΤΕΕ), εσωτερικού και ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1.1.2017 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 15% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

2) Επίδομα Διδακτορικού

Για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1.1.2017 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 20% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

3) Επίδομα Master

Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1.1.2017 επίδομα Master ίσο με ποσοστό 18% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

Στους κατόχους πτυχίου Διδακτορικού, Master΄s, ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ, καταβάλλεται μόνο το επίδομα που αντιστοιχεί στον ανώτερο κύκλο σπουδών, συμψηφιζομένου του τυχόν κατωτέρου επιδόματος.

Στους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου σπουδών της ίδιας βαθμίδας καταβάλλεται μία φορά το επίδομα που αναλογεί στη βαθμίδα του πτυχίου τους.

4) Επίδομα ασφαλιστικών σπουδών:

Καταβάλλεται επίδομα 8% επί του βασικού μισθού στους κατέχοντες πιστοποιητικά σπουδών για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών και το Ετήσιο Χρηματοοικονομικό Πρόγραμμα (Diploma in Insurance /CII) του Ε.I.Α.Σ., το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Π.Ι. καθώς και στους κατέχοντες το Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών (Δ.Α.Σ.). Καταβάλλεται επίδομα 10% επί του βασικού μισθού στους πτυχιούχους Associateship (Advanced Diploma in lnsurance/ACH).

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός εκ των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο 4 πιστοποιητικών, το ως άνω επίδομα καταβάλλεται σ΄ αυτόν μία μόνο φορά (το μεγαλύτερο).

Το ως άνω επίδομα ασφαλιστικών σπουδών καταβάλλεται σωρευτικά και δε συμψηφίζεται, εάν συντρέχει, με επίδομα διδακτορικού, Master΄s, ΑΕΙ ή TEE

`Αρθρο 4
Επίδομα τέκνων και προστατευόμενων μελών με ειδικές ανάγκες

Στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους που έχουν τέκνα με πνευματική ή σωματική ή ψυχική αναπηρία ή και προστατευόμενα μέλη με ειδικές ανάγκες, εφόσον τα προστατευόμενα μέλη στερούνται εισοδήματος, χορηγείται από 1.1.2017 επίδομα 10% με βάση υπολογισμού στο 25° κλιμάκιο. Το επίδομα αυτό, ειδικά για τα τέκνα που εμπίπτουν στην κατηγορία του παρόντος άρθρου, δεν διακόπτεται με την ενηλικίωση του τέκνου ή του προστατευομένου μέλους όσο διαρκεί η αναπηρία, πλην των περιπτώσεων εκείνων που εργάζονται ή έχουν εισόδημα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

`Αρθρο 5
Μειωμένο ωράριο σε εργαζόμενους με αναπηρία 67% και άνω καθώς και σε παραπληγικούς και τετραπληγικούς

Οι εργαζόμενοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία έχουν μειωμένο ωράριο μιας ώρας την ημέρα, είτε κατά την προσέλευση είτε κατά την αποχώρηση τους.

Σε περίπτωση που προβλέπεται για τα συγκεκριμένα άτομα μειωμένο ωράριο βάσει άλλης διάταξης θα χορηγείται το μειωμένο ωράριο της παρούσας.

`Αρθρο 6
Οδοιπορικά - εκτός έδρας

1. Εισπράκτορες και άλλοι μισθωτοί που είναι υποχρεωμένοι από την εργασία που τους έχει ανατεθεί να μετακινούνται εκτός γραφείου κατά κύρια απασχόληση, δικαιούνται επί πλέον του εις χρήμα μισθού τους και μηνιαία αποζημίωση € 20 από 1.1.2017.

2. Μισθωτοί μετακινούμενοι και διανυκτερεύοντες εκτάκτως εκτός της έδρας της εργασίας τους για υπηρεσιακούς λόγους, δικαιούνται εκτός των οδοιπορικών των εξόδων και ημερήσια αποζημίωση ίση με το 1/25 του μισθού τους προσαυξημένο κατά 25%.

`Αρθρο 7
Τελικές διατάζεις

1. Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί με διατάξεις νόμων, με την ΕΓΣΣΕ, με ατομικές συμβάσεις, καθώς και με διατάξεις Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, δεν θίγονται από τη παρούσα; αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται.

2. Για τους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις περί αδειών, επιδόματος αδείας και επιδομάτων εορτών.

`Αρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει στις 16.12.2016 και λήγει στις 31.12.2018".

Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα, στην έδρα του ΟΜΕΔ, στις 19.7.2018.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: