Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Πίνακες αποδοχών 1.1.2019 - 31.12.2019

 

Πίνακες αποδοχών 1.1.2020 - 31.12.2020

 

Π.Κ. 3/26-3-2019

Τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας της ένωσης ξενοδόχων νομού Χανίων και του σωματείου ξενοδοχουπαλλήλων νομού Χανίων.

Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής με την Αριθμ. οικ. 18867/912/2019

Στα Χανιά σήμερα την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 εμείς που υπογράφουμε παρακάτω την παρούσα:

1.Το σωματείο - πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Εμμανουήλ Γιαννούλη, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ένωσης και τον Κυριάκο Παπαδάκη, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης

2. Το Σωματείο- πρωτοβάθμια οργάνωση με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Εμμανουήλ Μπαμιάκη Πρόεδρο και τον Χαλακατεβάκη Ιωάννη Γραμματέα,

όλοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή τούτης της συλλογικής σύμβασης εργασίας, συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα παρακάτω:

 

`Αρθρο 1- Πεδίο εφαρμογής:

Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες εργασίας και οι λοιποί όροι εργασίας όλων εκείνων που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) οποιασδήποτε κατηγορίας, τα οποία λειτουργούν στα αστικά κέντρα, τις θερινές διαμονές, τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Διευκρινίζεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος απασχόλησης του ξενοδοχοϋπάλληλου δεν έχει σημασία για την εφαρμογή της παρούσας, εφόσον εργοδότης είναι μία απ΄ τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση παρέχεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

 

`Αρθρο 2- Κατάταξη σε κατηγορίες:

Οι μισθωτοί τους οποίους αφορά η παρούσα αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και ανεξαιρέτως φύλου, στις εξής κατηγορίες:

Κατηγορία Α1: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α΄, νυκτοθυρωρός Α΄, μπουφετζής Α΄, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων, μάγειρας Α΄,

Κατηγορία Β΄: Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β΄, σερβιτόρος τραπεζαρίας - σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), ασημοκέρηδες, μάγειρας Β΄, τηλεφωνητές, μαινκουραντιέ, ελεγκτές ή ταμπλίστες, μπάρμαν ή μπαρμέιντ.

Κατηγορία Γ΄: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές) θυρωρός υπηρεσίας, βοηθοί θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίο ή μπαρ ή ορόφων ή λινοθήκης, καμαριέρες, γκρουμ ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτηριέρης, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη συλλογική σύμβαση ή διαιτητική απόφαση καθώς και μάγειρας Γ΄ και αποθηκάριος τροφίμων.

Κατηγορία Δ΄: Πλύντρια, σιδηρώτρια, καθαρίστρια κοινόχρηστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρια, λαντζέρης, λουτρονόμος, εργάτης αποθήκης, εργάτης ακτών και πισίνας και προϊστάμενος και βοηθός ιατρών, κηπουρός και υπάλληλος μίνι μάρκετ.

 

`Αρθρο 3- Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια:

• Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που αφορά η παρούσα ρύθμιση, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2018, δυνάμει της από 24-1-2017 Τοπικής Κλαδικής ΣΣΕ ( Π.Κ 2/26-01-2017 ), αυξάνονται για το ημερολογιακό έτος 2019 κατά ποσοστό 1%, ήτοι:

Κατηγορία Α: 867,085€

Κατηγορία Β: 848,793€

Κατηγορία Γ: 831,947€

Κατηγορία Δ: 795,112€

• Από 1-1-2020 αυξάνονται κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνονται για το έτος αυτό (2020) ως εξής:

Κατηγορία A: 875,755€

Κατηγορία Β: 857,280€

Κατηγορία Γ: 840,266€

Κατηγορία Δ: 803,063€

• Το ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανομένων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31-12-2018 σύμφωνα με την προαναφερθείσα από 24-01-2017 Τοπική Κλαδική ΣΣΕ (Π.Κ 2/26-01-2017) αυξάνεται για το έτος 2019 κατά ποσοστό 1%. Ειδικότερα από 1-1-2019 μέχρι 31-12-2019 το ημερομίσθιo αναπροσάρμοζεται για τους σερβιτόρους σε 62,195€ -για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 54,903€. Περαιτέρω από 1-1-2020 μέχρι 31-12-2020 το ημερομίσθιο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 1%, ήτοι

- για τους σερβιτόρους σε 62,816€

- για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 55, 452€

Σημειώνεται ότι το παραπάνω ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για απασχόληση τους μέχρι 8ώρες και συμπεριλαμβάνονται σ΄ αυτό οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές καθώς και για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες.

 

`Αρθρο 4 - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:

Α) ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ (6Η) ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Με την παρούσα ΣΣΕ και εφόσον απαιτείται παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, ένεκα πληρότητας που θα υπερβαίνει το 68% των κλινών, συμφωνούνται τα παρακάτω:

Εάν οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα εργαστούν επί οκτώ (8) ώρες κατά την Κυριακή ή την έκτη (6η) ημέρα της εβδομάδας θα πληρωθούν ως εξής: α) Αν είναι Κυριακή, τους οφείλεται αμοιβή ενός ημερομισθίου με προσαύξηση 75%, β) Αν είναι Σάββατο ή άλλη εργάσιμη ημέρα, τους οφείλεται αμοιβή ενός ημερομισθίου.

Η εργασία κατά την έκτη (6η) μέρα της εβδομάδας εφόσον προκύψει θα καθορίζεται από τον εργοδότη, αλλά πάντα στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και θα αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές τους και θα λειτουργεί υπέρ αυτών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί απλή ή συστηματική παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας, που εξακολουθεί και ισχύει.

Β) Λόγω πληρότητας που θα υπερβαίνει το 68% των κλινών παρέχεται επίσης η δυνατότητα χορήγησης της διήμερης ανάπαυσης στους εργαζόμενους όχι όμως με συνεχόμενη μορφή.

 

`Αρθρο 5 - Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης - Διατήρηση και ισχύ διατάξεων:

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

β) Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι από τις προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις και τα προσαρτήματα αυτών, εφόσον δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα ή δεν αντίκειται στους όρους αυτής.

 

`Αρθρο 6- ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ:

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2019

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στην ΣΣΕ των ετών 2019-2020 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

Μισθωτοί των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα δικαιούνται:

α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και

β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/5 του μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών , εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα και επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του χρόνου.

Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα αδείας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωσιακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ΄ επανάληψη σε τακτικά χρονικά διαστήματα, κλπ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Α΄742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170) της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298), όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β21), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: