Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

24 Φεβρουαρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 41

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5024
Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής `Αμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
`Αρθρο 3 Ορισμοί
`Αρθρο 4 Δικαίωμα υποβολής αίτησης εξαγοράς
`Αρθρο 5 Εξαιρούμενα ακίνητα
`Αρθρο 6 Προσδιορισμός τιμήματος εξαγοράς
`Αρθρο 7 Εκπτώσεις επί του τιμήματος εξαγοράς
`Αρθρο 8 Τίμημα εξαγοράς σε ειδικές περιπτώσεις αμφισβήτησης της κυριότητας του δημοσίου ακινήτου
`Αρθρο 9 Υποβολή αίτησης εξαγοράς και δικαιολογητικών
`Αρθρο 10 Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Εξαγοράς
`Αρθρο 11 Απόφαση εξαγοράς και καταβολή τιμήματος εξαγοράς
`Αρθρο 12 Εκκρεμείς αιτήσεις εξαγοράς
`Αρθρο 13 Απαλλοτρίωση δημοσίου ακινήτου για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση εξαγοράς
`Αρθρο 14 Συνέπειες υποβολής αίτησης εξαγοράς
`Αρθρο 15 Ακίνητα ιδιοκτησίας Ταμείου Εθνικής `Αμυνας (ΤΕΘΑ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
`Αρθρο 16 Ειδικές ρυθμίσεις - Ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού εκτός πεδίου εφαρμογής ν. 998/1979 και διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών -Ακίνητα που αποτέλεσαν αντικείμενο διανομής κατά την αγροτική νομοθεσία -Ανταλλάξιμα ακίνητα
`Αρθρο 17 Ειδικές ρυθμίσεις για μη άρτια ή μη οικοδομήσιμα τμήματα δημοσίων ακινήτων, όμορα βιοτεχνικών, βιομηχανικών, αγροτικών, κτηνοτροφικών και τουριστικών επιχειρήσεων
`Αρθρο 18 Ρύθμιση διαφορών για ακίνητα που υπάγονται στο Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
`Αρθρο 20 Μεταβατική διάταξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 21 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ( ΕΝ . Φ . Ι . Α .) 2023 ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ , ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΠΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ , ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ , ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
`Αρθρο 22 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα ακίνητα πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 -Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 3 Ν. 4223/2013
`Αρθρο 23 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα ακίνητα που ευρίσκονται εντός ρητά κατονομαζόμενων υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, πολεοδομικά ανενεργών ή μεταφερόμενων οικισμών και κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών - Τροποποίηση παρ. 7Α άρθρου 3 Ν. 4223/2013
`Αρθρο 24 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα ακίνητα που ευρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δήμων Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας `Αννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας -Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 7Β άρθρου 3 Ν. 4223/2013
`Αρθρο 25 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας, και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Τροποποίηση παρ. 7Γ άρθρου 3 ν. 4223/2013
`Αρθρο 26 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2022, 2023 και 2024 για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2022 - Προσθήκη παρ. 7ΣΤ στο άρθρο 3 του Ν. 4223/2013
`Αρθρο 27 Ειδικές ρυθμίσεις υπολογισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για διατηρητέα και ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης - Τροποποίηση Ενοτήτων Γ΄ και Ε΄ άρθρου 4 ν. 4223/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α.
`Αρθρο 28 Επιβολή φόρου υπεραξίας κατά την εισφορά τίτλων στην περίπτωση που ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος της λήπτριας - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 42 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 29 Νομική μεταχείριση της εισφοράς τίτλων όταν ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος της λήπτριας -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 21 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 30 Διαδικασία επιλογής φορολόγησης στις εκμισθώσεις ακινήτων -Τροποποίηση υποπερ. ii) περ. δ΄ παρ. 2 άρθρου 8 Κώδικα Φ.Π.Α.
`Αρθρο 31 Κατάργηση της υποχρέωσης γνωστοποίησης στην Α.Α.Δ.Ε. των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών -Αντικατάσταση περ. α΄ παρ. 5 άρθρου 19 Κώδικα Φ.Π.Α.
`Αρθρο 32 Ορισμός των ενσώματων αγαθών που συνιστούν αγαθά επένδυσης για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 33 Κώδικα Φ.Π.Α. -Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 4 άρθρου 33 Κώδικα Φ.Π.Α.
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 33 Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. - Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 21 Ν. 4664/2020
`Αρθρο 34 Συμβάσεις ορισμένου χρόνου της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 - Ειδική ρύθμιση για την κατάταξη απαιτήσεων εργαζομένων ή συνταξιούχων της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 97 Ν. 4941/2022
`Αρθρο 35 Καταβολή ποσών από ομαδικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο στον αντισυμβαλλόμενο της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, ρυθμίσεις για τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής και μεταβατική ρύθμιση για την υπό ειδική διαχείριση εταιρεία δυνάμει άρθρου 21 Ν. 4664/2020 -Προσθήκη άρθρου 2Α και παρ. 11 στο άρθρο 2 του Ν. 3867/2010, παρ. 15 στο άρθρο 21 του Ν. 4664/2020
`Αρθρο 36 Κατάταξη απαιτήσεων εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στο πλαίσιο πραγματοποίησης ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 77 Ν. 4307/2014
`Αρθρο 37 Έγκριση δαπάνης για εργασίες και συντήρηση Υ/Β - Τροποποίηση άρθρου 26 Ν. 4258/2014
`Αρθρο 38 Αποζημιώσεις εργαζομένων λόγω καταγγελίας της σύμβασης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 52 Ν. 4797/2021
`Αρθρο 39 Βελτιώσεις στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6, παρ. 1, 3 και 4 άρθρου 7 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 40 Συνέπειες αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών - Αναστολή διαδικασίας Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών - Σύμβαση αναδιάρθρωσης και προθεσμία υπογραφής -Δικαίωμα διαμεσολάβησης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13, παρ. 1 άρθρου 14, άρθρων 15 και 16 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 41 Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης μετά από αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης οφειλών -Απαλλαγή από ευθύνη κατά τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης - Τροποποίηση άρθρων 18 και 20 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 42 Συμμετοχή Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών, κανόνες και περιορισμοί -Τροποποίηση άρθρων 21, 22 και 23 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 43 Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών - Μεταβατικές διατάξεις -Τροποποίηση άρθρων 29 και 74 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 44 Ρύθμιση ζητημάτων αναφορικά με την παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου σε δανειακές συμβάσεις για τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων Ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης - Αναδρομική ισχύς των αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ΄ αρ. 2/31230/0025/6.6.2003 και υπ΄ αρ. 2/1804/0025/8.7.2005
`Αρθρο 45 Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και λοιπές συνοδευτικές διατάξεις για την εφαρμογή τους - Διορθώσεις παροραμάτων στις παρ. 1 και 7 του άρθρου 293 του Ν. 4738/2020 και τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 293 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 46 Φορολόγηση αμοιβών ναυτικών που υπηρετούν σε πλωτά ναυπηγήματα του άρθρου 267 ν. 4555/2018 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 15 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 47 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: