Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Απριλίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 57

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5103

Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και των ηχογραφημάτων νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών, καθώς και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και λοιπές διατάξεις των Υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ `ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ `ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
`Αρθρο 3 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΄ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
`Αρθρο 4 Εθνικό Ευρετήριο της `Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 5 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
`Αρθρο 5 Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες του Συμβουλίου `Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Προσθήκη άρθρου 51Α στον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
`Αρθρο 6 Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την ανάδειξη και διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς - Προσθήκη άρθρου 52Α στον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 7 Παροχή κινήτρων στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενημερωτικούς και μη, για την αύξηση του χρόνου μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού και των νέων ηχογραφημάτων
`Αρθρο 8 Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνου τραγουδιού στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
`Αρθρο 9 Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνου τραγουδιού στους κοινόχρηστους χώρους των εμπορικών κέντρων
`Αρθρο 10 Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνου τραγουδιού στους κοινόχρηστους χώρους των καζίνο
`Αρθρο 11 Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνου τραγουδιού στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους χώρους αναμονής επιβατών αερολιμένων και λιμένων
`Αρθρο 12 Συγχρονισμός ελληνόφωνου τραγουδιού ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού ή μουσικών έργων χωρίς στίχο ή με στίχο σε γλώσσα κράτους μέλους της ΕΕ σε οπτικοακουστικές παραγωγές, τηλεοπτικές ή κινηματογραφικές ταινίες
`Αρθρο 13 Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ελληνόφωνου τραγουδιού, ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού ορχηστρικής μουσικής Ελλήνων δημιουργών και ηχογραφημάτων που έχουν ηχογραφηθεί στην ελληνική επικράτεια και διαδικτυακής εφαρμογής
`Αρθρο 14 Διαδικασία ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους έχοντες την εκμετάλλευση ξενοδοχείων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, εμπορικών κέντρων, καζίνο, μέσων μαζικής μεταφοράς, των χώρων αναμονής αερολιμένων και λιμένων για την παραβίαση των υποχρεώσεων μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 15 Σκοπός
`Αρθρο 16 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
`Αρθρο 17 Ανάθεση συμβάσεων προμηθειών προς τον σκοπό της κάλυψης των αναγκών για προϊόντα που διατίθενται από τα πωλητήρια του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων
`Αρθρο 18 Διεύρυνση μέσων αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων - Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4761/2020
`Αρθρο 19 Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες των πωλητήριων και των εργαστηρίων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων - Προσθήκη άρθρου 42Α στον Ν. 4761/2020
`Αρθρο 20 Απαγόρευση εμπορίας εισιτηρίων που εκδίδονται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων - Προσθήκη άρθρου 14Α στον Ν. 4761/2020
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 21 Σκοπός
`Αρθρο 22 Αντικείμενο
`Αρθρο 23 Παραχώρηση δημόσιων ακινήτων και δημοτικού ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα στο Υπουργείο Πολιτισμού για την κατασκευή εγκαταστάσεων πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων
`Αρθρο 24 Χορήγηση επιδόματος στους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού που υπηρετούν στις νήσους Δήλο και Καστελλόριζο -Αντικατάσταση άρθρου 10 Ν. 4598/2019
`Αρθρο 25 Κάλυψη δαπανών προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων για την εκτέλεση ή επίβλεψη αρχαιολογικού έργου λόγω μετακίνησής τους στο εξωτερικό -Τροποποίηση άρθρων 3 και 16 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015
`Αρθρο 26 Μοριοδότηση της εμπειρίας υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης των ειδικοτήτων ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
`Αρθρο 27 Εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Πολιτισμού φορέων με αυτεπιστασία και απολογιστικά
`Αρθρο 28 Προσθήκη κατηγορίας κινητών μνημείων μεταγενέστερων του 1453 που χρονολογούνται έως και το 1830, υποχρέωση δήλωσης απόκτησης κυριότητάς τους και υποχρέωση δήλωσης κατοχής τους - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 20, παρ. 2 άρθρου 24 και προσθήκη παρ. 16 στο άρθρο 73 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
`Αρθρο 29 Υποχρέωση δήλωσης των ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκόπησης και θέσπιση ποινικής κύρωσης για την παραβίασή της - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 38 και αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 62 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 30 Ίδρυση Τμήματος Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Τροποποίηση άρθρου 7 Ν. 5094/2024
`Αρθρο 31 Έναρξη ισχύος Ν. 5094/2024 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 215 Ν. 5094/2024
`Αρθρο 32 Ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση -Τροποποίηση παρ. 6α άρθρου 13Δ Ν. 4186/2013
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 33 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 34 Μεταβατική διάταξη
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΡΗΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
`Αρθρο 35 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων των ρυθμίσεων του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Α΄
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
`Αρθρο 36 Παραρτήματα
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 37 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2024
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2024
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: