Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 23/12/2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ/785/1538495

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΘΕΜΑ:

Νέα Παράταση Υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης προσωπικού του τ. ΤΑΠ - ΔΕΗ.

ΣΧΕΤ: Τα υπ΄ αριθμ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./ 626/1516562/19-12-2018 , Δ.ΕΙΣΦ.Μ./96/604151/08-03-2019 και Δ.ΕΙΣΦ.Μ./293/763699/21-06-2019,έγγραφα της Δνσης Εισφορών Μισθωτών.

Σε συνέχεια, των ανωτέρω Γενικών Εγγράφων Ε.Φ.Κ.Α., με τα οποία δόθηκαν οδηγίες για την απεικόνιση της ασφάλισης του προσωπικού του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ, στην Αναλυτική περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α., αφού έλαβε υπόψη της, το σχετικό αίτημα καθώς και τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες απεικόνισης που αναφύονται, κρίνει σκόπιμο, προκειμένου να ολοκληρωθεί οριστικά η απεικόνιση των εν λόγω ασφαλισμένων στην ΑΠΔ, οι ημερομηνίες υποβολής των ΑΠΔ, για το προσωπικό του τ.ΤΑΠ-ΔΕΗ, μισθολογικής περιόδου από 08/2008 μέχρι 12/2018, να παραταθούν και να θεωρηθούν εμπρόθεσμες εφόσον υποβληθούν μέχρι 31/12/2020.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ α/α

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ε.Φ.Κ.Α.

ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΑΙΜΙΛΙΑ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: