Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 26/7/2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ.770/934585/2018
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
 

ΘΕΜΑ:

Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής – νοσοκομειακής περίθαλψης ασφαλισμένων Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ.

ΣΧΕΤ.: Η υπ΄αριθμ. 22/2017 Εγκύκλιος και το υπ΄αριθμ. Δ.ΑΣΦ.547/669753/2018 Γενικό Έγγραφο ΕΦΚΑ

Mε τα πιο πάνω σχετικά έγγραφα καθορίστηκαν το πεδίο εφαρμογής, οι προϋποθέσεις υπαγωγής και η διαδικασία απεικόνισης της ασφάλισης προσώπων που κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4498/2017, υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως).

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μας, οι ασφαλισμένοι των αλληλοβοηθητικών σωματείων με την επωνυμία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.), εξαιρούνται ρητά από την επικουρική ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.ΑΠ. και εξακολουθούν να υπάγονται στα ταμεία αυτά.

Μετά από νεότερες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4498/17 τα παραπάνω πρόσωπα που ανήκουν στα αλληλοβοηθητικά σωματεία με την επωνυμία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.) εξαιρούνται και από την ιατροφαρμακευτική – νοσοκομειακή περίθαλψη του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και υπάγονται στην ιατροφαρμακευτική – νοσοκομειακή περίθαλψη (ασθένεια σε είδος και χρήμα) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ΕΦΚΑ αντίστοιχα.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω το με αριθμ Δ.ΑΣΦ./547/669753/23-05-2018 (Α.Δ.Α.:?7Ι1465ΧΠΙ-15 Α) Γενικό Έγγραφο Ε.Φ.Κ.Α. τροποποιείται ως προς την περίοδο χρήσης της ειδικής περίπτωσης (53) η ισχύ της οποίας δεν περιορίζεται πλέον μέχρι 30/11/2017.

Συνεπώς, για την ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων στον Ε.Φ.Κ.Α. των ασφαλισμένων υπαγόμενων σε Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ., με ισχύ από 1/1/2017 και εφεξής πρέπει να καταχωρούνται στην Α.Π.Δ. τα ακόλουθα :

Κ.Α.Δ. εργοδότη: 0750

Κωδικοί Ειδικότητας εργαζόμενου : 000504 ή 000505

(ως αναφέρονται στην Εγκύκλιο 19/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.) και

Κωδικός Ειδικής περίπτωσης: (53) με λεκτική περιγραφή «Εξαίρεση από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας υπαγόμενων στην ασφάλιση Ταμείων τα οποία παραμένουν εκτός Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (π.χ. Επαγγελματικά Ταμεία ως Ν.Π.Ι.Δ. – Τ.Ε.Α. - Ε.Α.Π.Α.Ε. – Ασφαλιστών & Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Πετρελαιοειδών, Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Φαρμακευτικών Εργασιών – Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. – Τροφίμων – Τ.Ε.Α.Σ. και Ε.Τ.Α.Σ.», οπότε οι Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης του Ο.ΣΥ.Κ. μετατρέπονται, αναλόγως, χωρίς τις ασφαλιστικές καλύψεις των κλάδων των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ., όπως αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα, με διατήρηση των ασφαλιστικών καλύψεων ασθένειας σε είδος στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σε χρήμα στο Ε.Φ.Κ.Α.

Κ.Π.Κ.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤ?ΣΗ

Κ.Π.Κ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΑ

ΑΣΦΑΛ.

ΕΡΓΟΔ.

ΣΥΝΟΛΟ

094


 

53

 

5035

 

1/1/2017 και εφεξής

 

10,67%

 

14,52%

 

25,19%

 

095

 

53

 

5036

 

1/1/2017 και εφεξής

 

10,67%

 

15,02%

 

25,69%

Τέλος επισημαίνεται ότι για την περίοδο από 1/12/2017 οι όποιες μεταβολές προκύπτουν κατά τα ανωτέρω πρέπει να γνωστοποιηθούν με Δελτία Μεταβολής Στοιχείων Ασφαλισμένων (Δ.Μ.Σ.Α.) στις υπηρεσίες Εσόδων των Υποκαταστημάτων Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. του τόπου Απασχόλησης με σχετικό αίτημά τους, κατά την γνωστή διαδικασία.

Του παρόντος να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ α.α.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ

ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ
Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: