Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 20/24-08-2022

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στα επισιτιστικά και εμπορικά καταστήματα της νήσου Θήρας

Στη Θήρα σήμερα 23/08/2022 οι υπογράφοντες αφενός:

1. το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων επισιτισμού, τουρισμού, ξενοδοχείων και συναφών επαγγελμάτων Επαρχίας Θήρας νομού Κυκλάδων νόμιμα εκπροσωπούμενο από την κ. Βάσω Μαργιώλη Πρόεδρο του Δ.Σ., και τον. Κ. Δημήτριο Γαβριήλ Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και αφετέρου,

2. τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Θήρας νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον κ. Νικόλαο Νομικό Πρόεδρο του Δ.Σ., και τον κ. Γεώργιο Διαμαντόπουλο Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.

Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, συμφώνησαν την κατάρτιση και υπογραφή της παρούσας τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

`Αρθρο 1:
Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α υπάγονται οι εργαζόμενοι στα επισιτιστικά καταστήματα της νήσου Θήρας.

`Αρθρο 2:
Ειδικότητες

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγεται:

2.1. περίπτωση I) Το προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπαρ, νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευμάτων (Catering), οβελιοτηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήματος στο οποίο λειτουργεί αμιγές τμήμα εστιατορίου.

2.2. περίπτωση II) Το προσωπικό των καφενείων, καφέ-σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, λεσχών, κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφεζυθο-ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φάστ-φούντ, ντισκοτέκ, καφωδείων, μπουάτ, μπυραριών και καφετεριών, πάμπς (pubs), πιάνο μπαρ, καταστημάτων χορτοφαγίας και ποικίλων εδεσμάτων και κάθε εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήμα καφετέριας, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείου και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων, ανεξαρτήτως της αδείας λειτουργίας τους.

2.3. Σε οποιαδήποτε κατηγορία καταστήματος, για να υπάρξει θέση βοηθών Μπάρμαν ή Σερβιτόρου θα πρέπει απαραίτητα να υπηρετεί σε αυτό μπάρμαν ή σερβιτόρος, διαφορετικά οι βοηθοί θα λαμβάνουν τον αντίστοιχο μισθό αυτών.

`Αρθρο 3:
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί

Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των εργαζομένων των περιπτώσεων I και II της παρούσας, ορίζονται από 1.9.2022 ως εξής:

3.1. Καταστήματα περίπτωσης i

Προσωπικό κουζίνας

Μηνιαίος μισθός σε € από 1.9.2022

Αρχιμάγειρος

1.100,00

Μάγειρος Α΄

900,00

Μάγειρος Β΄

830,00

Μπουφετζής

800,00

Λαντζέρης,

780,00

Ψήστης, ντονερτζής

800,00

Λοιπό προσωπικό

Μηνιαίος μισθός σε € από 1.9.2022

Μπάρμαν

900,00

Βοηθός μπάρμαν

800,00

Αποθηκάριος

800,00

Πωλητές φαγητών, ταμίες

800,00

3.2. Καταστήματα περιπτώσεως II

Ειδικότητα

Μηνιαίος μισθός σε € από 1.9.2022

Μπουφετζής, πωλητές-τριες κρύων φαγητών

800,00

Ταμίας, ψήστης, Τεχνίτης πιτσαρίας

800,00

Βοηθητικό προσωπικό

Καθαριστής λαντζέρης-ρα άνω των 18 ετών.

780,00

Μπάρμαν

900,00

Βοηθοί των ανωτέρω

800,00

3.3. Οι βασικοί μισθοί όλων των εργαζόμενων που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στις επιχειρήσεις του άρθρου 1 της παρούσας σύμβασης , με ειδικότητα που δεν κατονομάζεται ειδικά στην παρούσα σύμβαση , δεν μπορούν να υπολείπονται εν τω συνόλω, του ποσού των 800,00 ευρώ.

3.4. Αμοιβή Σερβιτόρων

1. Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί αυτών αμείβονται με ποσοστά επί των λογαριασμών των πελατών όπως προβλέπει το άρθρο 54 του Ν.2224/94 . Εναλλακτικά και εφ΄ όσον το επιθυμούν μπορούν να αμείβονται με βασικές μηνιαίες αποδοχές 950,00€.

2. Στους σερβιτόρους και του βοηθούς αυτών που εργάζονται σε καφετέριες, σνακ μπαρ, αναψυκτήρια, καντίνες και επιλέξουν να αμείβονται με ποσοστά χορηγείται μηνιαίως συμβολικός μισθός, το ύψος του οποίου ανέρχεται από 1/9/2022 στο χρηματικό ποσό των 140,00€.

3. Ο νόμιμος ελάχιστος ημερήσιος μισθός των σερβιτόρων και των βοηθών αυτών που έχουν επιλέξει να αμείβονται με ποσοστά είναι αυτός που καθορίζεται από το άρθρο 54 του Ν.2224/94, εκτός αν είναι μικρότερος από 3,500 ευρώ που θεωρείται για την παρούσα ΣΣΕ το κατώτατο ημερομίσθιο ασφαλείας συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε επιδόματος προϋπηρεσίας, οπότε ως νόμιμος (ελάχιστος) μισθός θεωρείται το κατώτατο αυτό ημερομίσθιο ασφαλείας. Σε περίπτωση που τα ποσοστά (συν ο συμβολικός μισθός για τηνπερίπτωση του άρθρου 3.4.2) υπολείπονται του κατά τα ανωτέρω ημερομισθίου ασφαλείας, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει τη διαφορά.

4. Απαγορεύεται η παρακράτηση των φιλοδωρημάτων από τον εργοδότη, από τον μαιτρ, ή οποιονδήποτε άλλο, καθώς και να παρακωλύουν καθ΄ οιανδήποτε τρόπο την εκ μέρους των σερβιτόρων παρά των πελατών είσπραξη του ανωτέρω φιλοδωρήματος επί του λογαριασμού.

5. Στους σερβιτόρους και τους βοηθούς και των δύο περιπτώσεων καταστημάτων (περιπτώσεις I και II) τους απασχολουμένους κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες εορτές και νύκτες χορηγείται από τον εργοδότη τους προσαύξηση εκ ποσοστού 75% και 25% αντιστοίχως, υπολογιζόμενη επί του ισχύοντος νόμιμου νομοθετημένου κατωτάτου ημερομισθίου του άρθρου 103 του Ν.4172/2013 . Ως νύκτα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από της 10ης εσπερινής μέχρι 6ης πρωινής. Η Κυριακή λογίζεται αρχομένη από του μεσονυκτίου του Σαββάτου (24.00) προς Κυριακή και λήγει το μεσονύκτιον της Κυριακής προς Δευτέρα (24.00) αναλόγως δε και επί εξαιρετέων εορτών.

6. Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται έκτακτα σε χώρους όπως οικίες κ.λπ. που δεν έχουν την ιδιότητα της επιχείρησης (άδεια εργασίας) και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα για τον ιδιώτη, θα λαμβάνουν οι μεν σερβιτόροι ημερομίσθιο 70,00 ευρώ, οι δε βοηθοί σερβιτόροι ημερομίσθιο 60,00 ευρώ.

7. Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευμάτων (catering), θα αμείβονται κατ΄ επιλογήν των εργαζομένων που διατυπώνεται πριν την έναρξη της έκτακτης εργασιακής σχέσεως είτε με ποσοστά επί των λογαριασμών των πελατών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 2224/1994, είτε με ημερομίσθιο το οποίο ανέρχεται για μεν τους σερβιτόρους 70,00 ευρώ, οι δε βοηθοί σερβιτόροι ημερομίσθιο 60,00 ευρώ.

3.5. Διανομείς των καταστημάτων και των δύο περιπτώσεων I και II

Οι βασικοί μισθοί των πλήρως απασχολουμένων διανομέων των υπαγομένων στην παρούσα καταστημάτων ορίζονται σε 780,00 €.

Οι έγγαμοι διανομείς και των δύο περιπτώσεων I και II καθώς και οι αναφερόμενοι στο άρθρο 20 του Ν.1849/1989, υπαγόμενοι στην παρούσα δικαιούνται επιδόματος γάμου 10% επί του βασικού μισθού, και επιδόματος τριετιών 10% επί του βασικού μισθού και μέχρι συμπληρώσεως τριών τριετιών.

Επίσης καταβάλλεται στους διανομείς και των δύο περιπτώσεων I και II επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών (επικίνδυνης εργασίας) 10% επί του βασικού μισθού.

Επιπρόσθετα όσον αναφορά τους διανομείς και των δύο περιπτώσεων I και II θα ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 55 και άρθρο 56 του Ν.4611/2019 Αρ. ΦΕΚ 73Α/17.05.2019 μέτρα προστασίας και ασφάλειας της διάταξης του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τον κλάδο των διανομέων. Ειδικότερα οι εργαζόμενοι οι οποίοι κατά την εκτέλεση της εργασίας τους χρησιμοποιούν μοτοποδηλάτο ή μοτοσυκλέτα δικής τους ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής, ο εργοδότης καταβάλλει πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος που ισούται τουλάχιστον με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης.

Οι Διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων διέπονται από το άρθρο 56 του Ν.4611/2019 .

Το μοτοποδηλάτο ή μοτοσυκλέτα θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο με δαπάνες της επιχείρησης για την αστική ευθύνη από αυτοκινητικά ατυχήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νόμο 489/1976.

Κατά τις ημέρες που επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες (καταιγίδα, καύσωνας κ.λ.π.) ο διανομέας έχει την υποχρέωση να παρευρεθεί στην εργασία του, εφ΄ όσον είναι εφικτό, χωρίς όμως να κάνει διανομές απασχολούμενος σε δευτερεύουσες εργασίες.

Το πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο των διανομέων της παρούσας σύμβασης ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) ώρες με πενθήμερη απασχόληση την εβδομάδα, και επτάωρη ημερήσια εργασία.

3.6. Οι αποδοχές της παρούσας δεν υπολείπονται των νόμιμων νομοθετημένων κατώτατων αποδοχών

Βασικοί μισθοί, βασικά ημερομίσθια, κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός όρος, ισχύουν μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων και δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου ( `Αρθρο 8 παρ. 1, Ν.1876/1990 ).

`Αρθρο 4:
Επιδόματα

Επιδόματα προσωπικού καταστημάτων της περίπτωσης Ι (εστιατόρια κ.λπ.) και περίπτωσης II (καφενεία κ.λπ.)

4.1. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας

4.1.1. Στους εργαζόμενους του άρθρου 3 του παρόντος Κεφαλαίου, εξαιρέσει των σερβιτόρων και βοηθών αυτών, χορηγείται μηνιαίως επίδομα πολυετούς υπηρεσίας για κάθε έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη, σε καθήκοντα συναφή και ομότιμα, σε ποσοστό 5% με τη συμπλήρωση εκάστης τριετίας και μέχρι συμπληρώσεως έξι (6) τριετιών που υπολογίζεται επί των βασικών αποδοχών του άρθρου 3 της παρούσας σύμβασης.

4.1.2. Στους σερβιτόρους & βοηθούς σερβιτόρων εστιατορίων & συναφών επαγγελμάτων χορηγείται επίδομα τριετίας εκ ποσοστού 5 % για κάθε τριετία και μέχρι έξι (6) τριετίες υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη σε καθήκοντα της ειδικότητος τους αποδεικνυόμενης με βεβαίωση του εργοδότη. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του κατωτάτου νομίμου ημερομισθίου (31,85 χ 25 χ 5%).

4.2. Επίδομα γάμου

4.2.1. Στους σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρους εστιατορίων & συναφών επαγγελμάτων χορηγείται επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10% υπολογιζόμενου επί του κατωτάτου νομίμου βασικού κατώτατου ημερομισθίου (31,85 χ 25 χ 10%)

4.2.2. Σε όλους τους εργαζόμενους της περίπτωσης i και περίπτωσης II του παρόντος Κεφαλαίου, εξαιρέσει των σερβιτόρων και βοηθών αυτών, χορηγείται μηνιαίως επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10% που υπολογίζεται επί των βασικών αποδοχών του άρθρου 2 της παρούσας σύμβασης .

4.3. Επίδομα Εποχικής απασχόλησης:

Σε όλους τους εργαζόμενους της περίπτωσης i και περίπτωσης II του παρόντος Κεφαλαίου που εργάζονται εποχικώς χορηγείται επίδομα εποχιακής απασχόλησης εκ ποσοστού 10%, υπολογιζόμενο επί των ως άνω βασικών μισθών.

4.4. Επίδομα Τουριστικής εκπαίδευσης:

Στους μισθωτούς που είναι πτυχιούχοι ανωτέρων τουριστικών σχολών καθώς και στους αποφοίτους Σχολής Θαλαμηπόλων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας χορηγείται επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης εκ ποσοστού 15%, 10% για τους αποφοίτους των μέσων τουριστικών σχολών και τους αποφοίτους σχολών μετεκπαιδεύσεως.

Το ως άνω επίδομα Τουριστικής Εκπαιδεύσεως προκειμένου περί σερβιτόρων και βοηθών αυτών υπολογίζεται επί του εκάστοτε ισχύοντος νόμιμου γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου (31,85 x 25 χ το αντίστοιχο ποσοστό).

Το πτυχίο (αποδεικτικό) τουριστικής εκπαίδευσης των εργαζομένων είναι προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος τουριστικής εκπαίδευσης, εφ΄ όσον αποδεδειγμένα το γνωστοποιεί ο εργαζόμενος στον εργοδότη. Η γνωστοποίηση αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση και σφραγίδα του εργοδότη σε ακριβές αντίγραφο του γνωστοποιημένου πτυχίου, ή με αποδεικτικό επίδοσης δικαστικού επιμελητή.

4.5. Επίδομα Ανθυγιεινής εργασίας:

4.5.1. Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στους μαγείρους , Βοηθούς μαγείρων, και όλους εν γένει τους εργαζομένους εντός του χώρου της κουζίνας των εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπαρ, ουζερί, νυκτερινών κέντρων, κέντρων διασκεδάσεως και παντός εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήμα εστιατορίου εκ ποσοστού 10%.

Το ως άνω επίδομα υπολογίζεται επί των βασικών μηνιαίων μισθών και ημερομισθίων αντίστοιχης ειδικότητας εργαζομένων.

4.5.2. Στους σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρους εστιατορίων, μπαρ, καφέ μπαρ & συναφών επαγγελμάτων που σερβίρουν και εξυπηρετούν πελάτες σε τραπεζοκαθίσματα - ξαπλώστρες της παραλίας , χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 10% υπολογιζόμενου επί του κατωτάτου νομίμου βασικού κατώτατου ημερομισθίου (31,85 x 25 χ 10%).

4.6. Ταμειακό επίδομα εκ ποσοστού 5% επί του βασικού μισθού σε όλους τους ταμίες. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους διανομείς.

4.7. Επίδομα διευθυντή ή αγορανομικού υπευθύνου

Στους υπό του εργοδότου χαρακτηριζομένους ως υπευθύνους διευθυντές ή αγορανομικώς υπευθύνους χορηγείται προσαύξηση 15% επί του βασικού μισθού των, όστις δεν δύναται να είναι κατώτερος του βασικού μηνιαίου μισθού του μπάρμαν.

4.8. Ειδικά για τους σερβιτόρους τα επιδόματα γάμου εκ ποσοστού 10%, προϋπηρεσίας και τουριστικής εκπαίδευσης εκ ποσοστού 6%, 10% και 15% (κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.4. της παρούσας σύμβασης, υπολογίζονται επί του κάθε φορά ισχύοντος κατώτατου νομίμου ημερομισθίου (31,85 x 25 επί το αντίστοιχο ποσοστό).

`Αρθρο 5
Λοιπές ρυθμίσεις

5.1. Ωράριο εργασίας

5.1.1. Οι ημέρες της εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών της παρούσης, καθορίζονται σε πέντε και οι ώρες εβδομαδιαίας εργασίας αυτών σε 40 ώρες.

5.1.2. Σε όλους τους εργαζόμενους της παρούσας ρύθμισης χορηγείται διάλειμμα είκοσι λεπτών της ώρας, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο νόμιμο ημερήσιο χρόνο εργασίας τους των 8 ωρών.

5.1.3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1η Απριλίου ως 31 Οκτώβρη, οι εργαζόμενοι μπορούν, κατά παρέκκλιση του άρθρου 5.1.1. και εφ΄ όσον το επιθυμούν, να εργαστούν την έκτη μέρα της εβδομάδας, με την προϋπόθεση ότι το ημερομίσθιο που θα τους καταβληθεί για την έκτη μέρα θα είναι προσαυξημένο κατά 30% /υπολογιζόμενο (το ποσοστό αυτό) στο 1/25 των βασικών μηνιαίων μισθών του άρθρου 3 της παρούσας σύμβασης και ειδικά για τους σερβιτόρους στο 1/25 του μηνιαίου μισθού των 950,00€.

5.1.4. Οι μισθωτοί των επιχειρήσεων - καταστημάτων της παρούσας σύμβασης, που λειτουργούν με διακεκομμένο ωράριο για όλες ή μερικές ημέρες της εβδομάδας δικαιούνται μεσημβρινής αναπαύσεως που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις ώρες.

5.1.5. Οι ώρες εργασίας του εν γένει προσωπικού κουζίνας που απασχολείται σε οιονδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε πάσης φύσεως και μορφής εργαστήρια Παρασκευής φαγητών (εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, μαγειρεία, οινομαγειρεία, ψητοπωλεία, μπαρ, κοσμικά και εξοχικά κέντρα διασκεδάσεως, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κλινικές , αναρρωτήρια, ξενώνες, οικοτροφεία, ιδρύματα, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εργοστάσια, λέσχες κλπ.) ορίζονται συνεχείς άνευ διακοπής.

Εκτός από τους μαγείρους, ως προσωπικό κουζίνας νοούνται οι τηγανιέρηδες, σχαριέρηδες, λαντζέρηδες, πιατάδες - μαχαιροπηρουνάδες, ποτηριέρηδες, ήτοι τα πρόσωπα που απασχολούνται μέσα στο χώρο της κουζίνας, δηλαδή στο χώρο όπου είναι εγκατεστημένες οι εστίες για την παρασκευή φαγητών. Συνεπώς κριτήριο υπαγωγής είναι το γεγονός της απασχολήσεως μέσα στο χώρο της κουζίνας και μόνο. Κουζίνα με την ανωτέρω έννοια δεν είναι ο ομώνυμος χώρος των καφενείων, ζαχαροπλαστείων (εγκ. 85/66, 117/66, 58/67 και ΣτΕ 856/75)».

5.2. Παροχή μπλούζας, σκούφιας, και ποδιάς κλπ

5.2.1. Εις τους μαγείρους και ψητάδες (σκαριέρηδες) χορηγείται μπλούζα, σκούφια, και ποδιά, εις δε το λοιπό προσωπικό κουζίνας φόρμα. Τα είδη αυτά ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται από αυτόν όταν φθαρούν.

5.2.2. Σε όλο το προσωπικό χορηγείται μπλούζα και ποδιά, στον δε λαντζέρην ή λαντζέραν χορηγείται επιπλέον ένα ζεύγος χειρόκτια (γάντια) και ένα ζεύγος ελαστικών υποδημάτων (γαλότσες). Ειδικώς για τους σερβιτόρους, εφ΄ όσον ο εργοδότης αξιώνει να φορούν στολή διάφορη της ειθισμένης (άσπρη μπλούζα μαύρο παντελόνι) τότε υποχρεούται να την προμηθεύει αυτός. Όλα τα ανωτέρω είδη ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται όταν φθαρούν.

5.3. Επαναπρόσληψη εποχικώς απασχολουμένων

Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν συνέχεια όλο το χρόνο (εποχιακές) δηλαδή αυτές που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες το χρόνο υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό το οποίο και απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.

Προϋπόθεση να ασκηθεί και να ισχύει το δικαίωμα αυτό για τον εργαζόμενο αποτελεί γραπτή ειδοποίηση-δήλωση του προς τον εργοδότη, είτε στη διεύθυνση του τόπου εργασίας του, είτε στην έδρα του και να αποσταλεί μέχρι 30 Ιανουαρίου για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν την θερινή περίοδο.

Για να είναι έγκυρη η γραπτή δήλωση ,πρέπει να γίνει και να σταλεί συστημένη επιστολή στην επιχείρηση μέσω της οικείας οργάνωσής του. Στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία ειδοποίησης νοείται η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο.

Η επιχείρηση υποχρεούται να τον απασχολήσει τουλάχιστον από την 2αΜάϊου. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κληθεί και δεν αναλάβει εντός πενθημέρου αδικαιολόγητα υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωμα για επαναπρόσληψη και αποζημίωση.

Η πρόσληψη και τα από αυτήν απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργαζομένου αρχίζουν από την ημέρα που ο εργαζόμενος αναλάβει εργασία.

5.4. Παροχή τροφής

Στο προσωπικό των επιχειρήσεων που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση, στο οποίο λειτουργεί αμιγές τμήμα εστιατορίου παρέχεται, πλην του μισθού υποχρεωτικώς τροφή μετά άρτου (γεύμα ή δείπνο) από τα σερβιριζόμενα, από τον κατάλογο του καταστήματος είδη. Αυτή πρέπει να είναι επαρκής και καθαρά, χορηγείται δε δύο (2) φοράς κατά τον χρόνο της εργασίας εντός του 24ώρου εφ΄ όσον η εργασία αυτών διαρκεί πέραν των οκτώ (8) ωρών, άλλως άπαξ.

Εις περίπτωσιν κατά την οποία κάποια καταστήματα δεν παρέχουν τροφή εις το υπ΄ αυτών απασχολούμενο προσωπικό για οιονδήποτε λόγο θα καταβάλλουν εις τούτο την αξία της ως άνω τροφής υπολογιζόμενης εκάστοτε εις τιμήν κόστους αγοράς του καταστήματος.

`Αρθρο 6:
Ειδικότητες

6.1. Μπουφετζής

Βασικός σκοπός του επαγγέλματος του μπουφετζή είναι η προετοιμασία του χώρου του μπουφέ σε χώρους εστίασης και αναψυχής (καφετέριες, αναψυκτήρια, ξενοδοχεία, λέσχες, οργανισμούς κ.λ.π.), με στόχο να ετοιμάσει την παραγγελία που θα παραλάβει από το σερβιτόρο σύμφωνα με τους γαστρονομικούς κανόνες και τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, ώστε να ικανοποιήσει τον πελάτη για να τον προτρέψει να γίνει τακτικός πελάτης.

Ο Μπουφετζής:

• γνωρίζοντας βασικά στοιχεία μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής και εστιατορικής τέχνης, παρασκευάζει κυρίως ροφήματα, χυμούς, ζεστά και κρύα σνακ, ορισμένα γλυκά (βάφλες, κρέπες κ.λ.π.),

• ετοιμάζει τα αναψυκτικά και ορισμένα ποτά (μπύρες, συσκευασμένα αλκοολούχα κοκτέιλ, ενεργειακά ποτά) για προσκόμιση από το σερβιτόρο, και

• επίσης είναι δυνατόν σε συνεργασία με το τμήμα της κουζίνας να φροντίζει το μπουφέ του πρωινού[ Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)].

6.2. Μπάρμαν

Μπάρμαν είναι ο μισθωτός εκείνος όστις κατά προέχουσαν απασχόλησιν έχει τη μέριμνα και φροντίδα δια τον έγκαιρο ανεφοδιασμό του μπαρ με τα εκάστοτε αναγκαιού ντα ποτά, μπύρες, μεζέδες κ.λπ από την αποθήκη ν και την κουζίναν του καταστήματος άτινα σερβίρει εις τους όρθιους ή τους καθήμενους έμπροσθεν του μπαρ πελάτας καθώς και εις τους σερβιτόρους του καταστήματος επί τη παραλαβή παρ΄ αυτών των μαρκών ή σημειωμάτων ίσης αξίας προς τα σερβιριζόμενα είδη (41/1981 ΔΔΔΔ Αθηνών).

Ο Μπάρμαν:

• προετοιμάζει τον χώρο του μπαρ για σερβίρισμα ποτών, αφεψημάτων και ετοίμων εδεσμάτων

• καλωσορίζει τους πελάτες στο μπαρ και εφαρμόζει τις προκαταρτικές διαδικασίες εξυπηρέτησης,

• παρασκευάζει και προσφέρει τα ποτά, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και εφαρμόζοντας τους διατυπωμένους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας

• καθαρίζει τον πάγκο εργασίας του και τον πάγκο σερβιρίσματος,

• φροντίζει για την προμήθεια α΄ υλών από την αποθήκη,

• εισπράττει τους λογαριασμούς από τους πελάτες και πραγματοποιεί την διαδικασία κλεισίματος του μπαρ και την απογραφή της «κάβας» [Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)].

6.3. Μπυραριέρης

Μπυραριέρης θεωρείται ο μισθωτός εκείνος όστις κατά προέχουσαν απασχόλησιν προσφέρει εις τους καθήμενους ή ιστάμενους προ του μπαρ μπύρα μετά μεζέδων χειριζόμενος μηχανήματα ζυθοποιίας (41/1981 ΔΔΔΔ Αθηνών)

6.4. Προϋποθέσεις διατήρησης του θεσμού του μαιτρ

Για να διατηρηθεί ο θεσμός του μαιτρ στα καταστήματα πολυτελείας κέντρα διασκέδασης και καταστήματα Α΄ κατηγορίας πρέπει να απασχολούνται σε όλες τις κατηγορίες των καταστημάτων αυτών (δηλ. καταστήματα πολυτελείας, κέντρα διασκέδασης και Καταστήματα Α΄ κατηγορίας) και όχι μόνο στα καταστήματα Α΄ κατηγορίας ένδεκα σερβιτόροι στους οποίους δεν περιλαμβάνονται οι μαιτρ και ότι για κάθε 11 σερβιτόρους, μπορεί να απασχολείται ένας μαιτρ.

6.5. Διαβάθμιση των κατηγοριών των μαγείρων-μαγειρισσών

Η διαβάθμιση των κατηγοριών των μαγείρων-μαγειρισσών από την Γ στην Β΄ και από την Β΄ στην Α΄ Κατηγορία θα γίνεται μετά από 7ετη συνολική προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη, η οποία θα αποδεικνύεται από την ασφαλιστική βεβαίωση ΙΚΑ. Στα καταστήματα πολυτελείας που απασχολούν ένα Μάγειρα, αυτός θα θεωρείται και θα αμείβεται σαν Α΄ Μάγειρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

`Αρθρο 7
Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

Η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του παρόντος Κεφαλαίου Β αφορά τους εργαζόμενους που απασχολούνται στις ακόλουθες εμπορικές επιχειρήσεις της νήσου Θήρας:

1. Εμπορικά καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης.

2. Σούπερ Μάρκετς και καταστήματα τροφίμων.

3. Καταστήματα ζαχαροπλαστείων και συναφών με τα ζαχαροπλαστεία εμπορικών δραστηριοτήτων.

4. Καταστήματα λιανικής και χονδρικής πώλησης τσιγάρων.

`Αρθρο 8
Ειδικότητες

8.1. Η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του παρόντος Κεφαλαίου Β αφορά τους εργαζόμενους που απασχολούνται στις επιχειρήσεις του άρθρου 7 της παρούσας σύμβασης, στις παρακάτω ειδικότητες:

1. Πωλητές (στο προσωπικό πώλησης των σούπερ μάρκετς περιλαμβάνονται και οι πωλητές - πωλήτριες προϊόντων κρέατος, πουλερικών, τυροκομικών - αλλαντικών, οπωρολαχανικών, ιχθυοπωλείου, ειδών ένδυσης, οικιακού εξοπλισμού, ειδών εξοχής κ.λπ.).

2. Γραμματείς προϊσταμένων.

3. Προσωπικό γραφείου (υπάλληλοι γραφείου, αποθηκάριοι, εισπράκτορες, κλητήρες).

4. Λογιστές και βοηθοί λογιστές.

5. Καθαριστές - καθαρίστριες.

6. Φύλακες - νυχτοφύλακες - θυρωροί.

7. Οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού
επιχειρήσεων.

8. Προσωπικό Η/Υ (προγραμματιστές, αναλυτές, χειριστές).

8.2. Αυτή η συλλογική ρύθμιση ισχύει αποκλειστικά για όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι μέλη του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων επισιτισμού, τουρισμού, ξενοδοχείων και συναφών επαγγελμάτων Επαρχίας Θήρας νομού Κυκλάδων. Η ιδιότητα του μέλους πιστοποιείται με την προσκόμιση στον εργοδότη σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από το εν λόγω συνδικάτο.

8.3. Ως προσωπικό πωλήσεως των παρακάτω αναφερομένων εμπορικών καταστημάτων, πρατηρίων και καταστημάτων και πρατηρίων χονδρικής πώλησης σιγαρέτων της νήσου Θήρας νοούνται οι πωλητές και πωλήτριες, οι συσκευαστές και συσκευάστριες και οι ταμίες (άνδρες - γυναίκες), που διενεργούν τις εισπράξεις μέσα στο κατάστημα και συγκεκριμένα:

8.3.1. Στα καταστήματα πωλήσεως ανδρικών, γυναικείων, παιδικών ειδών αμφιέσεως, υφασμάτων, ετοίμων ενδυμάτων, ειδών πολυτελείας, γουναρικών, πανικών, ψιλικών, αθλητικών ειδών, ταπήτων, καπέλων, χειροτεχνημάτων και κομψοτεχνημάτων, βαπτιστικών, υλικών ραπτών, νημάτων γενικά, ραπτομηχανών, παιγνιδιών και ειδών καπνιστή, καταστημάτων και πρατηρίων χονδρικής πωλήσεως σιγαρέτων (εκτός από τα περίπτερα).

8.3.2. Στα αδαμαντοπωλεία, χρυσοχοΐα, κοσμηματοπωλεία γενικά και ωρολογοποιία.

8.3.3. Στα καταστήματα πωλήσεως οπτικών και φωτογραφικών ειδών.

8.3.4. Στα καταστήματα πωλήσεως χημικών γενικά προϊόντων, χειρουργικών ειδών, ειδών νοσοκομείου, οδοντιατρικής και γενικά υγειονομικού υλικού.

8.3.5. Στα φαρμακοεμπορεία, χρωματοπωλεία, αρωματοπωλεία, κηροπωλεία και καταστήματα πωλήσεως καλλυντικών ειδών. (Εξαιρούνται τα καταστήματα πωλήσεως φαρμάκων καλλυντικών, τα φαρμακεία και τα καταστήματα πωλήσεως παραφαρμακευτικών και ιατρικών ειδών που υπάγονται στην κλαδική ρύθμιση των φαρμακευτικών επιχειρήσεων).

8.3.6. Στα καταστήματα πωλήσεως αυτοκινήτων και ελαστικών, ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, παιδικών αμαξιών και γενικά ειδών αυτοκινήτου (εκτός από τα πρατήρια υγρών καυσίμων).

8.3.7. Στα καταστήματα πωλήσεως σιδηρικών, υαλικών ειδών και σκευών οικιακής χρήσεως, ειδών κιγκαλερίας, ειδών κυνηγίου και αλιείας, ηλεκτρικών ειδών και γενικά ειδών φωτισμού, ειδών κρυστάλλων και κατεργασμένων μετάλλων, μηχανών, μηχανημάτων και εργαλείων γενικά, κρεβατιών και ειδών κλινοστρωμνής, δερμάτων και δερματίνων ειδών, ειδών και προϊόντων υποδηματοποιίας και ειδών ταξιδιού.

8.3.8. Στα ανθοπωλεία και καταστήματα πωλήσεως τζαμιών, κρυστάλλων, καθρεπτών και κορνιζών.

8.3.9. Στα καταστήματα πωλήσεως χαρτιού, γραφικής ύλης και ειδών από χαρτί, χαρτοσήμων, καρτ ποστάλ, εικόνων, σημαιών, αντικειμένων τέχνης, βιβλίων και ειδών βιβλιοδεσίας, γραφομηχανών, αριθμομηχανών κ.λπ.

8.3.10. Στα καταστήματα πωλήσεως ειδών επιπλοποιίας, υδραυλικών ειδών, καλοριφέρ, ειδών υγιεινής και ειδών διακόσμησης.

8.3.11. Στα ξυλεμπορικά καταστήματα γενικά και

8.3.12. στα καταστήματα πωλήσεως ραδιοφώνων, γραμμοφώνων και μουσικών οργάνων που λειτουργούν με εφαρμογή ηλεκτρισμού.

8.4. Το προσωπικό πωλήσεως δηλαδή πωλητές-τριες, συσκευαστές-τριες και ταμίες των ζαχαροπλαστείων, των καταστημάτων και πρατηρίων πωλήσεως καφέδων, τσαγιού, σοκολάτας, κακάου, ποτών, ζαχαρωδών γενικά προϊόντων και ειδών ζαχαροπλαστικής και των καταστημάτων νωπών και ξηρών καρπών, των αρτοποιείων και αρτοπωλείων και πρατηρίων πώλησης άρτου και αρτοσυσκευασμάτων, των καταστημάτων πωλήσεως τυροπιτών, πιτσών, μπουγατσών και των ομοειδών ετοίμων εδεσμάτων γενικά, καθώς και των αναλόγων τμημάτων άλλων συναφών καταστημάτων της νήσου Θήρας.

8.5. Το προσωπικό των καταστημάτων χονδρικής και λιανικής πώλησης εδωδίμων, λοιπών αποικιακών, εγχώριων προϊόντων, κονσερβών, αλεύρων, μπαχαρικών και ειδών κιγκαλερίας, ελαίου και ελαίων και ζαχαρωδών προϊόντων, το απασχολούμενο σε οποιασδήποτε φύσεως εργασίες, όπως στην πώληση, ζύγιση, φόρτωση, ταξινόμηση σε θήκες κ.λπ.

8.6. Οι πωλητές, πωλήτριες, πακεταριστές, πακεταρίστριες, ταμίες κ.λπ. απασχολούμενοι μισθωτοί των εξής καταστημάτων:

Εδωδιματοπωλείων, παντοπωλείων, οινοπαντοπωλείων, καφεκοπτείων, τυροπωλείων, αλλαντοπωλείων, πωλήσεως αυγών, κατεψυγμένων και τυποποιημένων κρεάτων και ψαριών και αναλόγων παρασκευασμάτων, όπως επίσης και καταστημάτων αυτοεξυπηρετήσεως (SELF SERVICE) και μόνο για τα τμήματα πώλησης των ειδών των ανωτέρω καταστημάτων της νήσου Θήρας.

`Αρθρο 9:
Κατώτατα όρια αποδοχών

9.1. Οι βασικοί μισθοί των μισθωτών των άρθρων 7 και 8 της παρούσας, ανά ειδικότητα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ορίζονται μηνιαίως ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ - ΠΩΛΗΤΕΣ)

820,00

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

820,00

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΚΛΗΤΗΡΕΣ

780,00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

850,00

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

900,00

ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

820,00

ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ, ΘΥΡΩΡΟΙ

800,00

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ)

770,00

ΟΔΗΓΟΙ

850,00

ΑΝΑΛΥΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

850,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ -ΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΣΗΣ

850.00

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ Η/Υ

840,00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ HARDWARE ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

850,00

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΕΣ

820,00

ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΟΗΚΗΣ

770,00

9.2. Βασικοί μισθοί, βασικά ημερομίσθια, κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός όρος, ισχύουν μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων καν δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου ( Αρθρο 8 παρ. 1, Ν.1876/1990 ).

`Αρθρο 10:
Επιδόματα

Όλα τα επιδόματα των διαφόρων ειδικοτήτων εργαζομένων του κεφαλαίου Β που προβλέπονται στη ρύθμιση αυτή, υπολογίζονται στους εκάστοτε ισχύοντες βασικούς μισθούς του άρθρου 9 της παρούσας σύμβασης.

10.1. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας

Χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε συναφή και ομότιμα καθήκοντα εκ ποσοστού 10% για κάθε τριετία και μέχρι τρεις (3) συνολικά τριετίες.

10.2. Επίδομα γάμου

Στους έγγαμους μισθωτούς, διαζευγμένους, ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας άνδρες και γυναίκες, όπως και στους άγαμους γονείς, που καλύπτονται από τη συλλογική αυτή ρύθμιση, χορηγείται επίδομα γάμου 10% υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς της συλλογικής αυτής ρύθμισης.

10.3. Ταμειακό επίδομα

Στους ταμίες, άνδρες και γυναίκες, των συμπεριλαμβανομένων στη συλλογική αυτή ρύθμιση καταστημάτων χορηγείται επίδομα ταμειακών λαθών, ανερχόμενο σε 5%, υπολογιζόμενο πάνω στους βασικούς μισθούς. Το επίδομα ταμειακών λαθών χορηγείται μόνο στους αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο απασχολουμένους με ταμειακά καθήκοντα και όχι στους απασχολουμένους περιστασιακά.

10.4. Επίδομα αποφοίτων Σχολών Μετεκπαίδευσης Εμποροϋπαλλήλωμ

Χορηγείται προσαύξηση 10% στους αποφοίτους των Σχολών Μετεκπαίδευσης Εμποροϋπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και του ιδρυθέντος από το ΕΒΕΑ Ινστιτούτου Επιμόρφωσης πωλητών υπολογιζόμενη πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς. Το επίδομα αυτό το δικαιούται μόνο το προσωπικό των Εμπορικών Καταστημάτων.

10.5. Επίδομα επικίνδυνης εργασίας

Στους φύλακες, νυκτοφύλακες και θυρωρούς, που κατά την εκτέλεση της εργασίας τους οπλοφορούν νομίμως, χορηγείται επίδομα επικίνδυνης εργασίας. Το επίδομα αυτό ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του βασικού μηνιαίου μισθού.

10.6. Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας πωλητών κρέατος

Στους πωλητές κρέατος που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή και από τη φύση της εργασίας τους μπαίνουν και βγαίνουν σε ψυκτικούς θαλάμους κρεάτων, χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας σε ποσοστό 5% επί του εκάστοτε βασικού τους μισθού.

10.7. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας καθαριστών - καθαριστριών

Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας που χορηγείται στους καθαριστές - καθαρίστριες που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, ορίζεται σε ποσοστό 6% υπολογιζόμενο επί των βασικών τους μισθών.

10.8. Επίδομα Ισολογισμού

Το επίδομα ισολογισμού που χορηγείται στους λογιστές οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή ορίζεται σε ποσοστό 70% και υπολογίζεται στο σύνολο των νομίμων (βασικών) αποδοχών που δικαιούνται.

10.9. Επίδομα εξωτερικών υπαλλήλων που χρησιμοποιούν μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας τους

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι κατά την εκτέλεση της εργασίας τους χρησιμοποιούν μοτοποδηλάτο ή μοτοσυκλέτα δικής τους ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής, ο εργοδότης καταβάλλει πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος που ισούται τουλάχιστον με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης.

10. Επιδόματα οδηγών

Προκειμένου για οδηγούς χορηγούνται μηνιαίως τα παρακάτω επιδόματα:

10.10.1. Επίδομα γάμου

Χορηγείται Επίδομα γάμου, σε ποσοστό 10% υπολογιζόμενο στο βασικό μισθό για τους έγγαμους. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες και άγαμους γονείς ( άρθρο 20 του Ν.1849/1989 ).

10.10.2. Επίδομα χρόνου υπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη

Χορηγείται επίδομα χρόνου υπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, ύψους 5% για κάθε τριετία και μέχρι έξι τριετίες συνολικά τριετίες ( για έξι τριετίες ,ποσοστό 30%) το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό του βασικού μισθού, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας/προϋπηρεσίας του μισθωτού. Τα ανωτέρω επιδόματα (γάμου και χρόνου υπηρεσίας) καταβάλλονται στους δικαιούχους από την πρόσληψή τους, εφόσον αυτοί υποβάλλουν τα σχετικά πιστοποιητικά οικογενείας και προϋπηρεσίας. Εάν τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν επιδοθούν στον εργοδότη μέχρι το τέλος του πρώτου μηνός εργασίας τους, η καταβολή των επιδομάτων αρχίζει από την πρώτη του μηνός που έπεται της υποβολής των οικείων πιστοποιητικών.

10.10.3. Επίδομα Διαχειριστικών λαθών

Στους οδηγούς - πωλητές εμφιαλωμένων ποτών και τυποποιημένων προϊόντων και που διενεργούν χρηματικές συναλλαγές, χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών 48,00 ευρώ.

10.10.4. Επίδομα ειδικών συνθηκών

Χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών ειδικώς και αποκλειστικά στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου πάνω από 25 τόνους, καθώς και στους οδηγούς ρυμουλκών αυτοκινήτων ανεξαρτήτως ωφέλιμου φορτίου, στο ποσό των 55,00 ευρώ μηνιαίως.

10.10.5. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

α) Στους οδηγούς αυτοκινήτων κάθε κατηγορίας και τύπου που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τσιμεντοποιίας, χαλυβουργίας, παραγωγής ή μεταφοράς υγραερίων, μεταλλείων, λατομείων, ορυχείων - λιγνιτορυχείων, παραγωγής ή μεταφοράς ασβέστη, επιχειρήσεις οδοποιίας - ασφαλτικών και χωματουργικών εργασιών, καθώς και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποκομιδή απορριμμάτων και λυμάτων από νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές και βιομηχανικούς χώρους, χορηγείται για κάθε μήνα εργασίας επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 31,72 ευρώ.

10.10.6. Επίδομα επικίνδυνης εργασίας και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers)

Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων ανεξαρτήτως ωφελίμου φορτίου που μεταφέρουν πολεμοφόδια και πυρομαχικά ή φυσίγγια, ραδιενεργά υλικά ή εξαρτήματα, εκρηκτικούς μηχανισμούς οποιουδήποτε τύπου και συστήματος, διαλυτικά χρώματα και καυστική ποτάσα, χορηγείται για κάθε μήνα εργασίας τους, επίδομα επικίνδυνης εργασίας 44,00 ευρώ. Ισόποσο με το ανωτέρω επίδομα (44,00 ευρώ) χορηγείται, για κάθε μήνα εργασίας τους και στους οδηγούς αυτοκινήτων που μεταφέρουν ανοιχτά ή κλειστά σιδηρά δοχεία μαζικής συσκευασίας και μεταφοράς υλικών (CONTAINERS). Οδηγοί που πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης και του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας και του επιδόματος μεταφοράς Containers, λαμβάνουν μόνον το ένα εξ αυτών (`Αρθρο 3 παρ. δ, Δ.Α. 9/2005).

10.10.7. Επίδομα διανομής μικροκιβωτίων, μικροδεμάτων κ.λπ.

Στους οδηγούς μικρών φορτηγών αυτοκινήτων κάτω από τέσσερις τόνους ωφέλιμου φορτίου, που κινούνται εντός των γεωγραφικών ορίων της νήσου Θήρας , για τη διανομή μικροκιβωτίων, μικροδεμάτων, αναψυκτικών, ποτών, οικιακών κ.λπ. συσκευών και άλλων αναλώσιμων ή μη αγαθών, και χωρίς τη βοήθεια βοηθού εργάτη, χορηγείται για κάθε μήνα εργασίας ειδικό επίδομα 35,00 ευρώ.

10.10.8. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Στους οδηγούς αυτοκινήτων που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, οποιουδήποτε τύπου και ωφέλιμου φορτίου, χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ως εξής:

i. 10,00 ευρώ για όσους έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Το επίδομα αυτό αυξάνεται σε 20,00 ευρώ για όσους από τους παραπάνω μισθωτούς έχουν συμπληρώσει συνολική εργασία, στον ίδιο και σε άλλους εργοδότες, πάνω από τριάντα (30) χρόνια.

ii. 40,00 ευρώ για όσους έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Το επίδομα αυτό αυξάνεται σε 50,00 ευρώ για όσους από τους παραπάνω μισθωτούς έχουν συνολική υπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη πάνω από είκοσι (20) χρόνια και σε 70,00 ευρώ για όσους έχουν συμπληρώσει τριάντα χρόνια συνολικής εργασίας, στον ίδιο και σε άλλους εργοδότες.

iii. 85,00 ευρώ για όσους έχουν συμπληρώσει δέκα (10) χρόνια εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Το επίδομα αυτό αυξάνεται σε 90,00 ευρώ για όσους από τους παραπάνω μισθωτούς έχουν συμπληρώσει είκοσι τέσσερα (24) χρόνια, σε 110,00 ευρώ για όσους έχουν συμπληρώσει είκοσι επτά (27) χρόνια και σε 120,00 ευρώ για όσους έχουν συμπληρώσει τριάντα τρία (33) χρόνια συνολικής εργασίας, στον ίδιο και σε άλλους εργοδότες.

iv. 120,00 ευρώ για όσους έχουν συμπληρώσει δέκα πέντε (15) χρόνια εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Το επίδομα αυτό αυξάνεται σε 130,00 ευρώ για όσους από τους παραπάνω μισθωτούς έχουν συμπληρώσει συνολική εργασία είκοσι επτά (27) χρόνων και σε 150,00 ευρώ για όσους έχουν συμπληρώσει τριάντα τρία (33) χρόνια συνολικής εργασίας, στον ίδιο και σε άλλους εργοδότες.

ν. 175,00 ευρώ για όσους έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) χρόνια εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Το επίδομα αυτό αυξάνεται σε 190,00 ευρώ για όσους από τους παραπάνω μισθωτούς έχουν συμπληρώσει συνολική εργασία είκοσι επτά (27) χρόνων και σε 200,00 ευρώ για όσους έχουν συμπληρώσει συνολική εργασία τριάντα (30) χρόνων και πάνω, στον ίδιο και σε άλλους εργοδότες.

`Αρθρο 11:
Λοιπές ρυθμίσεις

11.1. Ωράριο εργασίας

Σε όλους τους εργαζόμενους του άρθρου 8 της παρούσης, όταν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, το πλήρες συμβατικό ωράριο εργασίας ανέρχεται ημερησίως σε 8 ώρες, ενώ όταν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, το πλήρες ωράριο εργασίας ανέρχεται σε 6 ώρες και 40 λεπτά ημερησίως. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

11.1.2. Οι μισθωτοί των επιχειρήσεων - καταστημάτων της παρούσας σύμβασης, που λειτουργούν με διακεκομμένο ωράριο για όλες ή μερικές ημέρες της εβδομάδας δικαιούνται μεσημβρινής αναπαύσεως που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρείς ώρες.

11.2. Παροχές σε είδος

11.2.1. Στους εργαζόμενους σε καταστήματα τροφίμων που υπάγονται στη συλλογική αυτή ρύθμιση παρέχεται από τους εργοδότες μια μπλούζα εργασίας, ειδικά δε στους απασχολούμενους στα καταστήματα χονδρικής πώλησης τροφίμων χορηγείται επιπλέον ένα ζεύγος υποδημάτων. Αμφότερα τα είδη αυτά ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται όταν φθαρούν.

11.2.2. Στους εργαζόμενους σε πρατήρια τσιγάρων τους οποίους αφορά η συλλογική αυτή ρύθμιση χορηγείται κατ΄ έτος μία φόρμα εργασίας (μπλούζα) η κυριότητα της οποίας παραμένει στον εργοδότη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

`Αρθρο 12

Γενικοί όροι εργασίας εργαζόμενων τόσο στα επισιτιστικά (Κεφάλαιο Α) όσο και στα εμπορικά (Κεφάλαιο Β) καταστήματα

12.1. Χορήγηση εκκαθαριστικού σημειώματος μισθοδοσίας

Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού εκκαθαριστικό σημείωμα ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος ανάλυση μισθοδοσίας. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να απεικονίζεται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι κρατήσεις που έγιναν (Ν. 4254/2014).

12.2. Διάλειμμα εργασίας

Το διάλειμμα που λαμβάνεται για ανάπαυση και φαγητό , διάρκειας είκοσι (20) λεπτών, θα χορηγείται μέσα στον εργάσιμο χρόνο, λαμβάνοντας όμως υπόψη για τη συγκεκριμένη ώρα πραγματοποίησης του τις ανάγκες της επιχείρησης.

12.3. Προϋπηρεσία

Για τον καθορισμό των βασικών μηνιαίων μισθών των μισθωτών, λαμβάνεται υπόψη και η σε οποιονδήποτε εργοδότη διανυθείσα πραγματική προϋπηρεσία αυτών σε ομότιμα και συναφή καθήκοντα. Δεν λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία συνταξιούχου που προσμετρήθηκε για τη χορήγηση της σύνταξης. Η προϋπηρεσία βεβαιώνεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τους προηγούμενους εργοδότες ή από το βιβλιάριο ενσήμων.

Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανομένων μισθωτών αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση αυτών που κατατίθεται με την πρόσληψή τους στον εργοδότη. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση πρέπει να συνοδεύεται εντός τρίμηνης προθεσμίας από την πρόσληψη με τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Εάν με τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύεται προϋπηρεσία μεγαλύτερη από αυτή που έχει ήδη δηλώσει ο μισθωτός ή υποβληθούν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας χωρίς να έχει κατατεθεί σχετική δήλωση κατά την πρόσληψη, το δικαίωμα για τη λήψη, του βάσει της προϋπηρεσίας αυτής, υψηλότερου μισθού γεννάται με την κατάθεση των πιστοποιητικών αυτών.

Η προϋπηρεσία των ήδη υπηρετούντων μισθωτών, εφόσον μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει σχετικά πιστοποιητικά, αποδεικνύεται ομοίως με δήλωση, συνοδευόμενης εντός τρίμηνης προθεσμίας από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των ανωτέρω διατάξεων. Η προϋπηρεσία λαμβάνεται υπ΄ όψιν από της υποβολής των αποδεικτικών ταύτης πιστοποιητικών (παρ.3, εδ.β΄, ΕΓΣΣΕ 1975, άρθρο 2, παρ.1, ΕΓΣΣΕ 1977, ΔΔΔΔ Αθηνών 10/1976 άρθρο Ιβ΄ στοιχείο δδ΄)

Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας λυομένης της εργασιακής σχέσεως επιστρέφονται από τον εργοδότη στο μισθωτό.

Η προϋπηρεσία όλων των εργαζομένων της παραγρ. 1 των σερβιτόρων και βοηθών σερβιτόρων συμπεριλαμβανομένων, για τον υπολογισμό του επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα νόμιμα στοιχεία.

12.4. Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

12.4.1. Για τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 19040/1981 και σύμφωνα με το προσάρτημα που έχει τεθεί στην ΕΓΣΣΕ 2010-2012.

12.4.2. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθ όλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου, για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

12.4.3. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

12.4.4. Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

12.4.5. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών, υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

12.5. `Αδεια και επίδομα αδείας

Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.

Η ετήσια κανονική άδεια των μισθωτών χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.539/1945,όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις των διατάξεων του Ν.1346/1983 και του Ν.549/1977, καθώς και του άρθρου 1, του Ν.3302/2004.

Ως βάση υπολογισμού του χρόνου χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας λαμβάνεται από 28.12.2004 και εφεξής, το ημερολογιακό έτος .Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 6 Ν. 3144/2003 έχει κατοχυρωθεί το δικαίωμα λήψης αναλογικής άδειας από τον πρώτο μήνα απασχόλησης των μισθωτών.

Με το άρθρο 1, του Ν.3302/2004 έπαψε πλέον να είναι σε ισχύ ο βασικός χρόνος εργασίας- αναμονής (12 μήνες σύμφωνα με τον Α.Ν.539/1945 ή 10 μήνες κατά την ΕΣΣΕ του έτους 2002), τον οποίο έπρεπε να συμπληρώσει ο μισθωτός στον ίδιο εργοδότη για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης άδειας.

Πιο συγκεκριμένα, η ετήσια κανονική άδεια, ειδικά κατά το 1ο και 2ο ημερολογιακό έτος, χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικά με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Η αναλογία της χορηγούμενης αδείας για τους νεοπροσλαμβανόμενους (που δεν έχουν συμπληρώσει ένα εργασιακό έτος απασχόλησης σε συγκεκριμένο εργοδότη) καν έχουν προϋπηρεσία μικρότερη των δώδεκα (12) ετών υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας:

• 20 εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και

• 24 εργάσιμων ημερών, επί εξαημέρου,

η οποία αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) μήνες συνεχούς απασχόλησης. Ταυτόχρονα καθορίζεται το όλο πλαίσιο χορήγησης της άδειας τόσο κατά τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη της εργασιακής σχέσης του μισθωτού όσο και για το τρίτο και τα πέραν του τρίτου ημερολογιακά έτη απασχόλησης. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004, που αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 (Φ.Ε.Κ. Α΄229), καθώς και την αρ. πρωτ. 3392/01-03-2005 εγκύκλιο του Υπουργού Απασχόλησης, κάθε μισθωτός ο οποίος συνδέεται με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούται να λάβει ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησης του σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση.

Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικά (ποσοστό) με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτό.

Το επίδομα αδείας χορηγείται σύμφωνα με τον Ν. 4504/1966 ( άρθρο 3 παρ.16 .). Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι΄ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Το αντίστοιχο επίδομα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων εορτών και αδείας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

12.6. Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής

Οι επιχειρήσεις που υπάγονται σ΄ αυτή τη ρύθμιση είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας, την συνδρομή των μελών των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων και να την αποδίδουν σ΄ αυτές. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωματείο το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του σωματείου και ενδεχομένως κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσόν υπέρ δευτεροβαθμίων οργανώσεων, στις οποίες ανήκει ή και υπέρ της ΓΣΕΕ.

Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία. Η δήλωση με την οποία τα μέλη του σωματείου θα δηλώνουν από την επιχείρηση, ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδρομής τους, όπως και η ανάκληση αυτής της δήλωσης, μπορεί να γίνει και μέσω του σωματείου. Όσοι εργαζόμενοι δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση το δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση στο Συνδικάτο.

12.7. Αναπαύσεις σε ημέρα Κυριακή εντός του έτους

Στις επιχειρήσεις που επιτρέπεται η κατά Κυριακή εργασία, η κατανομή της 24ωρης συνεχούς αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης, πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε ανά περίοδο 7 εβδομάδων η μία από αυτές να εμπίπτει σε ημέρα Κυριακή, εκτός εάν τα εφαρμοζόμενα προγράμματα εργασίας εξασφαλίζουν 7 αναπαύσεις σε ημέρα Κυριακή εντός του έτους κλπ.

12.8. Οι έφηβοι δικαιούνται ελάχιστη ανάπαυση δώδεκα (12) συνεχών ωρών για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων ωρών. Οι έφηβοι δικαιούνται εβδομαδιαία ελάχιστη ανάπαυση δύο (2) συνεχών ημερών εκ των οποίων η μία να συμπίπτει με Κυριακή. Διευκρινίζεται ότι ως Έφηβος, σύμφωνα με το άρθρο 2, του ΠΔ 62/1998 νοείται «Κάθε νέος ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών αλλά κάτω των 18 ετών και ο οποίος έχει παύσει να υπόκειται σε υποχρεωτική σχολική φοίτηση κατά τις κείμενες περί αυτής διατάξεις».

12.9. Ανήλικοι, που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και ανήλικοι που φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου ή τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια, δημόσια ή ιδιωτικά, αναγνωρισμένα από το Κράτος, δεν μπορεί να απασχολούνται περισσότερο από έξι (6) ώρες την ημέρα και τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα.

12.10. Ρυθμίσεις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η ρύθμιση αυτή ( του κεφαλαίου Α και Β) ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την από την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε στο βαθμό που είναι ευνοϊκότερες από τις ήδη ισχύουσες.

12.11. Αργία Καθαρά Δευτέρας

Καθιερώνεται πέραν των προβλεπόμενων αργιών του άρθρου 4 του Β.Δ. 748/66 όπως ισχύει, ως υποχρεωτική αργία η ημέρα της Καθαράς Δευτέρας.

12.12. Διευκόλυνση αλλοδαπών εργαζομένων

Οι επιχειρήσεις της παρούσας είναι υποχρεωμένες να διευκολύνουν τους αλλοδαπούς εργαζόμενους στην εργασία τους προκειμένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που έχουν σχέση με την άδεια παραμονής και εργασίας τους. Επιπλέον οφείλουν να παρέχουν οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβλημένο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να μπορούν εγκαίρως να ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τη νόμιμη παραμονή και εργασία τους στην Ελλάδα.

12.12. Εργατικό ατύχημα

Ο εργοδότης τηρεί όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας προκειμένου να αποφευχθούν τα εργατικά ατυχήματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 3850/10 ο εργοδότης οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας, στις πλησιέστερες Αστυνομικές Αρχές και στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ασφαλιστικού Οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος εντός 24 ωρών, όλα τα εργατικά ατυχήματα και εφ΄ όσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση του ατυχήματος.

Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο περιγράφει κάθε ατύχημα και το θέτει στη διάθεση των αρχών. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να πληρώσει κάθε έξοδο συνέπεια του εργατικού ατυχήματος που σχετίζεται με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εργαζόμενου, καθώς και τους μισθούς του μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του, εφ΄ όσον δεν τον έχει ασφαλίσει στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό.

`Αρθρο 13:
Πρόσθετες άδειες

13.1. Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας

Έως δύο (2) φορές ετησίως και έως μία (1) εργάσιμη ημέρα κάθε φορά, ο εργαζόμενος γονέας ή φροντιστής δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία του, με αποδοχές, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντα οικογενειακά ζητήματα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργαζομένου. Η ασθένεια ή το ατύχημα του παιδιού ή συγγενούς ή προσώπου, που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και που έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση νοσοκομείου ή θεράποντος ιατρού.

13.2. `Αδεια πατρότητας

13.2.1. Κάθε εργαζόμενος πατέρας δικαιούται άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. Η άδεια αυτή δύναται: είτε α) να χορηγείται δύο (2) ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, οπότε οι υπόλοιπες δώδεκα (12) χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, άμεσα λόγω της γέννησης του τέκνου, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γέννησης είτε β) να χορηγείται μετά την ημερομηνία γέννησης. Για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, ο εργαζόμενος γνωστοποιεί την πιθανολογούμενη ημέρα τοκετού στον εργοδότη, προκειμένου ο τελευταίος να λάβει εγκαίρως γνώση.

13.2.2. Η άδεια πατρότητας χορηγείται υποχρεωτικά από τον εργοδότη και δεν εξαρτάται από προηγούμενη απασχόληση ή προϋπηρεσία ή από τη συζυγική ή οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου.

13.3.1. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια πατρότητας χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

13.4. Συνδικαλιστική άδεια

Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 17, παρ. 2, εδάφια β΄ και γ΄ του Ν.1264/1982 όπως ισχύει , συνδικαλιστικές άδειες για τα μέλη των Δ.Σ. δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και για τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γενικό γραμματέα των πρωτοβάθμιων κλαδικών και επιχειρησιακών σωματείων, χορηγούνται με πλήρεις αποδοχές.

13.5. `Αδεια γάμου

Σε περίπτωση τέλεσης γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, χορηγείται άδεια έξι (6) εργασίμων ημερών, με αποδοχές, εφόσον ο εργαζόμενος απασχολείται με σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και πέντε (5) εργασίμων ημερών, εφόσον απασχολείται με σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Η άδεια αυτή δεν υπολογίζεται στην κανονική ετήσια άδεια του εργαζομένου.

13.6. `Αδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

Στους εργαζόμενους γονείς, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών ετησίως.

`Αρθρο 14

Ευνοϊκότεροι ατομικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), όροι συλλογικών ρυθμίσεων (συλλογικές συμβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις), καθώς και κανονισμοί εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, έθιμα κλπ. δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

`Αρθρο 15:
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2024.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: