Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Έγγραφο Yπ. Εργασίας, Kοιν. Ασφάλισης και Προνοίας (OAEΔ) 45420/2.6.2014

Δεν υφίσταται διάταξη, που να αφορά σε διαδικασία ανάκλησης αναγγελίας πρόσληψης ή άλλου εντύπου.

Αναφορικά με ανάκληση υποβληθεισών προσλήψεων στο Πληροφοριακό Σύστημα EPΓANH σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Σε επίπεδο τεχνικής λειτουργίας της εφαρμογής δεν προβλέπεται λειτουργία διαγραφής ή απαλοιφής οριστικά υποβληθέντων εντύπων, στα οποία κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση στο σύστημα έχει αποδοθεί αυτόματα μοναδικός αριθμός πρωτοκόλλου (αρθ. 4, παρ. δ της Υπουργικής Απόφασης 28153/126/28-8-2013 (ΦEK 2163/B?/30-8-2013).

Τα ανωτέρω ισχύουν δεδομένου ότι, σε επίπεδο νομοθετικού δεν υφίσταται διάταξη που να αφορά σε διαδικασία ανάκλησης αναγγελίας πρόσληψης ή άλλου εντύπου.

Σημειώνεται ότι η υποβολή πρόσληψης δημιουργεί υποχρεώσεις του εργοδότη σε έτερους φορείς όπως το ΣEΠE και το IKA-ETAM. Επομένως, η θέσπιση δικαιώματος ανάκλησης αναγγελίας πρόσληψης, εντός κάποιας προθεσμίας από την αρχική υποβολή, απαιτεί σχετική νομοθετική ρύθμιση και μια σειρά αντίστοιχων διαδικασιών οι οποίες, ως ενέργειες, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του OAEΔ.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: