Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Νοεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 165

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4494

Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
`Αρθρο 1 Ειδικές κατηγορίες αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων
`Αρθρο 2 Αποστρατευτικός βαθμός Εθελοντών Μακράς Θητείας
`Αρθρο 3 Ανάκληση στην ενέργεια Χειριστών Ειδικής Μονιμότητας
`Αρθρο 4 Τροποποίηση του Ν . 2439/1996
`Αρθρο 5 Οργανικές θέσεις και κρίσεις ανωτάτου αξιωματικού Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων των Ενόπλων Δυνάμεων
`Αρθρο 6 Τροποποίηση των άρθρων 10 και 13Α του Ν. 3883/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
`Αρθρο 7 Αναθεώρηση διατάξεων του Κώδικα περί οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων
`Αρθρο 8 Τροποποίηση του άρθρου 107 του Ν. 3978/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
`Αρθρο 9 Σύσταση - Υπαγωγή
`Αρθρο 10 Αποστολή - Αρμοδιότητες Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων
`Αρθρο 11 Διενέργεια Οικονομικών Επιθεωρήσεων -Ελέγχων - Ερευνών
`Αρθρο 12 Δομή - Οργάνωση
`Αρθρο 13 Στελέχωση Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών
`Αρθρο 14 Ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών του Σώματος ΟΕ
`Αρθρο 15 Διευθυντής ΔΟΕ / Γ . Ε . ΕΘ . Α .
`Αρθρο 16 Υποδιευθυντής ΔΟΕ / Γ . Ε . ΕΘ . Α .
`Αρθρο 17 Διευθυντές ΠΕ.Μ.Ο.Ε. και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων
`Αρθρο 18 Νομική υποστήριξη
`Αρθρο 19 Στολές - Βαθμοί - Έμβλημα - Ηθικές Αμοιβές
`Αρθρο 20 Εκπαίδευση
`Αρθρο 21 Διοικητική μέριμνα
`Αρθρο 22 Ειδικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 23 Μεταθέσεις εξωτερικού
`Αρθρο 24 Ρύθμιση θεμάτων στρατολογικής φύσης
`Αρθρο 25
`Αρθρο 26 Τροποποίηση του άρθρου 30 Γ του Ν . 1264/1982
`Αρθρο 27
`Αρθρο 28 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 29 Έγκριση σχεδίου σύμβασης στον τομέα της άμυνας
`Αρθρο 30
`Αρθρο 31
`Αρθρο 32 Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) - Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Μακρών Γραμμών
`Αρθρο 33 Θεσμοθέτηση θέσεων Υπαρχηγού και Επιτελάρχη στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) σε αντικατάσταση των θέσεων Α΄ και Β΄ Υπαρχηγού ΓΕΣ
`Αρθρο 34
`Αρθρο 35
`Αρθρο 36
`Αρθρο 37 Τροποποίηση διατάξεων σταδιοδρομικής φύσης
`Αρθρο 38 Τροποποίηση διατάξεων του Ν . 3421/2005 (A ΄ 302)
`Αρθρο 39 Τροποποίηση διατάξεων του Ν . 3187/2003 ( Α΄ 233)
`Αρθρο 40 Τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 875/1979 (Α΄50)
`Αρθρο 41 Τροποποίηση των άρθρων 11 και 13 του Ν. 4407/2016 (Α΄ 134) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας και άλλες διατάξεις»
`Αρθρο 42 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: