Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ.Φύλλου 69
2 Ιουλίου 2015

Νόμος υπ΄ αριθμ. 4331

Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο 1 Ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία
`Αρθρο 2 Ρύθμιση θεμάτων ΚΕ . Π . Α .
`Αρθρο 3 Κατάργηση παραβόλου για την εξέταση σε ΚΕ.Π.Α. για ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας
`Αρθρο 4 Ειδική Επιστημονική Επιτροπή - Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.)
`Αρθρο 5 Θέματα Ιατρών του Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.
`Αρθρο 6 Εκπροσώπηση Ε.Σ.Α.με.Α. και Α.Γ.Σ.Σ.Ε. στο Δ.Σ. του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
`Αρθρο 7 Κατάργηση της αναστολής καταβολής εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας-τετραπληγίας κατά τη νοσηλεία των δικαιούχων
`Αρθρο 8 Αντικατάσταση του όρου «τυφλότητα» με τον ειδικότερο όρο «αναπηρία όρασης» στην κ.υ.α. Δ29α/Φ.32/ Γ.Π.οικ.10806/529
`Αρθρο 9 Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης
`Αρθρο 10 Τροποποίηση του άρθρου 27 του Ν. 1902/1990
`Αρθρο 11 Οριστικοποίηση συντάξεων αναπηρίας
`Αρθρο 12 Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΓΑ περί συνοδείας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) δικαιούχων Λ.Α.Ε.
`Αρθρο 13 Περιπτώσεις συνδρομής σε ΑμεΑ παροχών αναπηρίας και αμοιβών για την ένταξη στην απασχόληση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
`Αρθρο 14 Ειδικά κλιμάκια ελέγχου του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
`Αρθρο 15 Παράταση ανώτατου ορίου παραμονής υπαλλήλων
`Αρθρο 16 Θέματα Διεύθυνσης της Ε.ΥΠ.Ε.Α. του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της Περιφέρειας Αττικής
`Αρθρο 17 Αναλογική εφαρμογή στους Φ.Κ.Α. της παρ. 3 του άρθρου 11 του ΚΕΔΕ
`Αρθρο 18 Δικαιώματα Φ.Κ.Α. μετά την υπαγωγή οφειλετών σε ρύθμιση και συμμόρφωση
`Αρθρο 19 Υποχρέωση παροχής στοιχείων
`Αρθρο 20 Ρύθμιση για μη δέσμευση οφειλομένων εισφορών προς Φ.Κ.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 21 Ασφάλιση δημοσιογράφων γραφείων τύπου αθλητικών ομοσπονδιών
`Αρθρο 22 Θέματα ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών (τ. ΤΑΤΤΑ)
`Αρθρο 23 Προθεσμία για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης όσων επαναπροσλήφθηκαν με το Ν. 2190/1994
`Αρθρο 24 Θέματα ασφάλισης του πρώην Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ
`Αρθρο 25 Ασφάλιση όσων συμμετέχουν σε προγράμματα του ΚΕ.Θ.Ε.Α.
`Αρθρο 26 Αναγνώριση χρόνου θητείας αντιρρησιών συνείδησης ασφαλισμένων σε φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
`Αρθρο 27 Τροποποίηση του Ν. 1264/1982
`Αρθρο 28 Παράταση προθεσμιών του Ν . 4281/2014
`Αρθρο 29 Ασφάλιση πωλητών λαϊκού λαχείου
`Αρθρο 30 Ασφάλιση στον ΟΓΑ πολιτών τρίτων χωρών
`Αρθρο 31 Χορήγηση και επαναχορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων
`Αρθρο 32 Κατάργηση του Π.Δ. 674/1979 (Α΄196)
`Αρθρο 33 Κατάργηση της αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) του ΤΠΔΥ
`Αρθρο 34 Σύνθεση Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών
`Αρθρο 35 Εναρμόνιση περιόδων αναπροσαρμογής εισφορών Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας
`Αρθρο 36 Ένταξη των υπαλλήλων και των συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων του ΟΓΑ, στις παροχές του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.)
`Αρθρο 37 Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον Ο.Α.Ε.Ε. και το Ε.Τ.Α.Α.
`Αρθρο 38 Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών
`Αρθρο 39 Διάταξη μείωσης ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ
`Αρθρο 40 Ταμείο Υγείας Εφημεριδοπωλών Θεσσαλονίκης
`Αρθρο 41 Εργοδοτική εισφορά της ΕΡΤ υπέρ τ. ΤΣΠΕΑΘ
`Αρθρο 42 Οικογενειακά επιδόματα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
`Αρθρο 43 Φορολογική ενημερότητα διοικούντων Φ.Κ.Α.
`Αρθρο 44 Ασφαλιστική ενημερότητα διοικούντων Φ.Κ.Α.
`Αρθρο 45 Ασφαλιστική ενημερότητα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»
`Αρθρο 46 Ασφάλιση απασχολουμένων σε Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Κολλέγια, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
`Αρθρο 47
`Αρθρο 48
`Αρθρο 49 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 (Α32)
`Αρθρο 50 Προστασία Ναυτικής Εργασίας
`Αρθρο 51 Υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης
`Αρθρο 52 Διαγωνισμός Κατάταξης 49 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
`Αρθρο 53 Συμπλήρωση διατάξεων περί Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑΑ) και Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αιγαίου (ΚΕΣΥΠΟΘΑΑ)
`Αρθρο 54 Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 55 Κατεπείγουσες Ανάγκες Προμήθειας Καυσίμων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Πλοηγικών Σταθμών
`Αρθρο 56 Συντήρηση Πτητικών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 57
`Αρθρο 58
`Αρθρο 59
`Αρθρο 60
`Αρθρο 61
`Αρθρο 62
`Αρθρο 63 Τροποποίηση του άρθρου 45 του Ν. 4314/2014
`Αρθρο 64
`Αρθρο 65
`Αρθρο 66
`Αρθρο 67 Εξασφάλιση αξιώσεων εργαζομένων κατά κυρίου ναυαγίου
`Αρθρο 68
`Αρθρο 69
`Αρθρο 70
`Αρθρο 71
`Αρθρο 72
`Αρθρο 73
`Αρθρο 74
`Αρθρο 75
`Αρθρο 76
`Αρθρο 77
`Αρθρο 78 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: