Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
1828

Νόμος 1828 της 3/3.1.89. Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις.- (Α΄ 2).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
`Αρθρο 1 Εισόδημα και εξεύρεση του
`Αρθρο 2 Αφορολόγητα ποσά
`Αρθρο 3 Υπολογισμός και καταβολή του φόρου
`Αρθρο 4 Επιδότηση ενοικίου
`Αρθρο 5 Προσδιορισμός φορολογητέας ύλης βάσει δαπανών
`Αρθρο 6 Εισόδημα από ακίνητο
`Αρθρο 7 Εισόδημα από κινητές αξίες
`Αρθρο 8 Εισόδημα από εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις
`Αρθρο 9 Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες
`Αρθρο 10 Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή
`Αρθρο 11 Προκαταβολή, παρακράτηση και απόδοση φόρου
`Αρθρο 12 Δήλωση. Αρμοδιότητα
`Αρθρο 13 Φορολογικός έλεγχος
`Αρθρο14 Έκδοση και κοινοποίηση φύλλων ελέγχου.
`Αρθρο 15 Συμβιβασμός και βεβαίωση του φόρου
`Αρθρο 16 Υποχρεώσεις
`Αρθρο 17 Παραγραφή, Απόρρητο
`Αρθρο 18 Διοικητικές κυρώσεις
`Αρθρο 19 Ποινικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
`Αρθρο 20 Εισόδημα και υπολογισμός του φόρου
`Αρθρο 21 Προκαταβολή και παρακράτηση φόρου.
`Αρθρο 22. Κίνητρα επενδύσεων. Μετατροπές, συγχωνεύσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
`Αρθρο 23 Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών παροχών.
`Αρθρο 24 Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
`Αρθρο 25 Έσοδα δήμων και κοινοτήτων
`Αρθρο 26 Τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων
`Αρθρο 27 Διαδικαστικές διατάξεις
`Αρθρο 28 Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 29 Μεταβατικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος
`Αρθρο 30 Αποζημίωση για την Επιτροπή Κωδικοποίησης της φορολογίας εισοδήματος
`Αρθρο 31 Διατάξεις που καταργούνται
`Αρθρο 32
`Αρθρο 33
`Αρθρο 34
`Αρθρο 35
`Αρθρο 36
`Αρθρο 37
`Αρθρο 38
`Αρθρο 39
`Αρθρο 40
`Αρθρο 41
`Αρθρο 42 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων.
`Αρθρο 43 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων.
`Αρθρο 44 Έναρξη ισχύος

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: