Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 204

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4737

Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ" (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 24.9.2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.7.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ"» ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
`Αρθρο πρώτο Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 σύμβασης δωρεάς και του Παραρτήματός της
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο δεύτερο Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων - Τροποποίηση του άρθρου 27 του Ν. 3984/2011
`Αρθρο τρίτο Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού της υπό εκκαθάριση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΚ-ΑΕΜΥ» της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ)
`Αρθρο τέταρτο Παράταση συμβάσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων
`Αρθρο πέμπτο Μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών ιατρών
`Αρθρο έκτο Οργανωτικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών
`Αρθρο έβδομο Ιατρικές πράξεις σε αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας -Τροποποίηση του άρθρου 33 του Ν. 4025/2011
`Αρθρο όγδοο Στελέχωση - Σύνθεση προσωπικού Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας
`Αρθρο ένατο Αριθμός χειρουργικών αιθουσών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας
`Αρθρο δέκατο Νομιμοποίηση δαπανών Κέντρων Υγείας
`Αρθρο ενδέκατο Στελέχωση Μ.Ε.Θ. - Τροποποίηση του άρθρου 54 του Ν. 4690/2020
`Αρθρο δωδέκατο Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων `Αδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το έτος 2019
`Αρθρο δέκατο τρίτο Ποινές ιατρών - Τροποποίηση του άρθρου 2 του Π.Δ. 121/2008
`Αρθρο δέκατο τέταρτο `Αυλα παραπεμπτικά
`Αρθρο δέκατο πέμπτο Όριο φαρμακευτικής δαπάνης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
`Αρθρο δέκατο έκτο Δαπάνες συμβεβλημένων και μη συμβεβλημένων παρόχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
`Αρθρο δέκατο έβδομο Ζητήματα προσωπικού ΕΟΔΥ
`Αρθρο δέκατο όγδοο Αγορά φαρμάκων από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ) για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων
`Αρθρο δέκατο ένατο Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο εικοστό Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού -Τροποποίηση του άρθρου 24 του Ν. 4715/2020
`Αρθρο εικοστό πρώτο Ρυθμίσεις συνταγογράφησης οπιοειδών και λοιπών ουσιών -Τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007
`Αρθρο εικοστό δεύτερο Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής -Τροποποίηση των άρθρων 7, 19 και 21 του Ν. 3305/2005 (Α΄ 17)
`Αρθρο εικοστό τρίτο Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης
`Αρθρο εικοστό τέταρτο Διαδικασία επιλογής Διοικητή και Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου -Τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 (Α΄ 17)
`Αρθρο εικοστό πέμπτο Προϊόντα δειγματισμού
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο εικοστό έκτο Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
`Αρθρο εικοστό έβδομο Παράταση ρυθμίσεων για τον κορωνοϊό COVID-19
`Αρθρο εικοστό όγδοο Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας
`Αρθρο εικοστό ένατο Μετακίνηση υγειονομικού προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση του άρθρου 28 του Ν. 4708/2020
`Αρθρο τριακοστό Δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού και άμεσης εκτέλεσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID -19
`Αρθρο τριακοστό πρώτο Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
`Αρθρο τριακοστό δεύτερο Δωρεά για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής ΜΕΘ
`Αρθρο τριακοστό τρίτο Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
`Αρθρο τριακοστό τέταρτο Όργανα διοίκησης και ελέγχου ΕΟΠΥΥ - Τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν. 3918/2011
`Αρθρο τριακοστό πέμπτο Αρμοδιότητες του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ και Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Διοικητή
`Αρθρο τριακοστό έκτο Αρμοδιότητες μη εκτελεστικού Προέδρου - Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και Διαφάνειας
`Αρθρο τριακοστό έβδομο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του ΕΟΠΥΥ και Τμήμα Νομικών Υποθέσεων -Ρυθμίσεις διοικητικής αναδιοργάνωσης του ΕΟΠΥΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
`Αρθρο τριακοστό όγδοο Δαπάνες Επιθεωρητών - Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
`Αρθρο τριακοστό ένατο Δυνατότητα έκδοσης ενιαίου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής με έναν υπόλογο για τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας - Τροποποίηση του άρθρου 100 του Ν. 4270/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο τεσσαρακοστό Τροποποίηση του π.δ. 131/1987 «Χαρακτηρισμός ως προβληματικών και άγονων πόλεων ή κωμοπόλεων και ιατρικών ειδικοτήτων, διάκρισή τους σε κατηγορίες και θέσπιση κινήτρων ιατρών» (Α΄ 73).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΩΝΑ «ΙΑΝΟ» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
`Αρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων
`Αρθρο τεσσαρακοστό τρίτο Επιχορηγήσεις Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων - Τροποποίηση του Ν. 3877/2010
`Αρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των επιτροπών για την καταγραφή ζημιών από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό»
`Αρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο Ειδικότερος προσδιορισμός επιχορηγήσεων - Τροποποίηση του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997
`Αρθρο τεσσαρακοστό έκτο Έκδοση αποφάσεων πληρωμής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών -Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν. 4728/2020
`Αρθρο τεσσαρακοστό έβδομο Παράταση προθεσμιών σχετικά με τη λειτουργία Αγροτικών Συνεταιρισμών
`Αρθρο τεσσαρακοστό όγδοο Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: