Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 25-7-2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.15932/470

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέμα:

Παροχή πληροφοριών.

Σχετ.: Αίτηση σας

Σε απάντηση του ανωτέρων σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι στην εισηγητική έκθεση του Ν.1876/90 και σε ότι αφορά την διαδικασία υπογραφής και θέση σε ισχύ της συλλογικής σύμβασης εργασίας αναφέρονται τα εξής: "με τις διατάξεις του άρθρου 5 απλουστεύεται η διαδικασία ολοκλήρωσης της συλλογικής σύμβασης εργασίας με την κατάθεσή της στις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και σύνταξη της σχετικής πράξης κατάθεσης. Καταργείται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ο έλεγχος νομιμότητας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, χαρακτηριστικό επέμβασης της εκτελεστικής εξουσίας. Η κρίση για τη νομιμότητα επαφίεται στα πολιτικά δικαστήρια επί εκδικάσεως των ατομικών διαφορών".

Κατά συνέπεια σε περίπτωση αμφισβήτησης του κύρους της ΣΣΕ, αρμόδια να κρίνουν είναι τα πολιτικά δικαστήρια, προς τα οποία μπορεί να προσφύγει κάθε ενδιαφερόμενος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΑΠΙΔΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: