Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα των πολιτών για: • το κύρος των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων και • τη μετάφραση αυτών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εκδίδει το Εγχειρίδιο Απαντήσεων στα Συνηθέστερα Ερωτήματα των Πολιτών για το Κύρος των Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων και τη Μετάφραση αυτών.

Η ύλη του Εγχειριδίου είναι δομημένη με τρόπο απλό και κατανοητό, σε έξι Κεφάλαια, υπό μορφή ερώτησης και απάντησης, καθώς και με ενδεικτικά πρακτικά παραδείγματα και βασίζεται στα έγγραφα, που μνημονεύονται στο τέλος κάθε Κεφαλαίου ή των επιμέρους ενοτήτων τους. Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τα θέματα που αφορούν τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα (ΕΚ 2016/1191, Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο, Σύμβαση της Χάγης, Προξενική Θεώρηση, διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα), τον τρόπο προσκόμισης και μετάφρασης αυτών, ύστερα από ερωτήματα, που τους υπέβαλε η Διεύθυνση Οργάνωσης, είναι πολύ σημαντική.

Υπενθυμίζεται ότι για τη διευκόλυνση του έργου των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. και για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών έχουν καταχωρηθεί στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αυτής όλα τα έγγραφα για το κύρος των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων και τη μετάφραση αυτών, καθώς και για την αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη χορήγηση της σφραγίδας Apostille, στις ομότιτλες συλλογές, στις διαδρομές: http://elib.aade.gr/elib/public/link/id/8149, http://elib.aade.gr/elib/public/link/id/7145 και http://elib.aade.gr/elib/public/link/id/7146, αντίστοιχα.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι για τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών, καθώς και για τα θέματα που αφορούν τις Αιτήσεις για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) ή για περιπτώσεις υποθέσεων, που ρυθμίζονται από ειδικότερες διατάξεις, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στις καθ΄ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης.

Προσδοκούμε ότι η έκδοση του Εγχειριδίου θα συμβάλλει ουσιαστικά στην υποβοήθηση του έργου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., στην πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, καθώς και στη βελτίωση της εξυπηρέτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΑΛ ΛΟΔΑΠΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
ΚΕ ΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ( ΣΦΡΑΓΙΔΑ APOSTILLE)
ΚΕ ΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
ΚΕ ΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΤΟΥ 1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ APOSTILLE) ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΚΕ ΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: